SPECIALIOJOJE sueigoje, surengtoje 2013 metų balandžio 28-ąją Japonijos mieste Nagojoje, Vadovaujančiosios tarybos narys Antonis Morisas nustebino klausytojus džiugia žinia, kad japonų kalba išleista knyga „Biblija: Evangelija pagal Matą“. Daugiau kaip 210 000 tenai susirinkusių arba klausiusių programos per internetą pratrūko ilgais plojimais.

Šis iš Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimo perspausdintas 128 puslapių leidinys yra unikalus. Jis, anot brolio Moriso, buvo parengtas atsižvelgiant į japonų skaitytojų poreikius. Kokie šios knygos ypatumai? Kodėl ji buvo parengta? Kokių sulaukta atsiliepimų?

KOKIE KNYGOS YPATUMAI?

Visiems buvo netikėtas šios knygos teksto išdėstymas. Japonų rašto ženklai gali būti rašomi horizontaliai arba vertikaliai. Daugelyje šalies spaudinių, pastaruoju metu ir mūsų literatūroje, vartojamas horizontalusis rašymo būdas. O naujajame leidinyje tekstas išdėstytas vertikaliai — populiariu Japonijos laikraščių ir literatūros kūrinių stiliumi. Daugelio japonų manymu, skaityti tokį tekstą parankiau. Be to, puslapių antraštės įkeltos į tekstą ir tapo paantraštėmis, todėl skaitytojas aiškiai mato, kokios yra pagrindinės mintys.

Japonijoje mūsų bendratikiai tuojau įvertino knygos privalumus. Sesė, kuriai aštuoniasdešimt suvirš, pasakė: „Evangeliją pagal Matą skaičiau jau daug kartų, bet būtent vertikalusis stilius ir paantraštės padėjo man geriau suprasti Kalno pamokslą.“ Viena jauna sesė rašė: „Perskaičiau „Matą“ vienu prisėdimu. Paprastai skaitau horizontalųjį tekstą, bet nemažai japonų labiau vertina vertikalųjį.“

PARENGTA JAPONIJOS SKAITYTOJAMS

Kodėl buvo nuspręsta tokiu būdu išleisti tik vieną Biblijos knygą? Nors daugelis šalies gyventojų nesusipažinę su Biblija, mielai ją skaitytų. Todėl tiems, kas Biblijos dar nematę, šis Evangelijos pagal Matą vertimas yra puiki dovana — žmogus gali paimti į rankas bent dalį Šventojo Rašto ir skaityti.

O kodėl buvo pasirinkta Evangelija pagal Matą? Daugumai japonų žodis „Biblija“ asocijuojasi su Jėzumi Kristumi. Todėl ir buvo nutarta išleisti šią Mato parašytą knygą, kurioje kalbama apie Jėzaus genealogiją ir gimimą, atpasakotas jo garsusis Kalno pamokslas bei įsimenančios pranašystės apie paskutines dienas. Visa tai daugelį japonų gali sudominti.

Karalystės skelbėjai Japonijoje ėmė uoliai  platinti naująjį leidinį lankydami žmones pirmąkart ir pakartotinai. „Dabar turiu daugiau galimybių siūlyti Dievo Žodį mūsų teritorijoje, — rašė viena sesė. — Žinot, vieną „Mato“ egzempliorių atidaviau dar tą pačią popietę po specialiosios sueigos.“

KOKIŲ SULAUKTA ATSILIEPIMŲ?

Kaip skelbėjai pristato šį leidinį? Daugeliui japonų yra žinomi posakiai „ankšti vartai“, „nemeskite perlų kiaulėms“ arba „nebūkite susirūpinę dėl rytojaus“ (Mt 6:34; 7:6, 13). Todėl jie nustemba sužinoję, kad tai Jėzaus Kristaus žodžiai. Pamatę juos Evangelijoje pagal Matą, daug kas prisipažįsta: „Visada norėjau bent sykį perskaityti Bibliją.“

Kai skelbėjai vėl ateina pas žmones, kuriems paliko „Evangeliją pagal Matą“, šie dažniausiai pasako, kad tučtuojau sėdo ją skaityti. Kai kurie perskaitė iškart visą. Vienas šeštą dešimtį perkopęs vyras skelbėjui tarė: „Perskaičiau ją daug kartų. Pajutau tikrą atgaivą. Prašom pamokyti mane daugiau apie Bibliją.“

„Evangelija pagal Matą“ naudojama ir liudijant viešose vietose. Štai vienai jaunai moteriai, kuri paėmė ją skaityti, mūsų sesė davė savo elektroninio pašto adresą. Praėjus valandai ta moteris atsiuntė žinutę, kad dalį gautos knygos perskaitė ir norėtų daugiau informacijos. Po savaitės buvo pradėtos Biblijos studijos ir netrukus ji ėmė lankyti sueigas.

Japonijos Jehovos liudytojų bendruomenėms jau išsiųsta daugiau nei 1 600 000 „Evangelijos pagal Matą“ egzempliorių ir kas mėnesį jų išdalijama dešimtys tūkstančių. Knygos pratarmėje išsakyti tokie leidėjų lūkesčiai: „Visa širdimi viliamės, kad skaitydami ją dar labiau susidomėsite Biblija.“