Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2015 m. sausis

Ar meilė gali tverti amžinai?

Ar meilė gali tverti amžinai?

„[Meilės] kaitra — kaip ugnies kaitra, nenumaldoma liepsna [„Jah liepsna“, NW]“ (GG 8:6).

1, 2. Kam bus naudinga pasigilinti į Giesmių giesmę ir kodėl? (Žiūrėk iliustraciją puslapio viršuje.)

JAUNAVEDŽIAI pažvelgia vienas kitam į akis ir nusišypso. Abu tiesiog spinduliuoja meile, tai mato visi iki vieno. Brolis, pasakęs vestuvių kalbą, stebi, kaip jaunieji šiltai apsikabina, ir nejučiomis susimąsto: „Ar metams bėgant jųdviejų meilė sustiprės? O gal ims blėsti?“ Vyras ir žmona, iš širdies mylėdami vienas kitą, pakels net pačius didžiausius išbandymus. Tokia meilė išties labai graži. Deja, šiandien daug porų savo ryšio neišsaugo ir išsiskiria. Tad ne veltui kyla klausimas: ar meilė gali tverti amžinai?

2 Tikra meilė buvo retenybė dar senovės Izraelio karaliaus Saliamono dienomis. Apie to meto žmones karalius rašė: „Vieną vyrą iš tūkstančio užtikau, bet nė vienos moters tarp jų niekada neradau. Taigi radau viena: Dievas padarė žmoniją dorą, bet žmonės leidosi į svarstymus“ (Mok 7:26-29). Tarp izraelitų gyveno svetimtaučių moterų, garbinančių Baalą. Savo amoraliu elgesiu jos darė žalingą įtaką. Saliamonas todėl sakė, kad rasti dorą vyrą ar moterį pasidarė labai  sunku. * Bet dar prieš dvidešimt metų Saliamonas buvo sudėjęs Giesmių giesmę. Ši giesmė byloja, kad neblėstanti meilė tarp vyro ir moters tikrai įmanoma. Joje vaizdžiai apibūdinama, kokia tai meilė ir iš ko ji matosi. Tiek susituokę, tiek nesusituokę Jehovos garbintojai iš šios Biblijos knygos gali daug pasimokyti.

TIKRA MEILĖ — ĮMANOMA

3. Kodėl tikra meilė tarp vyro ir moters yra įmanoma?

3 Perskaityk Giesmių giesmės 8:6. „Naujojo pasaulio“ vertime vietoje frazės „nenumaldoma liepsna“ randame žodžius „Jah liepsna“. Kodėl meilė šitaip pavadinta? Tikrosios meilės Šaltinis yra Jehova. Žmogų jis sukūrė kaip savo atvaizdą ir įdiegė gebėjimą mylėti (Pr 1:26, 27). Kai pirmajam žmogui, Adomui, Dievas sukūrė žmoną, vyras iš džiaugsmo prabilo eilėmis. Be abejonės, Ieva Adomui irgi jautė šiltus jausmus, nes iš jo buvo paimta (Pr 2:21-23). Taigi vyras ir moteris Jehovos yra sukurti taip, kad galėtų puoselėti tikrą ir neblėstančią meilę.

4, 5. Trumpai apibūdink Giesmių giesmės turinį.

4 Giesmių giesmėje tikra meilė apsakyta labai gražiai. Ši Biblijos dalis primena libretą — muzikinio kūrinio, pavyzdžiui, operos ar miuziklo, tekstą. Pasakojama apie merginą iš Šulamo, arba Šunemo, ir jos mylimąjį — paprastą piemenį. Mergina darbavosi brolių vynuogynuose. Netoliese stovyklą įsirengė karalius Saliamonas ir užmatė, kokia šulamietė daili. Tada paliepė atvesti ją į stovyklą. Karalius išgyrė jos grožį, siūlė daugybę brangių dovanų. Bet šulamietės meilės nenupirko, jos širdis liko prisirišusi prie savo mylimojo. Iš jos žodžių akivaizdu, kaip ji troško būti su savo išrinktuoju (Gg 1:4-14). Piemuo galiausiai randa kelią į stovyklą ir švelniais žodžiais išreiškia merginai savo jausmus (Gg 1:15-17).

