JEHOVOS LIUDYTOJŲ Vadovaujančiosios tarybos narys Gajus Holisas Pirsas 2014 metų kovo 18-ąją, būdamas 79-erių, baigė savo žemiškąją tarnystę. Išsipildė jo viltis būti prikeltųjų Kristaus brolių tarpe (Hbr 2:10-12; 1 Pt 3:18).

Gajus Pirsas gimė 1934 metais lapkričio 6-ąją Oberne (Kalifornijos valstija, JAV). Pasikrikštijo 1955 metais. Šeimą sukūrė 1977-aisiais, su žmona Peni augino vaikus. Brolis Pirsas, šeimos žmogus, buvo labai tėviško būdo. 1982 metais sykiu su žmona jis ėmėsi pionieriškos veiklos, paskui nuo 1986-ųjų vienuolika metų Jungtinėse Valstijose tarnavo rajono prižiūrėtoju.

1997 metais Gajus ir Peni Pirsai tapo Jungtinių Valstijų Betelio šeimos nariais. Brolis Pirsas darbavosi tarnybos skyriuje, o 1998-aisiais buvo paskirtas vienu iš padėjėjų Vadovaujančiosios tarybos Personalo komitete. 1999 metais spalio 2-ąją bendrijos Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania metiniame susirinkime pranešta, kad brolis Pirsas paskirtas Vadovaujančiosios tarybos nariu. Jam teko dirbti Personalo, Rašymo, Leidybos ir Koordinaciniame komitete.

Savo šilta šypsena ir puikiu humoro jausmu brolis Pirsas traukė visokios kilmės, įvairiausių kultūrų žmones. Bet labiausiai žavėjo jo meilė ir kuklumas, pagarba teisingiems Dievo įstatams bei principams, tvirtas tikėjimas Jehova. Gajus Pirsas sakydavo, jog greičiau saulė nepatekės, nei kuris nors Jehovos pažadas liks neišpildytas. Šia tiesa jis norėjo dalytis su visu pasauliu.

Brolis Pirsas tarnavo Jehovai nepailsdamas — keldavosi anksti ryte ir dažnai darbuodavosi iki vėlumos. Lankydamas brolius ir seses įvairiuose žemės kampeliuose, juos drąsindavo ir visada rasdavo laiko asmeniškai pasikalbėti su beteliečiais ir kitais, kurie troško jo bendrystės, patarimo, pagalbos. Daugeliui ilgam įsiminė jo svetingumas, draugiškumas, pastiprinančios mintys iš Šventojo Rašto.

Liko mūsų brangaus brolio ir draugo žmona, šeši vaikai, anūkai, proanūkiai. Jis taip pat turėjo daugybę dvasinių vaikų. Laidotuvių kalbą 2014-ųjų kovo 22-ąją Bruklino Betelyje pasakė brolio Pirso bendradarbis iš Vadovaujančiosios tarybos Markas Sandersonas. Kalbėdamas apie brolio Pirso puoselėtą viltį gyventi danguje, jis pacitavo Jėzaus žodžius: „Mano Tėvo namuose yra daug buveinių [...]. Kai nueisiu ir paruošiu jums vietą, vėl ateisiu ir jus pas save pasiimsiu, kad ten, kur esu aš, būtumėte ir jūs. Ten, kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14:2-4).

Brolio Pirso mes labai ilgėsimės. Bet džiaugiamės, kad jis žinojo kelią į savo amžinąją buveinę.