Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ar žinote?

Ar žinote?

Ką Biblijos laikais reikšdavo tai, kad žmogus persiplėšdavo drabužius?

ŠVENTAJAME RAŠTE paminėtas ne vienas atvejis, kai žmonės persiplėšdavo drabužius. Šiandien toks veiksmas gali atrodyti keistokas, bet anuomet žydai šitaip išreikšdavo stiprias emocijas: neviltį, sielvartą, gėdą, pyktį, gedulą.

Štai Rubenas, sužinojęs, kad jo brolis Juozapas parduotas į vergiją ir jo išgelbėti jau nepavyks, persiplėšė drabužius. Jų tėvas Jokūbas, pamanęs, kad Juozapą sudraskė žvėris, irgi persiplėšė drabužius (Pr 37:18-35). Jobas persiplėšė drabužius, kai jam pranešė, kad visi jo vaikai žuvo (Job 1:18-20). Pas vyriausiąjį kunigą Elį atbėgęs pasiuntinys suplėšytais drabužiais papasakojo, kad izraelitai pralaimėjo mūšį, abu Elio sūnūs negyvi, o sandoros skrynia pagrobta (1 Sam 4:12-17). Karalius Jošijas, kai jam buvo skaitomas Įstatymas, persiplėšė drabužius, supratęs, kaip tauta klysta (2 Kar 22:8-13).

Kai buvo teisiamas Jėzus, vyriausiasis kunigas Kajafas persiplėšė drabužius, išgirdęs neva šventvagiškus Jėzaus žodžius (Mt 26:59-66). Pagal tuometę rabinų tradiciją, kiekvienas, išgirdęs piktžodžiavimą Dievo vardui, privalėjo persiplėšti apdarą. Bet po Jeruzalės šventyklos sunaikinimo rabinai ėmė mokyti visai kitaip: „Tas, kuris šiandieną girdi piktžodžiaujant Dievo vardui, neturi savo drabužių perplėšti, antraip iš apdaro bemat liks tik skuteliai.“ Rabinai tikriausiai norėjo pasakyti, kad neverta kreipti dėmesio į kiekvieną bedievį, mat jų tuo metu buvo ypač daug.

Žinoma, Dievo akyse drabužių perplėšimas neturėjo jokios prasmės, jei žmogaus jausmai būdavo netikri. Todėl savo tautai Jehova sakė: „‘Persiplėškite širdis, o ne drabužius.ʼ Grįžkite pas Viešpatį“ (Jl 2:13).