Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Jehova vadovauja pasauliniam evangelizacijos darbui

Jehova vadovauja pasauliniam evangelizacijos darbui

„Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga, ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti“ (IZ 48:17).

1. Kokių sunkumų patyrė evangelizuotojai šiais laikais?

BIBLIJOS TYRINĖTOJAI * XIX ir XX amžiuje patyrė nemažai sunkumų. Kaip ir pirmojo amžiaus krikščionys, jie skelbė žinią, kurios daugelis nenorėjo klausyti. Skelbėjų tebuvo saujelė ir pasaulio žmonėms jie atrodė menkai išprusę. Vėliau, kai į žemę buvo išmestas Šėtonas, jie susidūrė su aršiu persekiojimu (Apr 12:12). Prasidėjus paskutinėms šios santvarkos dienoms, užėjo sunkūs laikai (2 Tim 3:1). Atlikti evangelizuotojo tarnystę iš tikrųjų buvo didelis iššūkis.

2. Kaip Jehova padeda mums skelbti gerąją naujieną?

2 Bet tikruosius krikščionis rėmė Jehova. Jis norėjo, kad jo garbintojai paskelbtų gerąją naujieną kaip niekad plačiai — visoje gyvenamoje žemėje. Ir niekas negali sukliudyti Jehovai savo tikslo įgyvendinti. Kaip senovėje jis išlaisvino izraelitus iš Babilonijos, taip šiais laikais jis išvadavo savo tarnus iš „didžiosios Babelės“, tai yra klaidingos religijos,  gniaužtų (Apr 18:1-4). Jehova aiškiai nurodė, kokio garbinimo iš mūsų tikisi. Jis moko mus, kas mums naudinga, padeda taikiai sugyventi ir pasakoti apie jį kitiems. (Perskaityk Izaijo 48:16-18.) Nors Jehova vadovauja evangelizacijos darbui, tai nereiškia, kad jis visada sudėlioja pasaulio įvykius skelbėjų labui. Tiesa, neretai susiklosto sąlygos, palankios mūsų veiklai. Vis dėlto nemažai Jehovos garbintojų yra persekiojami ir Šėtono pasaulio visaip spaudžiami. Atlikti evangelizacijos tarnystę jie gali tik su Dievo pagalba (Iz 41:13; 1 Jn 5:19).

3. Kas byloja, kad pildosi pranašystė, užrašyta Danieliaus 12:4?

3 Jehova įkvėpė Danielių išpranašauti, kad pabaigos metu Biblijos tiesų pažinimas vis labiau plis. (Perskaityk Danieliaus 12:4, Brb.) Dievas padėjo Biblijos tyrinėtojams suprasti pagrindinius Šventojo Rašto mokymus, kuriuos per laiką buvo užgožusios krikščionijos bažnyčių doktrinos. Jehova įgaliojo savo tarnus garsinti tiesą visoje žemėje. Šiandien Danieliaus pranašystė akivaizdžiai pildosi — beveik 8 milijonai žmonių įsiklausė į Biblijos žinią ir patys skelbia ją kitiems. Pakalbėkime, kas padeda mums atlikti šį globalinį darbą.

BIBLIJOS VERTIMAS

4. Kokių rezultatų XIX amžiuje buvo pasiekta Biblijos vertimo srityje?

4 Paskleisti gerąją naujieną mums padėjo tai, kad Biblija žmonėms tapo vis prieinamesnė. Ilgus šimtmečius krikščionijos dvasininkai draudė skaityti Šventąjį Raštą ir draudimo nepaisančius persekiojo. Kai kuriuos Biblijos vertėjus net nužudė. Bet štai XIX amžiuje įvairių Biblijos draugijų pastangomis visa Biblija arba kuri nors jos dalis jau buvo išversta ir išspausdinta maždaug 400-ais kalbų. Amžiui baigiantis Šventąjį Raštą turėjo daugelis, tik nelabai suprato, kas jame rašoma.

