Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2015 m. gegužė

Skaitytojų klausimai

Skaitytojų klausimai

Kas yra Ezechielio knygoje minimas Gogas iš Magogo?

Ilgą laiką mūsų leidiniuose buvo rašoma, kad Gogas iš Magogo yra Šėtonas ir šį vardą jis gavo tada, kai buvo išmestas iš dangaus. Tokį aiškinimą grindėme žodžiais iš Apreiškimo knygos, kur sakoma, kad pasauliniam puolimui prieš Dievo tautą vadovaus Šėtonas (Apr 12:1-17). Todėl ir manėme, kad Gogas yra tiesiog dar vienas Biblijos pranašystėse paminėtas piktojo vardas.

Bet toks aiškinimas kelia rimtų klausimų. Kokių? Antai pranašaudamas, kas laukia Gogo, kai bus nugalėtas, Jehova sako: „Visokiems plėšriems paukščiams ir laukiniams žvėrims atiduosiu tave ryti“ (Ez 39:4). Paskui dar priduria: „Tą dieną duosiu Gogui kapo vietą Izraelyje [...], ten bus palaidoti Gogas ir visa jo kariauna“ (Ez 39:11). Tačiau kaip „paukščiai ir laukiniai žvėrys“ gali ryti dvasinę esybę? Kaip jam gali būti duota „kapo vieta“ žemėje? Juk Šventajame Rašte aiškiai sakoma, kad jis bus įmestas į bedugnę tūkstančiui metų, o ne surytas ar palaidotas (Apr 20:1, 2).

Biblijoje taip pat rašoma, kad tam tūkstančiui metų pasibaigus Šėtonas bus paleistas iš bedugnės ir „išeis klaidinti tautų keturiuose žemės kampuose — Gogo ir Magogo — ir suburti jų karui“ (Apr 20:8). Bet kaipgi jis gali klaidinti Gogą pats juo būdamas? Vadinasi, Gogas, minimas tiek Ezechielio pranašystėje, tiek Apreiškimo knygoje, nėra Šėtonas.

Tad kas yra tas Gogas iš Magogo? Visų pirma turime išsiaiškinti, kas puls Dievo tarnus. Biblijoje rašoma, kad tai bus ne tik Gogas iš Magogo, bet ir „šiaurės karalius“, taip pat kiti „žemės karaliai“ (Ez 38:2, 10-13; Dan 11:40, 44, 45; Apr 17:14; 19:19). Ar tai bus atskiri antpuoliai? Tikriausiai ne. Biblija, ko gero, kalba apie tą pačią ataką, tik skirtingais žodžiais. Kodėl galime daryti tokią išvadą? Nes, pasak Biblijos, į šį paskutinį puolimą susiburs visos žemės tautos. Atsakas į jų agresiją bus Armagedono kova (Apr 16:14, 16).

Sugretinus visas nurodytas Šventojo Rašto eilutes, kuriose kalbama apie Dievo tautos užpuolimą, akivaizdu, kad Gogo iš Magogo  vardas taikytinas ne Šėtonui, bet tautų aljansui. Ar tam aljansui vadovaus vadinamasis šiaurės karalius? Tvirtinti kategoriškai negalime. Vis dėlto ši mintis derinasi su tuo, ką apie Gogą yra pasakęs Jehova: „Ateisi iš savo vietos tolimiausiame šiaurės pakraštyje tu ir daug tautų drauge su tavimi, visi raiti ant žirgų, didžiulė kariauna ir galinga kariuomenė“ (Ez 38:6, 15).

Tą patį apie šiaurės karalių pranašavo ir Ezechielio amžininkas Danielius: „Kai pranešimai iš rytų ir šiaurės ims jį gąsdinti, didžio įniršio apimtas, jis išžygiuos žudyti ir naikinti daugelio. Savo rūmų palapines jis statysis tarp jūros ir garbingo šventojo kalno, tačiau gaus galą, ir nebus, kas jam padėtų“ (Dan 11:44, 45). Taigi apie Gogo veiksmus čia kalbama panašiai kaip Ezechielio knygoje (Ez 38:8-12, 16).

Kas nutiks prasidėjus tam paskutiniam puolimui? Štai Danieliaus žodžiai: „Anuo metu [per Armagedoną] pasirodys Mykolas [Jėzus Kristus], galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas [nuo 1914-ųjų]. Užeis metas tokių vargų [didysis suspaudimas], kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet tuo metu bus išgelbėta tavo tauta, visi, kurie tik rasti įrašyti knygoje“ (Dan 12:1). Kad Jėzus, Dievo įgaliotas, stos į kovą, sakoma ir Apreiškimo 19:11-21.

O kas yra „Gogas ir Magogas“, paminėti Apreiškimo 20:8? Visi, kurie, Tūkstantmečiui pasibaigus, per paskutinį mėginimą sukils prieš Jehovą, bus apimti tokios pat žudikiškos dvasios, kaip ir „Gogas iš Magogo“, arba tautų aljansas, metęsis kariauti su Dievo garbintojais didžiojo suspaudimo gale. Tiek vieni, tiek kiti susilauks to paties — bus amžiams nubausti mirtimi (Apr 19:20, 21; 20:9). Todėl visi maištininkai, pasirodysiantys pasibaigus Tūkstantmečiui, deramai pavadinti „Gogu ir Magogu“.

Nenuostabu, kad, kruopščiai gilindamiesi į Dievo Žodį, mes norime sužinoti, kas netolimoje ateityje pasirodys esąs „šiaurės karalius“. Kad ir kas būtų šis tautų aljanso vedlys, gerai žinome du dalykus: 1) Gogas iš Magogo ir jo kariuomenė pralaimės ir bus sutriuškinta; 2) Jėzus Kristus, jau dabar valdantis mūsų Karalius, išgelbės Dievo tautą ir įves ją į naująjį pasaulį, kuriame viešpataus taika ir tikrasis saugumas (Apr 7:14-17).