Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2015 m. sausis

Tegul jūsų santuoka būna tvirta ir laiminga

Tegul jūsų santuoka būna tvirta ir laiminga

„Jei Viešpats nestato namų, veltui triūsia tie, kurie juos stato“ (PS 127:1a).

1—3. Su kokiais sunkumais susiduria susituokusios poros? (Žiūrėk iliustraciją puslapio viršuje.)

„JEI nuoširdžiai trokštate ir stengiatės, kad jūsų santuoka būtų darni, Jehova jus tikrai palaimins“, — sako vienas 38-erius metus santuoka besidžiaugiantis vyras. Išties, sutuoktiniai turi daugybę progų džiaugtis gražiomis akimirkomis, o sunkią valandą vienas kitą paremti (Pat 18:22).

2 Tačiau nėra namų be dūmų. Kiekviena pora patiria „kūno vargų“ (1 Kor 7:28). Kodėl taip atsitinka? Vedybinius saitus gali silpninti kasdieniai rūpesčiai. Net laimingoje šeimoje dėl žmogiško netobulumo sutuoktiniai kartais užgauna vienas kito jausmus arba nebesusikalba (Jok 3:2, 5, 8). Daugeliui porų tenka sunkiai triūsti dėl pragyvenimo ir sykiu rūpintis savo atžalomis. Slegiami nuovargio ir įtampos, sutuoktiniai neretai neberanda laiko vienas kitam, nebegali stiprinti tarpusavio ryšio. Meilę ir pagarbą nelyginant rūdys ėda finansinės ar sveikatos problemos, kitos bėdos. Net ir iš  pažiūros tvirtą santuoką gali sugriauti „kūno darbai“, tokie kaip ištvirkavimas, įžūlus elgesys, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, pykčio protrūkiai, vaidai (Gal 5:19-21).

3 Padėtį sunkina ir tai, kad šiomis „paskutinėmis dienomis“ žmonės yra savimylos, negerbiantys Dievo priesakų, o tokie dalykai nuodija santuokos laimę (2 Tim 3:1-4). Be to, suardyti santuokos ryšius yra pasišovęs vienas baisus priešas. Apaštalas Petras perspėja: „Jūsų priešininkas Velnias lyg riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, ieškodamas ką praryti“ (1 Pt 5:8; Apr 12:12).

4. Kaip santuoką išlaikyti tvirtą ir laimingą?

4 Vienas mūsų brolis iš Japonijos sako: „Patyriau didelę įtampą dėl finansinių problemų. Kadangi mažai tebendravau su žmona, jai irgi buvo sunku. Negana to, jai dar sušlubavo sveikata. Dėl įtampos kartais apsipykdavome.“ Žinoma, kai kurios bėdos neišvengiamos, bet ir nėra neįveikiamos. Su Dievo pagalba sutuoktiniai gali džiaugtis tvirta ir laiminga sąjunga. (Perskaityk Psalmyno 127:1.) Dabar pakalbėkime apie penkis elementus, iš kurių, nelyginant plytų, galime pastatyti tvirtą ir patvarią santuoką. O tada aptarsime, kaip visus juos sucementuoti meile.

TEGUL JŪSŲ SANTUOKĄ LYDI JEHOVA

5, 6. Ką reikia daryti, kad sutuoktinių tarpe būtų ir Jehova?

5 Laimingos santuokos pagrindas yra klusnumas ir ištikimybė Tam, kuris davė pradžią vyro ir žmonos sąjungai. (Perskaityk Mokytojo 4:12.) Jehova visada lydės sutuoktinius, jeigu jiedu leisis jo meilingos rankos vedami. Štai kas buvo priminta senajai Dievo tautai: „Girdėsi jo balsą už nugaros tau sakantį: ‘Štai tikrasis kelias! Juo eikite!’“ (Iz 30:20, 21) Šiandien sutuoktiniai girdi Dievo balsą, kai drauge skaito jo Žodį (Ps 1:1-3). Jie taip pat stiprina savo ryšį per malonų ir gaivinantį šeimos dvasinio ugdymo vakarą. Priešinantis Šėtono valdomo pasaulio spaudimui, nepamainomas ginklas yra ir kasdienė bendra sutuoktinių malda.

Kartu užsiimdami dvasine veikla, sutuoktiniai džiaugiasi artima draugyste tarpusavyje ir su Dievu (žiūrėk 5 ir 6 pastraipas)

6 „Kai mūsų džiaugsmą ima temdyti asmeniniai sunkumai ar nesusipratimai, — sako Gerhardas iš Vokietijos, — patarimai iš Dievo Žodžio padeda mums ugdytis kantrybę ir atlaidumą. Be šių savybių laiminga santuoka neįmanoma.“ Jeigu vyras ir žmona nuoširdžiai stengiasi taikyti Dievo pamokymus ir jam tarnauti, jų tarpusavio saitai ir ryšys su Dievu stiprėja.

