Ką įsidėmėjai iš paskutinių Sargybos bokšto numerių? Pamėgink atsakyti.

Ar krikščionys turėtų melstis Jėzui Kristui?

Ne. Jėzus mokė mus melstis Jehovai. Pats irgi meldėsi taip, kaip mokė kitus, — kreipdavosi į savo Tėvą (Mt 6:6-9; Jn 11:41; 16:23). Pirmieji jo mokiniai meldėsi Dievui, o ne Jėzui (Apd 4:24, 30; Kol 1:3) (1/1, p. 14).

Kaip kasmet galime ruoštis paminėti Jėzaus mirtį?

Galime skaityti specialiai šiam laikotarpiui parinktas Biblijos ištraukas, stengtis suaktyvinti evangelizacijos tarnybą, taip pat su malda pamąstyti apie Dievo duotą viltį (1/15, p. 14—16).

Kaip viskas susiklostė dviem kaliniams, papasakojusiems Juozapui savo keistą sapną?

Juozapas pasakė faraono vynininkui, kad šis bus grąžintas į ankstesnes pareigas. O kepėjo sapnas, pasak Juozapo, reiškė, kad faraonas nubaus jį mirtimi ir pakabins ant stulpo. Abiem atvejais Juozapo žodžiai išsipildė (Pr 40:1-22) (2/1, p. 12—14).

Kokią netikėtą dovaną gavo broliai Japonijoje?

Japonijoje buvo išleista iš Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimo perspausdinta Evangelija pagal Matą. Knyga siūloma žmonėms tarnyboje; ją priėmė daugelis tų, kas iki tol nebuvo susipažinę su Biblija (2/15, p. 3).

Kokie veiksniai pirmajame amžiuje palengvino evangelizuotojų tarnystę?

Laikotarpiu, vadinamu Pax Romana, Romos imperijoje buvo palyginti taiku ir ramu. Krikščionys galėjo keliauti gerais keliais. Daug kas mokėjo graikų kalbą, todėl su gerąja naujiena buvo galima pasiekti nemažai žmonių. Paskleisti gerąją naujieną padėjo ir žydų diaspora. Krikščionims, be to, daug pasitarnavo romėnų teisė (2/15, p. 20—23).

Kodėl tikrieji krikščionys nešvenčia Velykų?

Jėzus savo sekėjams liepė minėti jo mirtį, o ne prikėlimą (Lk 22:19, 20) (3/1, p. 8).

Kodėl pastaraisiais metais mūsų leidiniuose retai kalbama apie Biblijos pirmavaizdžius ir jų atitikmenis?

Biblijoje sakoma, kad tam tikri žmonės buvo pirmavaizdžiai kai ko didingesnio. Vienas toks atvejis paminėtas Galatams 4:21-31. Tačiau jei Biblijoje kokiam nors asmeniui ar dalykui pirmavaizdžio reikšmė nesuteikiama, patiems jos priskirti nereikėtų. Verčiau ieškokime, ko iš Dievo Žodyje aprašytų žmonių ir įvykių galime pasimokyti (Rom 15:4) (3/15, p. 17—18).

Kuo ypatinga viena papiruso skiautė, rasta šiukšlyne Egipte?

Praeitame amžiuje buvo rasta viena papiruso skiautė su Evangelijos pagal Joną ištrauka. Specialistų nuomone, tekstas buvo užrašytas praėjus vos keliems dešimtmečiams po apaštalo Jono mirties. Ši papiruso skiautė patvirtina, kad Biblijos tekstas, išlikęs iki mūsų dienų, yra tikslus ir nepakitęs (4/1, p. 10—11).

Kodėl galima sakyti, kad neatgailaujančio nusidėjėlio atskyrimas nuo bendruomenės yra meilės išraiška?

Atskirti neatgailaujančius nusidėjėlius nuo bendruomenės liepiama Biblijoje (1 Kor 5:11-13). Toks sprendimas gali duoti gerų rezultatų. Šitaip yra pašlovinamas Jehovos vardas, išsaugomas krikščionių bendruomenės tyrumas ir nusidėjėlis gali būti paskatintas atsitokėti (4/15, p. 29—30).