5. Koks Jehovos liudytojų indėlis į Biblijos vertimą?

5 Biblijos tyrinėtojai suvokė turį skelbti Dievo Žodžio tiesą ir be atvangos tai darė. Iš pradžių jie naudojosi įvairiausiais esamais Biblijos vertimais ir platino juos kitiems. Bet nuo 1950 metų imta leisti Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimą. Šiandien jis visas ar bent jo dalis jau išleista daugiau nei 120 kalbų. 2013 metais angliškas „Naujojo pasaulio“ vertimas buvo perredaguotas. Dabar jį bus lengviau išleisti ir kitomis kalbomis. Kai Biblija aiškiai suprantama, tarnyboje ji parankesnė, mokyti žmones tiesos daug lengviau.

TAIKOS LAIKOTARPIAI

6, 7. a) Kas pasakytina apie pastarojo šimtmečio karus? b) Ką evangelizuotojai nuveikė taikos metais?

6 Galbūt paklausi: „Argi pasaulyje kada buvo taika?“ Tiesa, XX amžiuje karuose žuvo labai daug žmonių. Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai nusinešė milijonus gyvybių. Bet 1942 metais, siaučiant Antrajam pasauliniam karui, Neitanas Noras, tuomet koordinavęs Jehovos liudytojų veiklą, kongrese pasakė kalbą pavadinimu „Taika — ar ji išsilaikys?“ Joje paaiškino, kad, pasak pranašystės iš Apreiškimo 17 skyriaus, karas neužsibaigs Armagedonu, kaip buvo manoma. Ne, po karo turės stoti taikos metas (Apr 17:3, 11).

7 Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, visiškos taikos, aišku, nebuvo. Apskaičiuota, kad nuo 1946-ųjų iki  2013-ųjų įvyko 331 ginkluotas konfliktas. Prarasta milijonai gyvybių. Vis dėlto per tuos metus daugelyje šalių buvo ganėtinai ramu ir Jehovos liudytojai pasinaudojo tomis sąlygomis gerajai naujienai skelbti. Kokių sulaukta rezultatų? 1944 metais pasaulyje buvo mažiau nei 110 tūkstančių evangelizuotojų. Šiandien jų 8 milijonai! (Perskaityk Izaijo 60:22.) Išties, taikos metais su gerąja žinia galime pasiekti dar daugiau žmonių.

PATOGUS SUSISIEKIMAS

8, 9. Kokia pažanga padaryta susisiekimo srityje ir kaip ji praverčia mūsų veiklai?

8 Evangelizacijos darbą palengvino ir pažanga susisiekimo srityje. Štai 1900-aisiais, praėjus 21 metams po to, kai buvo išspausdintas pirmasis Sargybos bokšto numeris, Jungtinėse Valstijose buvo įregistruoti tik 8 tūkstančiai automobilių, o visoje šalyje buvo vos keletas šimtų kilometrų važiavimui tinkamų kelių. Dabar pasaulyje įregistruota per pusantro milijardo motorinių transporto priemonių, nutiesta milijonai kilometrų gerų kelių. Automobiliu galime pasiekti atokiau gyvenančius žmones ir pranešti jiems gerąją žinią. Bet netgi jei gyvename ten, kur susisiekimas nėra toks patogus, ir turime daug keliauti pėsčiomis, vis tiek negailime jėgų Kristaus mokinių ruošimo darbui (Mt 28:19, 20).

9 Mūsų veiklai praverčia ir kitokios transporto priemonės. Sunkvežimiais, laivais ir traukiniais per keletą savaičių mūsų literatūrą galima nugabenti į nuošaliausius žemės kampelius. Rajono prižiūrėtojai, filialų komitetų nariai, misionieriai ir kiti lėktuvu gali greitai nukeliauti į kongresus ar kur kitur su teokratinėmis užduotimis. Vadovaujančiosios tarybos nariai ir kiti broliai iš centrinės mūsų būstinės neretai skrenda į įvairias šalis, kad pastiprintų bendratikius ir duotų jiems tam tikrų nurodymų. Visa tai padeda Jehovos tautai likti vieningai (Ps 133:1-3).