5 Grįždamas į Jeruzalę, Saliamonas kartu pasiima ir šulamietę. Piemuo seka iš paskos (Gg 4:1-5, 8, 9). Karaliaus pastangos laimėti merginos širdį lieka bevaisės (Gg 6:4-7; 7:1-10). Galiausiai Saliamonas leidžia jai grįžti namo. Giesmės pabaigoje mergina kreipiasi į savo mylimąjį ir prašo, kad šis nelyginant gazelė atskubėtų pas ją (Gg 8:14).

6. Kodėl skaitant Giesmių giesmę ne visada lengva nustatyti, kuris veikėjas kalba?

6 Saliamono Giesmių giesmė — išties gražus ir prasmingas kūrinys. Tačiau jį skaitant ne visada lengva suprasti, kurio veikėjo yra tie ar anie žodžiai. Viename Biblijos žodyne sakoma, kad šioje giesmėje „tokie dalykai kaip siužetas, pasakojimo eiga, veikėjai nėra svarbiausi“ (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible). Taigi veikėjų vardai galėjo būti praleisti tam, kad skaitytojas susitelktų į eilių grožį ir esmę. Vis dėlto, kuris personažas kalba, galima įžvelgti iš jo paties pasakytų arba jam adresuotų žodžių.

 „TAVO MEILĖ SALDESNĖ UŽ VYNĄ“

7, 8. Kokiais žodžiais jaunuoliai vienas kitam išreiškia meilę? Prašom pateikti pavyzdžių.

7 Saliamono Giesmių giesmėje gausu meilės žodžių, kuriuos jaunuoliai ištarė vienas kitam. Nors kai kurie iš tų pasakymų, užrašytų prieš daugiau nei 3000 metų, šiandien galbūt skamba neįprastai, jie yra kupini prasmės, o jais išreiškiami jausmai nesvetimi ir mums. Pavyzdžiui, vaikinas savo mylimosios akis palygina su balandžių (Gg 1:15). O mergina savo išrinktojo akis prilygina patiems balandžiams. (Perskaityk Giesmių giesmės 5:12.) Tamsios mylimojo akių rainelės, apsuptos baltymo, jai priminė balandėlius, „nuplautus piene“ (Brb).

8 Tačiau jaunuoliai giria ne tik vienas kito išvaizdą. Atkreipkime dėmesį, ką vaikinas sako apie savo išrinktosios kalbą. (Perskaityk Giesmių giesmės 4:7, 11.) Anot jo, sužadėtinės „lūpos varva kaip korys“ (Brb). Korio medus yra saldesnis ir aromatingesnis už medų, turėjusį ilgesnį sąlytį su oru. Piemuo dar sakė: „Medus ir pienas po tavo liežuviu.“ Merginos žodžiai jam tokie saldūs ir malonūs kaip pienas ir medus. Akivaizdu, kad, sakydamas „visa tu graži, mano meile, nėra tavyje dėmės“, omenyje jis turėjo ne vien šulamietės išorinį, bet ir vidinį grožį.

9. a) Ką apima meilė tarp vyro ir žmonos? b) Kodėl sutuoktiniams svarbu rodyti vienas kitam meilę?

