Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2014 m. rugpjūtis

Naudokis Dievo Žodžiu. Jis — gyvas!

Naudokis Dievo Žodžiu. Jis — gyvas!

„Dievo žodis yra gyvas ir paveikus“ (HBR 4:12).

1, 2. Ką Jehova pavedė Mozei ir ką jam pažadėjo?

ĮSIVAIZDUOK: Jehovos tautos vardu turi kalbėti pačiam galingiausiam pasaulio valdovui. Ko gero, apimtų nerimas, gal net kaustytų baimė, jaustumeisi prieš jį niekam vertas. Kaip ruoštumeisi tam pokalbiui, kad tavo, Visagalio Dievo atstovo, žodžiai būtų kuo paveikesni?

2 Kaip tik tokioje situacijoje buvo Mozė. Jehova jam, „kuklesniam už bet ką kitą visoje žemėje“, liepė eiti pas faraoną ir išvaduoti izraelitus iš Egipto vergijos (Sk 12:3). O šalies valdovas, kaip parodė tolesni įvykiai, buvo labai išdidus, šiurkštus (Iš 5:1, 2). Vis dėlto Jehova pavedė Mozei perduoti faraonui jo įsakymą leisti keliems milijonams vergų išeiti iš šalies. Tad nenuostabu, kodėl Mozė paklausė Dievo: „Kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvesčiau izraelitus iš Egipto?“ Mozė jautėsi per menkas tokiai užduočiai. Bet Dievas patikino nepaliksiąs jo vieno. „Aš būsiu su tavimi!“, — pažadėjo Jehova (Iš 3:9-12).

3, 4. a) Dėl ko Mozė nuogąstavo? b) Kada tu gali pasijusti kaip anuomet Mozė?

3 Kodėl Mozė taip nuogąstavo? Tikriausiai abejojo, ar valdovas jį priims ir patikės, kad jį siuntė Dievas Jehova. Taip pat nerimavo, ar izraelitai patikės, kad išvesti juos iš  Egipto jis yra paskirtas Jehovos. Taigi, Mozė vėl paklausė Dievo: „O jeigu jie netikės manimi ir mano balso neklausys, bet sakys: ‘Viešpats tau nepasirodė!’?“ (Iš 3:15-18; 4:1)

4 Tai, ką Jehova pasakė Mozei ir kaip viskas klostėsi toliau, pamoko kiekvieną iš mūsų kai ko svarbaus. Aišku, tau galbūt ir neteks stoti prieš jokį aukštą pareigūną. Bet ar kada nors nėra buvę sunku kalbėti apie Dievą ir jo Karalystę net ir paprastiems žmonėms? Jei taip, pažiūrėkime, ko galima pasimokyti iš Mozės.

„KĄ LAIKAI SAVO RANKOJE?“

5. Ką Jehova davė Mozei į rankas ir kaip tai įkvėpė jam pasitikėjimo? (Žiūrėk paveikslėlį straipsnio pradžioje.)

5 Mozei išsakius dvejones, kad jo žodžiai gali skambėti neįtikinamai, Dievas ėmėsi jam padėti. Išėjimo knygoje rašoma: „Viešpats paklausė jo: ‘Ką laikai savo rankoje?’ — ‘Lazdą’, — atsakė jis. ‘Mesk žemėn,’ — paliepė Dievas. Jis metė ją žemėn, ir ji pavirto gyvate. Mozė atšoko nuo jos. Tuomet Viešpats tarė Mozei: ‘Ištiesk ranką ir nutverk jai už uodegos’. Jis ištiesė ranką, nutvėrė, ir ji vėl pavirto lazda jo rankoje. ‘Taip įvyks, kad jie patikėtų, jog tau pasirodė Viešpats, jų protėvių Dievas’“ (Iš 4:2-5). Toks stebuklas turėjo liudyti, kad Mozės žodžiai yra nuo Jehovos. Tai, kas kitiems atrodė viso labo tik lazda, Dievo valia galėjo virsti gyvu padaru. Šitaip Jehova suteikė Mozės žiniai svarumo ir parodė, kad jį remia. Tad Dievas jam paliepė: „Paimk į savo ranką šią lazdą; ja turėsi daryti ženklus“ (Iš 4:17). Mozė, turėdamas savo rankoje įrankį, liudijantį Dievo galią, buvo pasiruošęs eiti pas savo tautiečius, taip pat pas Egipto faraoną ir kalbėti Jehovos vardu (Iš 4:29-31; 7:8-13).

