Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Skaitytojų klausimai

Skaitytojų klausimai

Kokių esama įrodymų, kad senovės miestas Jerichas buvo užkariautas greitai, be ilgos apgulties?

Kaip rašoma Jozuės 6:10–15, 20, izraelitų pajėgos šešias dienas iš eilės apeidavo Jerichą po vieną kartą. Septintą dieną jie apžygiavo miestą septynis kartus ir tada tvirtos jo sienos Dievo galia nugriuvo. Izraelitai įsiveržė į miestą ir jį užėmė. Ar archeologiniai duomenys patvirtina Biblijos pasakojimo apie trumpą Jericho apgultį tikrumą?

Senovės laikais užpuolikai įtvirtintą miestą paprastai apsiausdavo. Po apsiausties, kad ir kiek ji būtų tęsusis, nugalėtojai visą turtą, įskaitant maisto atsargas, pagrobdavo. Tačiau kasinėdami Jericho griuvėsius, archeologai aptiko gausybę maisto atsargų. Apie tai žurnalas Biblical Archaeology Review rašė: „Daugiausia, ko dar, be molio šukių, rasta tarp liekanų, buvo grūdai. [...] Palestinos archeologijos istorijoje tai unikalus dalykas. Vieną kitą ąsotį grūdų galima aptikti, bet rasti jų tokią gausybę yra išskirtinis atvejis.“

Šventajame Rašte nurodyta rimta priežastis, dėl kurios izraelitai Jeriche nelietė grūdų. Taip jiems buvo įsakęs pats Jehova (Joz 6:17, 18). Izraelitų puolimas vyko pavasarį, netrukus po pjūties, todėl javo buvo apstu (Joz 3:15–17; 5:10). Tai, kad Jeriche liko didelės grūdų atsargos, byloja, jog izraelitai miestą buvo apsiautę trumpai, kaip ir aprašyta Biblijoje.