9 Santuoka — tai ne šiaip susitarimas gyventi kartu. Krikščionys sutuoktiniai labai myli vienas kitą ir tą meilę parodo. Kaip ją apibūdinti? Ar tai nesavanaudiška meilė, kurią Biblija skatina rodyti visiems žmonėms? (1 Jn 4:8) Gal prigimtinė meilė, kurią jaučiame savo šeimos nariams? Šiltas prisirišimas prie artimo draugo? (Jn 11:3) O gal romantiški jausmai? (Pat 5:15-20) Tiesą sakant, vyro ir žmonos meilė apima visa tai. Santuoka bus stipri ir laiminga, jei sutuoktiniai žodžiais ir darbais parodys, jog vienas kitą myli. Jokiu būdu neleiskite, kad kasdieniai rūpesčiai sukliudytų jums išreikšti šiltus jausmus. Tose kultūrose, kur sutuoktinį parenka tėvai ir sužadėtiniai iki vestuvių vienas kito beveik nepažįsta, rodyti meilę jiedviem ypač svarbu. Taip jų santuoka tvirtės, ryšys taps vis artimesnis.

10. Kodėl dar sutuoktiniams verta rodyti vienas kitam meilę?

10 Išreikšti meilę savo sutuoktiniui svarbu ir dar dėl kai ko. Karalius Saliamonas žadėjo nukaldinti šulamietei auksines grandinėles, išpuoštas sidabru. Jis apipylė merginą pagyromis, sakė, kad ji „graži kaip mėnulis, šviesi tartum saulė“ (Gg 1:9-11; 6:10). Bet šulamietė liko ištikima savo mylimajam. Iš kur ji sėmėsi stiprybės ir paguodos, būdama atskirai nuo širdies draugo? (Perskaityk Giesmių giesmės 1:2, 3.) Mergina vis prisiminė mylimojo tartus meilės žodžius. Jie buvo jai malonesni negu vynas, linksminantis širdį. Sužadėtinio  vardas jai buvo tarsi raminantis kvepalų aromatas (Ps 23:5; 104:15). Kaip gera prisiminti tas akimirkas, kai aiškiai pajutai savo antrosios pusės meilę! Susikurkite tokių akimirkų kuo dažniau. Šilti prisiminimai sustiprins jūsų tarpusavio ryšį.

„NEŽADINKITE MEILĖS, KOL JI PATI NEPRABUS“

11. Ko iš šulamietės gali pasimokyti nesusituokę krikščionys?

11 Giesmių giesmės gali daug pasimokyti ir nesusituokę krikščionys, ypač tie, kas ieško sau poros. Šulamietė Saliamono nemylėjo ir rūmuose gyvenančias Jeruzalės dukteris saikdino: „Nebudinkite ir nežadinkite meilės, kol ji pati neprabus!“ (Gg 2:7; 3:5) Ką iš šių žodžių suprantame? Užmegzti romantišką ryšį su pirmu pasitaikiusiu asmeniu nebūtų tinkama. Išmintingas krikščionis, norintis sukurti šeimą, verčiau kantriai palauks, kol ras žmogų, kurį galės iš tikro mylėti.

12. Kodėl šulamietė mylėjo piemenį?

12 Kodėl šulamietė mylėjo piemenį? Jis, tiesa, buvo gražios išvaizdos, jo rankos stiprios tartum „aukso lazdos“, kojos tvirtos kaip „alebastro stulpai“. Tačiau jis buvo ne vien stiprus ir gražus. „Kaip obelis tarp miško medžių“ buvo jos „mylimasis tarp vaikinų“. Kad mergina, garbinanti Jehovą, galėtų šitaip pasakyti apie savo vaikiną, jis turėjo būti dievobaimingas ir tvirto tikėjimo (Gg 2:3, 9; 5:14, 15).

13. Kodėl piemuo mylėjo šulamietę?

13 O ką galėtume pasakyti apie pačią šulamietę? Jos grožis, be abejonės, traukė akį. Ją nusižiūrėjo net pats karalius, tuo metu turėjęs „šešiasdešimt karalienių, aštuoniasdešimt sugulovių ir merginų be skaičiaus“. Vis dėlto ji buvo labai kukli ir nuolanki, sakė tesanti paprasta „Šarono gėlė“. Mergina mylėjo Jehovą ir buvo išpuoselėjusi gražią asmenybę. Todėl piemeniui ji buvo ypatinga, „kaip lelija tarp erškėčių“ (Gg 2:1, 2; 6:8).

