Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2015 m. spalis

Skirk laiko apmąstymams

Skirk laiko apmąstymams

„Mąstyk apie šiuos dalykus, atsidėk jiems, kad tavo pažanga visiems būtų akivaizdi“ (1 TIM 4:15).

GIESMĖS: 57, 52

1, 2. Kuo išskirtinės žmogaus smegenys?

VIENAS unikaliausių žmogaus gebėjimų yra kalba. Mes šnekame, skaitome, rašome, suprantame, ką sako kitas žmogus. Turėdami šį gebėjimą galime melstis Dievui, giedoti jam giesmes. Mokslininkai iki galo neperpranta, kaip veikia smegenų zonos ir neuronų tinklai, atsakingi už šiuos veiksmus. Anot vieno lingvistikos profesoriaus, „žmogaus vaiko gebėjimas išmokti kalbą yra išskirtinis [žmogaus] bruožas“.

2 Mūsų lingvistiniai sugebėjimai yra tikras stebuklas, ypatinga Dievo dovana (Ps 139:14; Apr 4:11). Kaip šia dovana pasinaudosime, kiekvienas sprendžiame patys. Jehova mus sukūrė „pagal savo paveikslą“ ir davė valios laisvę. Jei esame dėkingi už šias dovanas, gautus gebėjimus panaudosime Dievo šlovei (Pr 1:27).

3. Kodėl Biblija yra ypač brangi Jehovos dovana?

3 Visiems, kas nori tarnauti Jehovai ir jį garbinti, jis davė dar vieną ypatingą dovaną. Tai Biblija. Šiandien šią knygą – visą ar bent jau kai kurias jos dalis – galima skaityti daugiau kaip 2800 kalbų. Ją skaitydami pripildome savo protą Dievo minčių ir semiamės „išminties,  vedančios į išgelbėjimą“ (Ps 40:6 [40:5, Brb]; 92:6 [92:5, Brb]; 139:17; perskaityk 2 Timotiejui 3:14–17).

4. Kuo svarbūs apmąstymai ir ką šiame straipsnyje aptarsime?

4 Kad skaitydami Bibliją turėtume kuo daugiau naudos, reikia skirti laiko ir prasmingiems apmąstymams (Ps 77:13 [77:12, Brb]; Pat 24:1, 2). Juk norime kuo geriau pažinti Jehovą ir jo Sūnų Jėzų Kristų (Jn 17:3). Kai kurie sako, kad nemoka apmąstyti – nežino, kaip tai daryti, kur link kreipti savo mintis. Aptarkime keletą gerų patarimų. Pakalbėkime ir apie tai, kodėl svarbu dvasines tiesas apmąstyti reguliariai ir ką daryti, kad tai mums taptų maloniu įpročiu.

STUDIJUOK NUODUGNIAI

5, 6. Ką daryti, kad skaitymas duotų daugiau naudos?

5 Ar pastebėjai, kad kai kuriuos veiksmus žmogus gali atlikti be sąmoningų pastangų? Juk, pavyzdžiui, negalvoji, kad reikia kvėpuoti. O kai eini keliu, nemąstai apie kiekvieną žingsnį. Automatiškai atlieki ir daugelį kitų veiksmų: mini dviratį, spausdini kompiuteriu. Skaitymas iš dalies irgi yra mašinalus procesas, tad skaitant labai lengva pamesti mintį. Kad taip nenutiktų, stenkis susikoncentruoti į tekstą ir suvokti prasmę. Baigęs pastraipą ar pereidamas prie kitos paantraštės, stabtelėk ir pamąstyk, įsitikink, kad viską gerai supratai. O ką daryti, jei kas nors ištisai blaško tavo dėmesį arba tau apskritai sunku susikaupti ir jauti, kad iš skaitymo mažai naudos?

