Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2015 m. vasaris

Tarnyboje išlik uolus

Tarnyboje išlik uolus

ŠIANDIEN svarbiausias darbas žemėje — skelbti gerąją naujieną. Būdamas Jehovos tarnas, tu, be abejo, brangini garbę dalyvauti Jėzaus mokinių ruošimo veikloje. Vis dėlto matai, jog tiek pionieriams, tiek kitiems skelbėjams nėra lengva krikščioniškoje tarnyboje išlikti uoliems.

Kas tau padėtų tarnyboje išlikti uoliam?

Nemažai skelbėjų, eidami nuo durų prie durų, retai sutinka žmogų, su kuriuo galėtų užmegzti pokalbį. Daugumos dažnai nė neranda namie. O jeigu ir randa, ne vienas galbūt yra abejingas ar net priešiškas Karalystės žiniai. Būna ir taip, kad teritorijoje nusimato daug vaisingo darbo, bet skelbėją apima nerimastis, ar pajėgs viską aprėpti ir įvykdyti savo užduotį. Iš tų bendratikių, kurie evangelizacijai skyrė jau daugelį metų — gal daugiau nei tikėjosi, — kai kas galiausiai irgi praranda entuziazmą.

Kiekvienas Jehovos tarnas evangelizacijos darbe patiria savų sunkumų. Ir apskritai, nerealu tikėtis, jog bus lengva skelbti gyvybę gelbstinčią Dievo tiesos žinią pasaulyje, kuris yra „piktojo valdžioje“ (1 Jn 5:19). Todėl nenuostabu, kad mūsų uolumas gali blėsti.

Kad ir su kokiais iššūkiais susidurtum garsindamas gerąją naujieną, atmink viena: Jehova gali padėti tau visa įveikti. O kaip tau pačiam nuolatos kurstyti uolumą tarnyboje? Atkreipk dėmesį į keletą tolesnių patarimų.

PADĖK MAŽIAU PATYRUSIEMS SKELBĖJAMS

Kasmet tūkstančiai žmonių krikštu parodo savo atsidavimą Dievui ir įsilieja į mūsų gretas. Jeigu ir pats neseniai tapai Jehovos liudytoju, ko gero, dėkinga širdimi semiesi įgūdžių iš patyrusių skelbėjų. O jeigu žinią apie Karalystę neši kitiems jau daugelį metų, gali su džiaugsmu pamokyti naujus bendratikius.

 Jėzus žinojo turįs padėti savo sekėjams sėkmingai tarnauti evangelizuotojais, todėl rodė, kaip tai daryti (Lk 8:1). Šiandien irgi reikia mokyti kitus šio darbo.

Gal manome, jog naujokas savo įgūdžius išlavins tiesiog skelbdamas gerąją naujieną. Anaiptol. Jį reikia maloniai, su meile pamokyti. Ką apima toks mokymas? Ogi keletą dalykų. Naujam skelbėjui būtina parodyti (1) kaip paruošti pokalbio įžangą; (2) kaip žmogų jo namuose ar gatvėje įtraukti į pokalbį; (3) kaip pasiūlyti mūsų leidinių; (4) kaip toliau palaikyti žmogaus susidomėjimą; (5) kaip pradėti Biblijos studijas. Jei naujokas šiuos pamokymus dėsis į galvą ir taikys, tikėtina, jam tai duos daug naudos (Lk 6:40). Pradedantis skelbėjas, aišku, bus dėkingas tarnybos draugui, kad mielai jį išklauso ir prireikus padeda. Taip pat džiaugsis partnerio pagirtas ir gavęs praktiškų jo pasiūlymų (Mok 4:9, 10).

KALBĖKIS SU TARNYBOS DRAUGU

Nors tarnyboje stengiesi kalbinti kitus žmones, būna dienų, kai geriausias tavo pašnekovas yra partneris. Nepamiršk, kad Jėzus savo mokinius siųsdavo po du (Lk 10:1). Darbuodamiesi drauge jie galėjo vienas kitą palaikyti, paskatinti. Tad metas, kai su bendratikiu esate tarnyboje, yra puiki proga tarpusavyje pasidrąsinti (Rom 1:12).

Apie ką galėtų suktis jūsų pokalbis? Pavyzdžiui, pasipasakokite, kas įkvepiančio nutiko jūsų gyvenime paskutiniu metu. Pasidalykite įdomiomis mintimis, kurių pasisėmėte per asmenines ar šeimos studijas arba kurias išgirdote per sueigą. Gal su tuo bendratikiu į tarnybą išeini retai? Jei taip, ar žinai, kaip jis stojo į tiesos kelią? Kas jį įtikino, kad čia Jehovos organizacija? Kokių teokratinių užduočių yra gavęs ir kaip sekėsi jas atlikti? Nepraleisk progos papasakoti ką nors naudingo ir iš savo patirties. Trumpai tariant, visada, kad ir kokia būtų žmonių reakcija į Karalystės žinią, skelbėjai turi puikią progą vienas kitą ugdyti (1 Tes 5:11).

