Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2008 m. balandis

Kur vyks Armagedono mūšis?

Kur vyks Armagedono mūšis?

 Skaitytojai klausia

Kur vyks Armagedono mūšis?

Armagedonas vyks ne kokioje konkrečioje vietovėje. Iš tikrųjų mūšio laukas bus visa žemė. Kodėl? Priešininkų gretos tokios gausios, kad vienoje vietoje jie tiesiog neišsitektų.

Armagedonas, arba Harmagedonas, dar vadinamas „didžiosios Visagalio Dievo dienos kova“. Jehova Dievas įgalios savo Sūnų, Kristų Jėzų, surinkti angelų pulkus kovoti prieš visų nedorų žemės valdovų jungtines pajėgas (Apreiškimo 16:14; 19:11-16).

Šėtonas su savo bendrininkais įvairiai kursto tautas stoti į tą kovą. Biblijoje kalbama apie „demonų dvasias“, kurios „iškeliauja pas viso pasaulio karalius [valdovus], kad juos suburtų [. . .] į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Harmagedonas“ (Apreiškimo 16:14-16).

Iš visų Biblijos knygų Apreiškimo knyga labiausiai žadina skaitytojų vaizduotę. Daugelis jų, ypač linkusių Bibliją suprasti pažodiškai, nurodo konkretų žemės kampelį, kur, jų manymu, prasidės tas mūšis, ir nuolat seka tame regione vykstančius įvykius. Mintį, kad Armagedonas vyks tam tikroje vietoje, galima rasti seniausiuose išlikusiuose Apreiškimo komentaruose graikų kalba, šeštajame amžiuje parašytuose Ekumenijaus.

Pritardamas populiariai fundamentalistų dvasininkų nuomonei, Džonas Valvurdas, buvęs Dalaso teologijos seminarijos rektorius, sako, jog Armagedonas yra „paskutinis pragaištingas beviltiško pasaulio mūšis, vyksiantis Artimųjų Rytų regione“. Šio žūtbūtinio konflikto centras, Valvurdo nuomone, bus „Megido kalnas“ — kalva šiaurės Palestinoje, stūksanti plataus slėnio pakraštyje.

Tačiau Apreiškimo knyga nėra žemėlapis, kuriame būtų nurodyta Armagedono vieta. Kaip rašoma jos įžangoje, visas knygos pasakojimas perteiktas „ženklais“ (Apreiškimo 1:1, Jr). Prieš daug metų Jehovos liudytojai Šventraščio studijavimų IV tome rašė: „Nereikia tikėtis, kad tautos prie Megido kalvos susirinks tiesiogine prasme.“

Senovės Megide vykę įvykiai simbolizuoja padėtį be išeities, kurioje atsidurs Dievo priešai. Taigi per Armagedono kovą Dievas visiškai išvaduos žemę iš nedorybių ir blogio (Apreiškimo 21:8).

Tiems, kas myli Jehovą Dievą ir jo Sūnų Jėzų Kristų, Armagedono bijoti nereikia. Šis karas nukreiptas tik prieš tuos, kurie, Dievo akimis, sugedę nepataisomai. Dievo karas bus atrankinis. Jehova „žino, kaip išgelbėti maldingus žmones“, — sakoma Biblijoje (2 Petro 2:9). Psalmyno 37:34 duodamas širdį džiuginantis pažadas: „Pasitikėk Viešpačiu ir laikykis jo kelio; jis pagerbs tave, duodamas paveldėti žemę, ir tu matysi išvaromus nedorėlius.“