6 Moksliniai tyrimai rodo, kad įsiminti skaitomas mintis lengviau, kai žodžius tariame balsu. Mūsų Kūrėjas irgi puikiai žino, kad taip yra. Juk ne veltui Jozuei nurodė: „Neleisi šiai Įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų“. (Perskaityk Jozuės 1:8.) Gal ir tu pastebėjai, kad skaitydamas Bibliją pusbalsiu labiau susikaupi ir geriau atsimeni, ką skaitei.

7. Kokį laiką geriausia rinktis Dievo Žodžio apmąstymui? (Žiūrėk iliustraciją straipsnio pradžioje.)

7 Pats skaitymas didelių pastangų nereikalauja, tačiau apmąstymams reikia susikaupimo. O netobulo žmogaus smegenys visada linkusios rinktis, kas lengviau. Tad apmąstymams atsidėk, kai esi pailsėjęs, kai aplink ramu ir niekas neblaško. Štai karalius Dovydas mėgdavo pamąstyti naktį, gulėdamas lovoje (Ps 63:7 [63:6, Brb]). Jėzus žinojo, kad netgi jam, tobulam žmogui, melstis ir pamąstyti geriausia ramioje aplinkoje (Lk 6:12).

APIE KĄ MĄSTYTI?

8. a) Ką dar, neskaitant Dievo Žodžio, verta apmąstyti? b) Ką Jehova jaučia, kai apie jį kalbame kitiems?

8 Apmąstyti galime ne vien tai, kas rašoma Biblijoje. Kai pamatai kokį įdomų Dievo kūrinį, stabtelk ir pamąstyk. Tada tikriausiai pajausi širdyje norą padėkoti Jehovai. O gal tuo, ką pamatei, norėsi pasidžiaugti ir su kitais (Ps 104:24; Apd 14:17). Ar Jehovai svarbu, ką apie jį manome ir kalbame? Tegu į šį klausimą atsako Biblija: „Bijantieji Viešpaties kalbėjo vienas kitam. Viešpats atkreipė dėmesį ir išgirdo. Jo akivaizdoje užrašyti  atminimo knygoje tie, kurie bijojo Viešpaties ir pasitikėjo jo vardu“ (Mal 3:16).

Ar tu galvoji apie savo Biblijos studijuotojų aplinkybes ir poreikius? (žiūrėk 9 pastraipą)

9. a) Apie ką mąstyti Timotiejų ragino apaštalas Paulius? b) Kaip mes galime pritaikyti šį apaštalo Pauliaus pamokymą ruošdamiesi tarnybai?

9 Apaštalas Paulius ragino Timotiejų mąstyti apie tai, kokį poveikį kitiems daro savo kalba, elgesiu, mokymu. (Perskaityk 1 Timotiejui 4:12–16.) Mes, kaip ir Timotiejus, turime apie ką mąstyti. Pavyzdžiui, apie savo Biblijos studijuotojus. Kai ruošiamės studijoms, pagalvokime, kaip padėti mokiniui daryti dvasinę pažangą. Sugalvokime papildomų klausimų, kokių nors pavyzdžių. Tas laikas tikrai nenueis perniek. Juk tokie apmąstymai ne tik padeda geriau ir entuziastingiau vesti Biblijos studijas, bet ir stiprina mūsų pačių tikėjimą. Panašiai turime save paruošti ir skelbimo tarnybai. (Perskaityk Ezros 7:10.) Galėtume prieš išeidami perskaityti kokį skyrių iš Apaštalų darbų knygos, kad mūsų širdys dar labiau degtų uolumu. Jei apmąstysime Biblijos eilutes, kurias ketiname tą dieną cituoti, ir būsime gerai susipažinę su siūlomo leidinio straipsniais, tarnyboje darbuotis bus smagiau (2 Tim 1:6). Galvok apie žmones ir kas juos domintų. Jeigu tarnybai būsime gerai pasiruošę, mūsų liudijimas bus tikras „dvasios ir galybės parodymas“ (1 Kor 2:4).