VYRAI, VADOVAUKITE SU MEILE

7. Kaip vyras turi vadovauti šeimai?

7 Kaip vyras turėtų vadovauti, kad šeima būtų tvirta ir laiminga? 1 Korintiečiams 11:3 rašoma: „Kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva — vyras.“ Iš ankstesnių šio skyriaus žodžių galima suprasti, kad vyrams būtina sekti Jėzaus pavyzdžiu. Vadinasi, jie turi vadovauti šeimai taip, kaip Kristus vadovavo mokiniams. Jėzus niekada nesielgė despotiškai,  buvo švelnus, supratingas, romus, nuolankios širdies, žmones labai mylėjo (Mt 11:28-30).

8. Kaip vyras gali pelnyti žmonos meilę ir pagarbą?

8 Krikščionis vyras žmonai nuolat nekartos, kad ši privalo rodyti jam pagarbą. Ne, jis elgsis su žmona supratingai, gerbs ją „kaip trapesnį indą“ — kaip moterį (1 Pt 3:7). Viešumoje ir namie vyras pagarbiais žodžiais ir savo atjauta parodys, jog žmoną brangina (Pat 31:28). Šitaip vadovaudamas vyras pelnys žmonos meilę bei pagarbą ir tokią šeimą Dievas laimins.

ŽMONOS, BŪKITE NUOLANKIOS IR KLUSNIOS

9. Kaip žmona gali parodyti esanti klusni?

9 Nuoširdi meilė Jehovai, grįsta jo principais, padeda visiems mums nusižeminti po galinga jo ranka (1 Pt 5:6). Viena, kaip nuolanki žmona gali rodyti pagarbą Jehovos valdžiai, tai remti vyrą, su juo bendradarbiauti. Biblijoje prisakyta: „Žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kaip dera Viešpatyje“ (Kol 3:18). Žinia, kuris nors sutuoktinio sprendimas žmonai gali nepatikti. Vis dėlto jeigu tas sprendimas neprieštarauja Dievo įstatymams, klusni žmona noriai nusileidžia (1 Pt 3:1).

10. Kodėl svarbu, kad žmona iš meilės paklustų?

10 Jehova moteriai šeimos gyvenime skyrė garbingą vaidmenį — ji yra savo vyro draugė ir pagalbininkė (Mal 2:14). Ji pagarbiai išreiškia, ką galvoja ir kaip jaučiasi, ir šitaip daug prisideda prie šeimos gerovės. Išmintingas vyras savo žmoną atidžiai išklauso (Pat 31:10-31). Jei žmona savo vyrui paklūsta iš meilės, namuose vyrauja laimė, ramybė ir darna. O tai  teikia pasitenkinimą, nes sutuoktiniai žino, kad savo elgesiu džiugina Dievą (Ef 5:22).

VISADA MIELAI VIENAS KITAM ATLEISKITE

11. Kodėl svarbu atleisti?

11 Viena iš plytų, kurią būtina „įmūryti“ statant laimingą santuoką, yra atlaidumas. Kai sutuoktiniai vienas kitam pakantūs ir mielai atleidžia, šeimos saitai tvirtėja (Kol 3:13). O jei pora veda nuoskaudų sąskaitą ir kilus ginčui jas vis prikaišioja, tie saitai silpsta. Kaip namą pastačius iš prastų plytų sienose atsiranda įtrūkimai, taip širdyje kaupiant kartėlį darosi sunku atleisti ir sutuoktinių santykiuose atsiranda spragų. Taigi, kad santuoka būtų stipri, labai svarbu atleisti, kaip mums atleidžia Jehova (Mch 7:18, 19).

12. Kokia prasme „meilė uždengia daugybę nuodėmių“?

12 Nuoširdi meilė „nelaiko nuoskaudų sąskaitos“. Meilė „uždengia daugybę nuodėmių“ (1 Kor 13:4, 5; perskaityk 1 Petro 4:8). Kitaip tariant, kiek kartų atleisti, meilė neskaičiuoja. Pavyzdžiui, kai apaštalas Petras Jėzaus paklausė, kiek kartų reikia dovanoti, jis atsakė, kad „iki septyniasdešimt septynių“ (Mt 18:21, 22). Tais žodžiais Jėzus davė suprasti, kad ribų, kiek sykių krikščionis turi atleisti, nėra (Pat 10:12). *

13. Kaip galime iš savo širdies išrauti polinkį neatleisti?

13 „Jei pora nenori vienas kitam atleisti, — sako Anetė, — auga apmaudas ir nepasitikėjimas ir tai nuodija santuokos laimę. O jei esi atlaidus, stiprėja santuokiniai ryšiai, suartėjate vienas su kitu.“ Kad išrautumėte polinkį neatleisti, ugdykitės dėkingumą ir gebėjimą branginti, ką turite. Sutuoktinį vis nuoširdžiai pagirkite (Kol 3:15). Tada jus lydės vidinė ramybė, Dievo palaima, džiaugsitės vienybe (Rom 14:19).

LAIKYKITĖS AUKSO TAISYKLĖS

14, 15. Kas yra aukso taisyklė ir kuo ji naudinga santuokoje?

