Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS) 2015 m. liepa

Šio numerio straipsniai bus studijuojami nuo 2015 m. rugpjūčio 31 iki rugsėjo 27 d.

Jie noriai atsiliepė į kvietimą. Rusija

Nemažai Jehovos liudytojų, tiek vienišų, tiek sukūrusių šeimą, persikėlė į Rusijos regionus, kur trūksta evangelizuotojų. Čia jie išmoko dar tvirčiau kliautis Jehova. Skaitykite, kaip jiems sekasi.

Puoselėkime savo brolijos dvasinę gerovę

Kokia prasme Jehovos tauta šiandien garbina jį šventykloje? Kokią dvasinę gerovę Jehova saviesiems teikia? Kokį „rojų“ apaštalas Paulius matė regėjime?

Tarnaujame Jehovai net ir „skausmo dienoms“ atėjus

Kaip išlaikyti tikėjimą tvirtą ir neprarasti uolumo bei džiaugsmo Jehovos tarnyboje? Prisiminkime senovėje gyvenusių garbaus amžiaus Dievo garbintojų pavyzdį.

„Artėja jūsų išvadavimas“

Kokią žinią Dievo garbintojai skelbs prasidėjus didžiajam suspaudimui? Kas tuo metu bus su pateptaisiais krikščionimis?

Ar svarbu, kiek žmonių mato tavo darbą?

Net jei tavo darbo nemato joks žmogus, jį tikrai mato Jehova. Tai dar geriau suprasime prisiminę, kiek daug triūso įdėjo Becalelis ir Oholiabas, įrengdami padangtę.

Lik ištikimas Dievo Karalystei

Kaip krikščionys gali stiprinti savo ryžtą būti ištikimi Jehovai ir jo Karalystei?

Vieta, kur susieiname garbinti Jehovos

Kaip turėtume rūpintis savo Karalystės sale? Iš kur imamos lėšos šių salių statybai ir remontui?

Ar žinote?

Biblijoje sakoma, kad kai kurios Pažadėtosios žemės vietovės buvo miškingos. Šiandien šalyje miškų beveik nėra, tad gali kilti klausimas, ar Biblijos žodžiai teisingi.