6. a) Ką ir kodėl paprastai laikome rankose, kai liudijame kitiems? b) Prašom paaiškinti, kokia prasme „Dievo žodis yra gyvas“ ir kokia prasme yra „paveikus“.

6 Ir mums, kai dalijamės gerąja naujiena, tinka klausimas „ką laikai savo rankoje?“. Dažniausiai laikome Bibliją ir esame pasiruošę ją atversti. Nors kai kam ji tik paprasta knyga, mums tai yra paties Dievo įkvėptas jo rašytinis Žodis (2 Pt 1:21). Biblijoje randame Jehovos pažadus, tarp jų ir tuos, kuriuos jis įgyvendins per savo Karalystę. Ne veltui apaštalas Paulius parašė: „Dievo žodis yra gyvas ir paveikus.“ (Perskaityk Hebrajams 4:12.) Visi Jehovos pažadai yra patikimi, nes galiausiai virsta tikrove (Iz 46:10; 55:11). Kai žmogus tai perpranta, Biblija tampa paveiki — ima daryti jam didžiulę įtaką.

7. Kaip galime tiesos žodį pateikti teisingai?

7 Jehova išties davė mums gyvą rašytinį Žodį. Juo naudodamiesi galime įrodyti, jog žinia, kurią skelbiame, yra patikima ir nuo paties Dievo. Tad suprantama, kodėl Paulius, parašęs Laišką hebrajams, skatino savo dvasinį auklėtinį Timotiejų visomis išgalėmis pateikti tiesos žodį teisingai (2 Tim 2:15). Kaip tai daryti galėtume mes? Ogi perskaitydami tinkamai parinktas Šventojo Rašto eilutes tiems, kas mūsų klausosi. Čia puiki pagalba yra 2013 metais išleisti lankstinukai.

SKAITYK PARINKTAS BIBLIJOS EILUTES

8. Ką vienas tarnybos prižiūrėtojas sako apie naujus lankstinukus?

8 Visi lankstinukai sudaryti vienodai. Taigi jei išmokstame pateikti vieną, paprasta pasiūlyti ir bet kurį kitą.  Ar tai tikrai lengva? Vienas tarnybos prižiūrėtojas iš Havajų (JAV) rašė: „Nė nenumanėme, kaip veiksmingai galėsime naudotis šiais naujais įrankiais tiek eidami nuo durų prie durų, tiek liudydami viešose vietose.“ Brolis pastebėjo, jog lankstinukai parengti taip, kad paskatintų žmogų noriai kalbėti ir padėtų mums užmegzti su juo turiningą pašnekesį. Prižiūrėtojo nuomone, sėkmę lemia tai, kad jau pačioje pradžioje yra ir klausimas, ir keli pasirinktini atsakymai. Taigi tarnyboje sutiktam asmeniui nebereikia laužyti galvos, kaip atsakyti, ir nerimauti, jog gali apsirikti.

9, 10. a) Kaip esame skatinami naudotis Biblija siūlydami naujus lankstinukus? b) Kokį lankstinuką tau labiausiai sekasi siūlyti ir kaip manai kodėl?

9 Kiekviename lankstinuke yra tinkamai parinkta Šventojo Rašto eilutė, kurią galime perskaityti savo pašnekovui. Pavyzdžiui, siūlydami lankstinuką Ar žmonijos vargai kada nors baigsis? pirmiausia šį klausimą ir užduokime. Pašnekovas galės pasirinkti atsakymą „baigsis“, „nesibaigs“ arba „niekas to nežino“. Išklausęs jį, atversk lankstinuką ir pratęsk pokalbį labai paprastai: „Štai kas apie tai rašoma Biblijoje.“ Tada perskaityk Apreiškimo 21:3, 4.

10 Panašiai galime pateikti ir lankstinuką Kokia knyga jums yra Biblija? Kad ir kokį atsakymo variantą žmogus pasirinktų, atkreipti jo dėmesį į tai, kas rašoma vidinėje lapo pusėje, galima tokiais žodžiais: „Biblija tvirtina, jog „visas Raštas yra Dievo įkvėptas.“ Dar galima pridurti: „Iš tikrųjų šioje ir gretimoje Biblijos eilutėje apie tai kalbama plačiau.“ Paskui perskaityk 2 Timotiejui 3:16, 17.

11, 12. a) Kas tarnyboje teikia pasitenkinimą? b) Kuo parankūs lankstinukai lankantis pakartotinai?

11 Matydamas pašnekovo reakciją, žinosi, kiek jam gali iš lankstinuko skaityti ir kiek medžiagos aptarti. Bet kokiu atveju jausi pasitenkinimą, kad jau per pirmą aplankymą, užuot tik padavęs žmogui leidinuką, perskaitei jam kai ką iš Dievo Žodžio — net jei vieną dvi eilutes. Kitą sykį pokalbį galėsi pratęsti.