14. Ko iš Giesmių giesmės pasimoko krikščionys, norintys susituokti?

 14 Biblijoje krikščionims prisakyta tuoktis „tik Viešpatyje“ (1 Kor 7:39). Vadinasi, jei ruošiamės kurti šeimą, sutuoktinio ieškosime tik tarp ištikimų Jehovos garbintojų, į artimus santykius su kitatikiais nesileisime. Kaip tai atsilieps santuokai? Vyras ir žmona, žinoma, susidurs su įvairiausiais sunkumais. Bet jei abu tvirtai tikės Jehova ir bus jam atsidavę, šeimoje džiaugsis laime ir ramybe. Taigi jei nori susituokti, sek šulamietės ir jos mylimojo pavyzdžiu: stenkis rasti žmogų, kuris myli Jehovą ir ugdosi jam patinkančias savybes.

Krikščionys saugosi užmegzti romantiškus santykius su tais, kurie negarbina Jehovos (žiūrėk 14 pastraipą)

„MANO [...] SUŽADĖTINĖ — UŽDARAS SODAS“

15. Kokį pavyzdį šulamietė paliko nesusituokusiems krikščionims?

15 Perskaityk Giesmių giesmės 4:12. Kodėl piemuo savo sužadėtinę pavadino „uždaru sodu“? Į sodą, apjuostą siena ar tvora, įeis ne kiekvienas, o tik tas, kuris turi vartų raktą. Šulamietė buvo tarsi uždaras sodas ta prasme, kad šiltus jausmus ji puoselėjo vieninteliam — savo sužadėtiniui. Nepasiduodama karaliaus vilionėms, ji iš tikrųjų parodė esanti kaip siena, o ne kaip plačiai atvertos durys (Gg 8:8-10). Dievobaimingi nesusituokę vyrai ir moterys savo meilę irgi saugos vieninteliam žmogui — tam, su kuriuo nuspręs kurti šeimą.

16. Ko iš Giesmių giesmės gali pasimokyti draugaujanti pora?

16 Kai vieną pavasario dieną piemuo pakvietė šulamietę pasivaikščioti, broliai jos neišleido ir išsiuntė merginą prižiūrėti vynuogynų. Kodėl? Ar ja nepasitikėjo? Gal manė, kad ji turi kokių nederamų ketinimų? Tikrai ne. Broliai tiesiog nenorėjo, kad sesuo pakliūtų į pagundą (Gg 1:6; 2:10-15). Krikščionims čia irgi yra ko pasimokyti. Draugaudami venkite situacijų, sukeliančių nedorus geismus. Nepasilikite vienu du ten, kur jūsų niekas nematytų. Parodyti vienas kitam šiltus jausmus galite, tačiau būtina saugotis netyrumo.

17, 18. Kuo tau buvo naudinga panagrinėti Giesmių giesmę?

17 Natūralu, kad krikščionys, nusprendę susituokti, spinduliuoja meile vienas kitam. Bet Jehova, davęs pradžią šeimai, nori, kad sutuoktinių ryšys išliktų toks pat glaudus visą laiką. Todėl tarpusavio meilę vyras ir žmona turi nuolat kurstyti, kad ji ne gestų, o liepsnotų vis kaitriau (Mk 10:6-9).

18 Rinkdamasis antrąją pusę, ieškok žmogaus, kurį galėtum mylėti iš visos širdies. O tada drauge stenkitės tą meilę puoselėti, kad ji būtų tvirta ir neblėstanti, tokia kaip apdainuota Saliamono Giesmių giesmėje. Tokia meilė tikrai įmanoma, juk tai „Jah liepsna“ (Gg 8:6, NW).

^ pstr. 2 Skaityk 2007 m. sausio 15 d. Sargybos bokšto numerį, p. 31.