Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2015 m. gruodis

Ar prisimeni?

Ar prisimeni?

Ką įsidėmėjai iš paskutinių Sargybos bokšto numerių? Pamėgink atsakyti.

Ko nebeliks, kai ateis pabaiga?

Nebeliks, pavyzdžiui, žmonių valdžių, karų ir neteisybės, religijų, nuvylusių Dievą ir žmones, taip pat žmonių, kurie nepaklūsta Dievui (5/1, p. 3–5).

Kas yra Ezechielio knygoje minimas Gogas iš Magogo?

Gogo iš Magogo vardas taikytinas ne Šėtonui, o tautų aljansui, kuris mėgins susidoroti su Dievo garbintojais per didįjį suspaudimą (5/15, p. 29–30).

Kokie šeši Biblijos principai padės žmogui senti oriai?

Biblija pataria būti (1) kukliems, (2) nuosaikiems, (3) optimistiškiems, (4) dosniems, (5) draugiškiems ir (6) dėkingiems. Šie gražūs asmenybės bruožai senatvėje gali labai padėti (6/1, p. 8–10).

Kokie Jėzaus stebuklai byloja apie jo dosnumą?

Per vestuves Kanoje Jėzus apie 380 litrų vandens pavertė vynu. Kitąkart jis stebuklingai pamaitino daugiau nei 5000 žmonių (Mt 14:14–21; Jn 2:6–11). Abu šie stebuklai rodo, kad Jėzus seka savo Tėvo dosnumo pavyzdžiu (6/15, p. 4–5).

Kodėl mes, net būdami netobuli, galime pelnyti Dievo palankumą?

Tokie žmonės kaip Jobas, Lotas ir Dovydas padarė rimtų klaidų. Vis dėlto jie troško tarnauti Dievui, rodė atgailą ir buvo pasiruošę taisytis. Jie pelnė Jehovos palankumą, vadinasi, galime ir mes (7/1, p. 12–13).

Ar tai, kad bus sunaikinta „didžioji Babelė“, reiškia, jog žus visi, kurie išpažįsta klaidingą tikėjimą?

Ne. Iš Zacharijo 13:4–6 galime suprasti, kad netgi kai kurie dvasininkai, matyt, paliks savo religiją ir išsigins jai priklausę (7/15, p. 15–16).

Kodėl Barakas sutiko žygiuoti į mūšį tik jeigu kartu eis ir Debora?

Barakas buvo tvirto tikėjimo vyras. Jehovos jis neprašė daugiau ginklų, tiesiog norėjo, kad kartu būtų Dievo pranašė Debora ir pastiprintų jį ir jo karius (Ts 4:6–8; 5:7) (8/1, p. 13).

Kokius dalykus krikščioniui verta apmąstyti?

Verta pamąstyti apie Jehovos kūriniją, jo įkvėpto Žodžio vertę, maldos dovaną ir išpirką (8/15, p. 10–13).

Jei saugomės blogų draugijų, ką turėsime omenyje prieš pradėdami draugauti su priešingos lyties asmeniu?

Mes esame malonūs visiems žmonėms. Tačiau užmegzti romantišką draugystę su asmeniu, kuris nėra pasiaukojęs Jehovai ir nesilaiko jo normų, būtų prieš Dievo valią (1 Kor 15:33) (8/15, p. 25).

Kada Petro tikėjimas susvyravo ir kas jam padėjo?

Tikėjimo vedamas Petras ėjo vandeniu link Jėzaus (Mt 14:24–32). Bet pamatęs audros stiprumą išsigando. Tada vėl sutelkė žvilgsnį į Jėzų ir priėmė jo pagalbą (9/15, p. 16–17).

Pasak Apaštalų darbų 28:4, maltiečiai manė, kad apaštalas Paulius yra žmogžudys. Kodėl?

Kai Pauliui įkirto angis, žmonės, matyt, pamanė, kad jį baudžia Dikė, teisingumo deivė (10/1, p. 9).

Ko pasimokome iš to, kad Morta buvo pernelyg susitelkusi į buities darbus?

Sykį Morta ruošė dideles vaišes. Jėzus pasakė, kad jos sesuo pasirinko geresnę dalį, tai yra klausėsi jo mokymo. Turime žiūrėti, kad dvasinių dalykų neužgožtų kiti, ne tokie svarbūs reikalai (10/15, p. 18–20).