10. Kur dar galime rasti peno apmąstymams?

10 Gal turi kokių nors viešųjų kalbų, suvažiavimų ar kongresų programos užrašų? Peržvelk tokius užrašus  ir apmąstyk, ką sužinojai iš Dievo Žodžio ir jo organizacijos. Taip pat kiekvieną mėnesį gauname naujus Sargybos bokšto ir Atsibuskite! numerius, kasmet per kongresus pristatomi nauji leidiniai. Apmąstykime šią šviežią informaciją, pasigilinkime, kas rašoma šiose publikacijose. Kai skaitai mūsų „Metraštį“, po kiekvienos istorijos stabtelėk. Jei neskubėsi, skirsi laiko pamąstyti, tie pasakojimai palies tau širdį. Esmines mintis vertėtų pasibraukti arba pasirašyti kokias pastabas paraštėse. Tai galbūt kada nors pravers ruošiantis pakartotiniam ar ganytojiškam aplankymui, o gal kokiai kalbai. Svarbiausia, pats viską gerai perprasi ir ilgam įsidėsi į galvą. Tada tikrai rasi už ką Jehovai padėkoti maldoje.

DIEVO ŽODĮ APMĄSTYK KASDIEN

11. Kam turėtume skirti daugiausia dėmesio ir kodėl? (Taip pat žiūrėk išnašą.)

11 Žinoma, daugiausia dėmesio turėtume skirti paties Dievo Žodžio apmąstymui. Kas būtų, jei vieną dieną iš tavęs atimtų Bibliją? * Niekas negali iš tavęs atimti to, ką saugai savo atmintyje – mėgstamų Biblijos eilučių ar Karalystės giesmių. Niekas tau neuždraus apie tai mąstyti (Apd 16:25). Be to, Dievo dvasia gali tau padėti prisiminti tai, ką sužinojai, dalykus, kurie padės tau likti ištikimam (Jn 14:26).

12. Kokį Biblijos skaitymo tvarkaraštį galėtum išbandyti?

12 Tam tikromis savaitės dienomis galėtum skaityti ir apmąstyti Biblijos ištraukas, nurodytas teokratinės tarnybos mokyklos tvarkaraštyje. Kitomis dienomis pasigilink į Jėzaus mokymus ir darbus, aprašytus Evangelijose pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną (Rom 10:17; Hbr 12:2; 1 Pt 2:21). Čia labai pravers ir mūsų leidinys, kuriame Jėzaus gyvenimo įvykiai atpasakojami chronologine tvarka. Kad iš šios knygos turėtum kuo daugiau naudos, skaitydamas kiekvieną skyrių perskaityk ir nurodytas ištraukas iš Evangelijų (Jn 14:6).

KODĖL APMĄSTYTI TAIP SVARBU?

13, 14. Kodėl mums tiesiog būtina skirti laiko prasmingiems apmąstymams?

13 Mąstydamas apie dvasinius dalykus krikščionis dvasiškai bręsta (Hbr 5:14; 6:1). Asmuo, kuris per mažai laiko skiria mąstyti apie Jehovą ir Jėzų, stipraus tikėjimo neišsiugdys. Toks žmogus yra pavojuje – jis gali nuplaukti į šalį, atsitraukti nuo tiesos (Hbr 2:1; 3:12). Jėzus sakė, kad geros ir doros širdies žmonės įsiklauso į Dievo Žodį ir jį priima. O tie, kurie to nedaro, „šio gyvenimo rūpesčių, turtų bei malonumų įtraukti ir nustelbti nieko iki galo nesubrandina“ (Lk 8:14, 15).

14 Tad skirkime laiko Dievo Žodžio apmąstymams. Tik taip galėsime mokytis iš Jehovos ir ugdyti savo asmenybę, kad atspindėtume bent dalelę jo šlovės (2 Kor 3:18). Argi galima norėti ko nors daugiau? Juk pažinti Dievą ir iš jo mokytis yra pati didžiausia garbė. O Dievo pažinimas – tai nesibaigiantis procesas, tad iš savo mylinčio  Tėvo galėsime mokytis visą amžinybę (Mok 3:11).