ANGLŲ KALBA IR VERTIMAS Į KITAS KALBAS

10. Kodėl galima sakyti, kad anglų kalba tapo tarptautine?

10 Pirmajame amžiuje daugelis Romos imperijos gyventojų mokėjo bendrinę graikų kalbą, vadinamą koinė. O ar  šiandien yra tokia kalba, kurią mokėtų didelė dalis žmonių? Dažnas, ko gero, paminėtų anglų kalbą. Vienoje knygoje sakoma: „Maždaug ketvirtadalis žemės gyventojų jau gali sklandžiai arba gana gerai kalbėti angliškai.“ Tai populiariausia užsienio kalba daugelio šalių mokyklose; ji dažnai vartojama tarptautiniuose verslo, politikos, mokslo reikaluose, informacinėse technologijose.

11. Kokią reikšmę Jehovos garbintojų veiklai turi anglų kalba?

11 Anglų kalbos paplitimas pravartus ir evangelizacijos darbui. Iš pradžių, kai Sargybos bokštas ir kiti mūsų leidiniai dar nebuvo verčiami į daug kalbų, žmonės galėjo juos skaityti angliškai. Anglų kalba yra oficiali kalba centrinėje Jehovos liudytojų būstinėje Niujorke, taip pat mūsų bendrijos mokymo centre Patersone (Niujorko valstija, JAV), kur mūsų bendratikiai suvažiuoja mokytis iš įvairiausių pasaulio kampelių.

12. Į kiek kalbų verčiama mūsų literatūra ir kaip čia pagelbėjo naujovės kompiuterinių technologijų srityje?

12 Kadangi gerąją naujieną apie Dievo Karalystę privalome pranešti visoms tautoms, Biblija pagrįstus leidinius dabar verčiame į 700 suvirš kalbų. Atlikti šį didžiulį darbą mums labai padeda naujovės kompiuterinių technologijų srityje. Buvo sukurta daugiakalbė kompiuterinė leidybos programa, sutrumpintai vadinama MEPS (angl. Multilanguage Electronic Publishing System). Todėl žinia apie Karalystę sklinda kuo plačiausiai. Be to, mūsų bendratikiai įvairiose šalyse gali skaityti leidinius savo kalba ir viską aiškiai suprasti. Šitaip drauge mokomės kalbėti pačia svarbiausia kalba — „tyra kalba“, kitaip tariant, mokomės teisingai garbinti Jehovą. Tai mus labai suvienija. (Perskaityk Sofonijo 3:9, Brb.)

TEISINĖS PRIEMONĖS

13, 14. Kaip tikrieji krikščionys šiais laikais naudojasi įstatymų teikiama apsauga?

13 Ankstesniame straipsnyje kalbėjome, kad pirmiesiems krikščionims nemažai padėjo teisinė Romos imperijos sistema. Šiandien krikščionys irgi naudojasi teisinėmis priemonėmis. Štai Jungtinėse Valstijose, kur įsikūrusi mūsų centrinė būstinė, Konstitucija garantuoja religijos, žodžio ir susirinkimų laisvę. Todėl mūsų bendratikiai ten gali  laisvai rinktis, kalbėti apie Bibliją ir tuo, ką sužino, dalytis su kitais. Iš tenai taip pat galima koordinuoti visos pasaulinės organizacijos veiklą. Aišku, kai kurias teises mūsų bendratikiams Jungtinėse Valstijose reikėjo ginti teismuose (Fil 1:7). Kai teisėjai priimdavo sprendimą, varžantį teisę laisvai skelbti gerąją naujieną, broliai pateikdavo apeliacijas aukštesnės instancijos teismams ir bylas dažnai laimėdavo.