12 Kitoje lankstinuko pusėje po antrašte „Verta pamąstyti“ pateiktas  klausimas ir nurodyta, kokios Šventojo Rašto eilutės į jį atsako. Štai lankstinuke Kokią įsivaizduojate pasaulio ateitį? yra klausimas „Kaip Dievas pakeis pasaulį?“ ir nuorodos į Mato 6:9, 10 bei Danieliaus 2:44. Šią temą galima gvildenti per kitą aplankymą. Lankstinuke Ar bus kada mirusiųjų prisikėlimas? iškeltas klausimas „Kodėl žmonės sensta ir miršta?“ ir yra nuorodos į Pradžios 3:17-19 bei Romiečiams 5:12.

13. Kaip lankstinukai gali padėti užmegzti Biblijos studijas?

13 Lankstinukai yra gera priemonė pradėti Biblijos studijoms. Asmuo, nuskaitęs QR kodą lankstinuke, nukreipiamas į mūsų svetainę. Čia jis gali rasti ką nors, kas jį paskatintų imti studijuoti Bibliją. Šiuose lankstinukuose taip pat yra nurodyta brošiūra Geroji naujiena nuo Dievo ir siūloma skaityti tam tikrą jos skyrių. Pavyzdžiui, lankstinuke Kieno valdžioje yra pasaulis? nurodytas 5-asis skyrius. Lankstinukas Ko reikia, kad šeima būtų laiminga? nukreipia į 9-ąjį. Pasinaudodamas šia lankstinukų ypatybe įprasi jau per pirmąjį apsilankymą remtis Biblija ir iškelti klausimus pakartotiniam aplankymui. Tokiu būdu galbūt užmegsi naujų Biblijos studijų. O kaip dar galėtum paveikiai naudotis Dievo Žodžiu tarnyboje?

PASIRINK TEMĄ, KURI DOMINA ŽMOGŲ

14, 15. Kokio požiūrio į tarnybą turime laikytis sekdami Pauliaus pavyzdžiu?

14 Paulius labai troško patraukti prie Dievo kuo daugiau žmonių. (Perskaityk 1 Korintiečiams 9:19-23.) Įsidėmėtina, jog apaštalas siekė padėti tiek žydams, tiek kitataučiams, tiek silpniesiems, tiek visiems kitiems, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėtų (Apd 20:21). Kaip mes, sekdami Pauliumi, galime būti pasirengę dalytis tiesa su įvairiausiais asmenimis, kad „visi žmonės būtų išgelbėti“? (1 Tim 2:3, 4)

15 Pasiūlymų kas mėnesį galima rasti Mūsų Karalystės tarnyboje. Pamėgink juos pritaikyti. O jei pastebi, kad žmonėms tavo teritorijoje įdomi kokia nors kita tema, sugalvok tinkamą įžangą pokalbiui pradėti. Žinodamas, kas aktualu aplinkiniams, dėl ko jie labiausiai susirūpinę, parink tokias Biblijos eilutes, kurios patrauktų jų dėmesį. Vienas rajono prižiūrėtojas su žmona dalijasi savo patirtimi, kaip jie pateikia mintis iš Šventojo Rašto: „Dauguma šeimininkų mielai klausosi skaitomų Rašto ištraukų, jei kalbame trumpai ir iš esmės. Todėl jau sveikindamiesi laikome Bibliją atverstą ir perskaitome, ką parinkę.“ Atkreipkime dėmesį į keletą temų, klausimų ir Biblijos ištraukų, kuriomis skelbėjams pavyko sudominti savo pašnekovus. Galbūt tai pravers ir tau.

Ar tarnyboje veiksmingai naudojiesi Biblija ir lankstinukais? (žiūrėk 8—13 pastraipas)

16. Prašom paaiškinti, kaip tarnyboje galima pasinaudoti Izaijo 14:7.

16 Jei gyveni ten, kur didelis nusikalstamumas, žmogaus galėtum paklausti: „Ar įsivaizduojate tokią antraštę pirmajame laikraščio puslapyje: „Visa žemė ramiai ilsisi, linksmai valiuoja“? Būtent apie tokias sąlygas kalbama Biblijoje, Izaijo 14:7. Šventajame Rašte randame daug Dievo pažadų, bylojančių, jog ateityje bus ramūs laikai.“ Pasiūlyk perskaityti vieną iš tokių pažadų.