14 Kiekvienas nori, kad su juo elgtųsi oriai ir pagarbiai. Mums malonu, kai kiti skaitosi su mūsų nuomone ir jausmais. Tačiau, ko gero, esi girdėjęs sakant: „Tegul dabar jis pasijaučia mano kailyje.“ Nors tokie jausmai suprantami, Biblijoje rašoma: „Nesakyk: ‘Jam darysiu, ką jis man darė. Atmokėsiu tam žmogui už jo darbus!’“ (Pat 24:29) Jėzus pamokė, kaip sunkumus spręsti kur kas geriau. Jo patarimas toks išmintingas, jog dažnai vadinamas aukso taisykle. Jėzus skatino: „Kaip norite, kad žmonės jums darytų, taip ir jūs jiems darykite“ (Lk 6:31). Taigi mūsų elgesys su kitais turi būti toks, kokio ir mes iš jų laukiame. Atsilyginti piktu už pikta nevalia. Santuokoje tai reiškia duoti, ką ir pats nori gauti.

15 Tarpusavio ryšiai stiprėja ir tada,  kai atsižvelgiama į sutuoktinio jausmus. „Mudu stengiamės taikyti aukso taisyklę, — sako vienas vyras iš Pietų Afrikos. — Žinoma, ne visada pavyksta, bet kiek galėdami vienas su kitu elgiamės taip, kaip patys norime, kad elgtųsi su mumis — oriai ir pagarbiai.“

16. Ko daryti sutuoktiniams nedera?

16 Niekada, netgi juokais, neatskleisk savo antrosios pusės trūkumų, nesiskųsk dėl jo savotiškumo. Santuoka — ne kokios varžybos išsiaiškinti, kas yra stipresnis, kandesnis ar kuris moka garsiau užšaukti. Žinoma, visi turime ydų, kartais vienas kitą užgauname. Tačiau nėra jokios pateisinamos priežasties savo sutuoktinį žeminti, užgaulioti, ar netgi dar blogiau — pakelti prieš jį ranką. (Perskaityk Patarlių 17:27; 31:26.)

17. Kaip vyrai gali taikyti aukso taisyklę?

17 Kai kuriose kultūrose kabinėtis prie žmonos, mušti ją yra vyriškumo ženklas. Tačiau Biblija sako: „Geriau būti kantriu žmogumi, negu galiūnu; suvaldyti save geriau, negu užkariauti miestą“ (Pat 16:32). Vadinasi, moraline tvirtybe pasižymi tas, kuris kontroliuoja save ir seka Jėzumi, tikru vyriškumo etalonu. Nėra nieko vyriško žodžiu ar kumščiu užgauti moterį. Taip tik prarandamas Dievo palankumas. Psalmininkas Dovydas, drąsus ir stiprus vyras, sakė: „Rūstaudami nenusidėkite; svarstykite savo širdyje gulėdami lovose ir nusiraminkite“ (Ps 4:4, Brb).

„UŽSIVILKITE MEILĘ“

18. Kodėl svarbu šeimoje puoselėti meilę?

18 Perskaityk 1 Korintiečiams 13:4-7. Meilė yra pati svarbiausia savybė santuokoje. „Apsivilkite širdinga atjauta, maloningumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. O ant viso to užsivilkite meilę — ji yra tobulas vienybės saitas“ (Kol 3:12, 14). Pasiaukojama, tokia kaip Kristaus, meilė yra tartum rišamoji medžiaga, sujungianti vyrą ir žmoną į tvirtą vienovę. Tokia santuoka neišyra netgi tada, kai kyla tarpusavio nesklandumų, sveikatos bėdų, finansinių sunkumų ar nesutarimų su uošvija.

19, 20. a) Ko reikia, kad santuoka būtų tvirta ir laiminga? b) Apie ką kalbėsime kitame straipsnyje?

19 Kad santuoka būtų laiminga, reikia daug meilės, atsidavimo, ištikimybės, daug pastangų. Krikščionys savo gyvenimo draugo nepameta net atsiradus sunkumams. Jie daro viską, kad santuoka ne tik nesubyrėtų, bet ir klestėtų. Žmonės, kurie yra atsidavę Jehovai ir vienas kitam, sunkumus sprendžia su meile, nes „meilė niekada nesibaigia“ (1 Kor 13:8; Mt 19:5, 6; Hbr 13:4).

20 Šiais „sunkiais laikais“ santuoką padaryti tvirtą ir laimingą labai nelengva (2 Tim 3:1). Tačiau su Jehovos pagalba tai įmanoma. Vis dėlto poroms iš paskutiniųjų reikia priešintis sugedusiai pasaulio dvasiai. Kitame straipsnyje aptarsime, kaip sutuoktiniams saugotis nesusiteršti amoralumu.

^ pstr. 12 Nors vyras ir žmona turi vienas kitam dovanoti ir stengtis įveikti iškylančius sunkumus, atleisti ar išsiskirti svetimavimo atveju nekaltajam sutuoktiniui Biblija palieka teisę nuspręsti pačiam (Mt 19:9). Skaitykite straipsnelį „Biblijos požiūris į skyrybas ir gyvenimą skyrium“ knygoje Dievo meilė, p. 219—221.