14 Teismai kitose šalyse irgi apgina mūsų tikėjimo laisvę ir teisę užsiimti evangelizacija. Kai kur bylas pralaimėjome, bet kreipėmės į tarptautinius teismus. Iki 2014-ųjų birželio Europos Žmogaus Teisių Teismas mūsų naudai buvo išsprendęs 57 bylas. Nutarimai galioja visoms šalims, įeinančioms į Europos Tarybą. Nors esame „visų tautų nekenčiami“, daugelio šalių teismai pripažino, kad turime teisę išpažinti savo tikėjimą (Mt 24:9).

ĮVAIRŪS IŠRADIMAI IR NAUJOVĖS

Mūsų krikščioniška literatūra prieinama žmonėms visame pasaulyje

15. Kokių naujovių būta spaudos pramonėje ir kuo tai naudinga mums?

15 Gerosios naujienos skelbimą palengvino ir pažanga spaudos pramonėje. Spausdinimo renkamaisiais spaudmenimis metodas, kurį 1450 metais išrado Johanas Gutenbergas, amžiams bėgant iš esmės nekito. Bet per pastaruosius du šimtmečius poligrafijoje radosi daug naujovių. Spausdinimo mašinos tapo didesnės, greitesnės, modernesnės. Atpigo popieriaus gamyba, taip pat knygų įrišimas. Iškiliãspaudę pakeitė ofseto spauda, dėl to paspartėjo spausdinimo procesas, iliustracijos tapo kokybiškesnės. Ką visa tai davė mums? Pagalvok: pirmasis Sargybos bokšto numeris (1879 m. liepos) buvo išspausdintas 6000 egzempliorių tiražu, be iliustracijų ir tik viena kalba — anglų. Šiandien, po 136 metų, kiekvieno Sargybos bokšto numerio išspausdinama ir išplatinama daugiau nei 50 milijonų egzempliorių. Žurnalą puošia spalvotos iliustracijos ir jį galima skaityti 200 suvirš kalbų.

16. Kokie išradimai ir naujovės padėjo mums visoje žemėje skelbti gerąją naujieną? (Žiūrėk nuotrauką straipsnio pradžioje.)

16 Pastarųjų dviejų šimtmečių išradimai ir naujovės iš tiesų padėjo Dievo tarnams dar našiau dirbti evangelizacijos darbą. Jau minėjome traukinius, automobilius, lėktuvus. O kur dar dviračiai, rašomosios mašinėlės, Brailio rašto spausdinimo mašinos, telegrafai, telefonai, fotoaparatai, diktofonai, vaizdo kameros, radijas, televizija, filmai, kompiuteriai, internetas. Visi šie išradimai vienaip ar kitaip pagelbėjo mums leisti Bibliją bei ja paremtus spaudinius daugeliu kalbų ir ruošti Jėzaus mokinius. Jehovos liudytojai įžvalgiai naudojasi jiems prieinamais ištekliais ir šitaip išsipildo pranašystė, kad Dievo tarnai maitinsis „tautų pienu“. (Perskaityk Izaijo 60:16.)

17. a) Kokią išvadą galime daryti, matydami evangelizacijos darbo plėtrą? b) Kodėl Jehova leidžia mums būti jo bendradarbiais?

17 Akivaizdu, kad Jehova mūsų darbą laimina. Žinoma, įgyvendinti savo sumanymus jis galėtų ir be mūsų pagalbos. Vis dėlto dangiškasis Tėvas iš meilės leidžia mums būti jo bendradarbiais ir šitaip suteikia galimybę parodyti, kad mylime jį ir savo artimą (1 Kor 3:9; Mk 12:28-31). Kokie dėkingi esame Jehovai, kad mus veda ir laimina! Tad išnaudokime visas progas liudyti apie jį ir jo Karalystę, juk šiuo metu tai pats svarbiausias darbas.

^ pstr. 1 1931 metais Biblijos tyrinėtojai pasivadino Jehovos liudytojais (Iz 43:10).