LAIKYKIS GERŲ STUDIJAVIMO ĮPROČIŲ

Norėdamas išsaugoti uolią dvasią, turi išsiugdyti gerus studijavimo įpročius ir jų laikytis. „Ištikimas ir nuovokus vergas“ pateikia daug informacijos įvairiausiomis temomis  (Mt 24:45). Taigi dvasinio maisto asortimentas toks platus, jog gali rinktis, ką tik nori. Štai per asmenines studijas galėtum patyrinėti klausimą, kodėl skelbti žinią apie Karalystę itin svarbu. Atkreipk dėmesį į priežastis, paminėtas pirmajame rėmelyje.

Mąstydamas apie tas priežastis, nuteiksi širdį uoliam darbui. Per studijas taip pat gali tą sąrašą papildyti. Savo sugalvotus teiginius irgi gerai apmąstyk ir stenkis pagrįsti juos Biblijos eilutėmis. Taip stiprinsi norą tarnyboje darbuotis uoliai.

NORIAI TAIKYK SIŪLOMUS METODUS

Jehovos organizacija nuolat pateikia siūlymų, padedančių kuo našiau darbuotis tarnyboje. Patariama ne tik lankyti žmones namuose, bet ir liudyti laiškais, telefonu, užkalbinti praeivius gatvėje bei kitose viešose vietose, skelbti gerąją naujieną atsitiktinėmis progomis, eiti į verslo teritoriją. Taip pat galėtum savo reikalus sutvarkyti taip, kad nuvyktum į vietovę, kur evangelizuotojai lankosi retai.

Ar mielai priimi tokius patarimus? Ar taikai kai kuriuos iš minėtų metodų? Daugelis mūsų bendratikių jais pasinaudojo ir labai džiaugiasi rezultatais. Štai trys pavyzdžiai.

Viename Mūsų Karalystės tarnybos numeryje buvo patariama, kaip pradėti Biblijos studijas. Tai paskatino sesę, vardu Eipril, pasiūlyti studijas trims bendradarbėms. Kaip ji nustebo ir apsidžiaugė, kai visos sutiko ir paskui net ėmė lankyti mūsų sueigas!

 Kitas pavyzdys. Buvome raginami platinant žurnalus ieškoti skaitytojų, kuriems būtų aktualūs straipsniai tam tikromis temomis. Štai rajono prižiūrėtojas iš Jungtinių Valstijų rašė, jog vienoje vietovėje Atsibuskite! egzempliorius su straipsniu apie padangas jis išdalijo visiems padangų parduotuvių vadybininkams. O žurnalo numerius, kuriuose buvo serija straipsnių „Supraskime savo gydytoją“, jiedu su žmona paliko apeidami daugiau nei šimtą gydymo įstaigų savo lankomame rajone. Brolis sako: „Tokie apsilankymai buvo labai naudingi: su tais žmonėmis susipažinome, pristatėme savo literatūrą. Draugiškai pabendravę galėjome užmegzti su jais artimesnį ryšį.“

Liudijant telefonu irgi galima sulaukti puikių rezultatų. Sesė, vardu Džudi, atsiuntė į mūsų centrinę būstinę laišką su padėka už skatinimą skelbti gerąją naujieną telefonu. Džudi rašė, kad būtent šitaip jos 86 metų mama, kamuojama daugelio negalių, reguliariai ir atlieka savo šventą tarnystę. Kaip ši pagyvenusi sesė džiaugėsi, kai telefonu užmezgė Biblijos studijas su 92 metų moterimi!

Patarimai, mūsų leidiniuose spausdinami skelbėjams, išties labai praktiški. Naudokis jais. Tarnyboje tada nepristigsi džiaugsmo ir uolumo.

UŽSIBRĖŽK PASIEKIAMUS TIKSLUS

Sėkmė evangelizacijos darbe nėra visų pirma matuojama išplatintų leidinių, vedamų Biblijos studijų ar pasikrikštijusių mokinių skaičiumi. Pagalvokim, ar Nojui, be savo šeimos, pavyko ką nors įtikinti stoti Jehovos pusėn? Vis dėlto jis vertas gero skelbėjo vardo. Svarbiausia, ko iš mūsų laukiama, — ištikimai tarnauti Dievui (1 Kor 4:2).

Daugelis Karalystės žinios nešėjų įsitikino, kad norėdami neprarasti entuziazmo tarnyboje turi nusistatyti pasiekiamus tikslus. Kokie jie galėtų būti? Keletą rasite antrajame šio straipsnio rėmelyje.

Jehovos padedamas daryk viską, kad tarnyboje jaustum atgaivą ir sulauktum gražių vaisių. Pasiekęs užsibrėžtus tikslus, patirsi daug džiaugsmo ir jausi pasitenkinimą, kad gerąją naujieną garsini, kiek tau įmanu.

Tarnyboje, aišku, būna iššūkių. Bet laikydamasis šiame straipsnyje duotų patarimų liksi uolus Karalystės skelbėjas. Su savo partneriu dalykitės padrąsinančiomis mintimis, išsiugdyk gerus studijavimo įpročius ir jų laikykis, naudokis ištikimo vergo pasiūlymais, nusistatyk pasiekiamus tikslus. Svarbiausia, nepamiršk, kokią didelę garbę Dievas tau suteikė — būti jo liudytoju ir skelbti gerąją naujieną (Iz 43:10). Kaip džiaugsiesi, jei tarnyboje išliksi uolus!