17. Kaip pradėti pašnekesį prieš perskaitant šeimininkui Mato 5:3?

17 Gal tavo vietovėje daugeliui žmonių  sunku pragyventi? Tada pokalbį tiktų pradėti tokiu klausimu: „Kiek pinigų vyras turi uždirbti, kad šeima jaustųsi laiminga?“ Išklausęs atsakyk: „Daugelis gauna kur kas didesnę algą, bet jų namiškiai vis tiek nepatenkinti. Tad ko išties žmogui reikia?“ Po to perskaityk Mato 5:3 ir pasiūlyk Biblijos studijas.

18. Kaip žodžiais iš Jeremijo 29:11 galėtum paguosti žmogų?

18 Gal jūsų krašte nutiko kokia nors nelaimė? Pašnekovui galėtum pasakyti: „Norėčiau jus paguosti štai tokiais žodžiais. (Perskaityk Jeremijo 29:11.) Ar pastebėjote, kokius du dalykus Dievas žada? Gerovę ir vilties sklidiną ateitį. Argi ne puiku, kad jis trokšta mums laimingo gyvenimo? Tačiau kaip Dievas tą pažadą įgyvendins?“ Brošiūroje Geroji naujiena atversk atitinkamą pamoką ir parodyk, kas rašoma.

19. Kaip galėtume užvesti pokalbį su religingu žmogumi remdamiesi Apreiškimo 14:6, 7?

19 Galbūt sutikai religingą žmogų? Pašnekesį su juo galėtum pradėti šitaip: „Įsivaizduokite, kad jums kalba angelas. Ar jo klausytumėtės? (Perskaityk Apreiškimo 14:6, 7.) Taigi, jei angelas liepia bijoti Dievo, argi ne svarbu žinoti, apie kokį Dievą jis kalba? Ogi apie „Tą, kuris padarė dangų, žemę“. Kas jis?“ Perskaityk Apreiškimo 4:11: „Vertas esi, Jehova, mūsų Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galią, nes tu visa sukūrei.“ Pasiūlyk žmogui apie Dievą Jehovą sužinoti daugiau.

20. a) Kaip, pasinaudodamas fragmentu iš Patarlių 30:4, gali paliudyti žmogui apie Dievo vardą? b) Kokia Biblijos eilutė padeda tau veiksmingai liudyti?

20 Su jaunu žmogumi pokalbį galėtum pradėti taip: „Norėčiau perskaityti vieną fragmentą iš Biblijos, kur keliamas labai svarbus klausimas. (Perskaityk Patarlių 30:4.) Kadangi jokiam žmogui netinka toks apibūdinimas, logiška manyti, kad čia kalbama apie mūsų Kūrėją. * Kaip sužinoti jo vardą? Aš mielai šį vardą parodyčiau jums iš Biblijos.“

NAUDOKIMĖS DIEVO ŽODŽIU TARNYBOJE

21, 22. a) Kaip tinkamai parinkti Rašto žodžiai gali pakeisti žmogaus gyvenimą? b) Ką daryti esi pasiryžęs tarnyboje?

21 Niekada nežinome, kokia bus pašnekovo reakcija į tinkamai parinktą Rašto eilutę. Štai sykį Australijoje du liudytojai, atėję į vienus namus, paklausė jaunos moters, ar ji žino Dievo vardą, ir perskaitė eilutę iš Psalmyno 83:19 (83:18, Brb). Moteris pasakoja: „Buvau priblokšta. Kai jie išėjo, tuoj sėdau į automobilį ir lėkiau penkiasdešimt suvirš kilometrų į knygyną. Tenai ėmiau sklaidyti kitus Biblijos vertimus, paskui tą vardą radau žodyne. Įsitikinusi, kad Dievo vardas yra Jehova, susimąsčiau, ko dar aš nežinau.“ Netrukus ji ir jos būsimas vyras pradėjo studijuoti Bibliją ir vėliau abu pasikrikštijo.

22 Dievo Žodis turi galią keisti žmogaus gyvenimą. Tas, kas skaito Bibliją, išsiugdo tvirtą tikėjimą Jehovos pažadais ir ima taikyti jo reikalavimus. (Perskaityk 1 Tesalonikiečiams 2:13.) Biblijos žodžiai yra kur kas paveikesni už visa, ką mes gebame pasakyti, ir gali paliesti žmogaus širdį. Todėl būkime pasiryžę tarnyboje kiekviena proga naudotis Dievo Žodžiu. Juk tas Žodis — gyvas!

^ pstr. 20 Skaityk 2002 m. gegužės 15 d. Sargybos bokštą, p. 5.