15, 16. a) Kokios naudos mes kiekvienas asmeniškai gauname, jeigu skiriame laiko apmąstyti dvasinius dalykus? b) Kodėl ne visada lengva susikaupti apmąstymams, bet kodėl stengtis verta?

15 Dvasiniai apmąstymai padės išlaikyti neblėstančią meilę tiesai. Tada gebėsime pakelti dvasią ir kitiems – tiek bendratikiams, tiek žmonėms, kuriuos sutinkame skelbimo tarnyboje. Jeigu dažnai permąstysime, kokia didi dovana yra už mus paaukota Jėzaus Kristaus gyvybė, draugystę su savo Tėvu Jehova branginsime vis labiau (Rom 3:24; Jok 4:8). Štai Markas iš Pietų Afrikos, už krikščionišką neutralumą kalėjęs trejus metus, sako: „Leistis į apmąstymus – tai tarsi leistis į pažintinę kelionę. Kuo daugiau apie dvasinius dalykus mąstai, tuo daugiau apie savo Dievą Jehovą atrandi. Kai jaučiuosi nusiminęs ar kamuoja nerimas, paskaitau kokią Biblijos ištrauką ir ją apmąstau. Tai mane labai nuramina.“

16 Tiesa, šių dienų pasaulis pilnas visokių dalykų, blaškančių mūsų dėmesį, tad ne visada lengva susikaupti dvasiniams apmąstymams. Kitas brolis iš Afrikos, vardu Patrikas, sako: „Mano galva lyg pašto dėžutė, pilna visokiausios informacijos, tiek pageidautinos, tiek nepageidautinos. Kasdien man tenka ją rūšiuoti ir berūšiuodamas neretai užtinku visokių nerimastingų minčių. Taigi, kad galėčiau šviesia galva atsidėti apmąstymams, turiu prašyti Jehovą padėti jų atsikratyti. Nors pasiruošimas apmąstymams pareikalauja laiko, tai padeda jaustis artimesniam su Jehova. Taip mano protas atsiveria aiškesniam tiesos supratimui“ (Ps 94:19). Išties, kiek daug naudos gauna visi, kurie atidžiai tyrinėja Raštus ir apmąsto tai, ką sužino! (Apd 17:11)

KAIP RASTI LAIKO?

17. Kaip tu randi laiko apmąstymams?

17 Kai kurie skaitymui, apmąstymams ir maldai laiko skiria anksti ryte, kiti – per pietų pertrauką. O gal tau geriausias laikas pavakarys arba vėlus vakaras prieš einant miegoti? Kai kurie Bibliją skaito ir ryte, ir vakare prieš miegą. Galima sakyti, tai daro „dieną naktį“ (Joz 1:8). Svarbu ne tai, kada skaitome. Svarbiausia, kad Dievo Žodį skaitytume ir apmąstytume kasdien. O kad tai galėtume daryti, kartais teks laiko atimti iš mažiau reikšmingų užsiėmimų (Ef 5:15, 16).

18. Kuo gali neabejoti tie, kas kiekvieną dieną skiria laiko apmąstyti Dievo žodžius ir stengiasi jais vadovautis?

18 Tiems, kas nuolat apmąsto Dievo žodžius ir jais gyvenime vadovaujasi, bus dosniai atlyginta. Biblijoje tuo esame ne kartą patikinami. (Perskaityk Psalmyno 1:1–3.) „Laimingi tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“, – sakė Jėzus (Lk 11:28). Kas svarbiausia, tai darydami mes vis geriau suprantame, kaip savo gyvenimu galime teikti garbę savo didžiajam Kūrėjui. O tai yra kelias į laimę ir amžinąjį gyvenimą teisingame naujajame pasaulyje (Jok 1:25; Apr 1:3).

^ pstr. 11 Skaityk 2006 m. gruodžio 1 d. Sargybos bokšto straipsnį „Mūsų kova už tikėjimą“.