„Turėdami tvirtą pasitikėjimą sakykime: ‘Jehova mano padėjėjas’“ (HBR 13:6).

1, 2. Su kokiais sunkumais susiduria emigrantai, nusprendę grįžti namo? (Žiūrėk nuotrauką puslapio viršuje.)

„DIRBAU užsienyje, ėjau atsakingas pareigas, gaudavau gerą atlyginimą, — pasakoja Eduardas. * — Bet ėmęs tyrinėti Bibliją su Jehovos liudytojais supratau, kad turiu svarbesnę pareigą — pasirūpinti ne vien materialiniais, bet ir dvasiniais šeimos poreikiais. Todėl sugrįžau namo“ (Ef 6:4).

2 Eduardas žinojo, kad grįždamas pas šeimą pradžiugino Jehovą. Vis dėlto, kaip ir aname straipsnyje minėtai Merilin, jam reikėjo labai stengtis, kad atkurtų šiltus santykius su šeimynykščiais. Be to, buvo nelengva išlaikyti namiškius šalyje, kur žemas ekonominis lygis. Kaip jam pavyks pragyventi? Ir kaip čia galėtų padėti bendruomenė?

ŠEIMOS SANTYKIAI IR BENDRA DVASINĖ VEIKLA

3. Kas atsitinka su vaikais, jeigu jie ilgą laiką nemato tėvų?

3 „Kai dukroms labiausiai reikėjo mano pagalbos ir meilės, nebuvau šalia, — pripažįsta Eduardas. — Neskaičiau su jomis Biblijos pasakojimų, drauge nesimeldžiau, negalėjau  apkabinti, pažaisti“ (Įst 6:7). Vyriausia dukra Ana sako: „Be tėčio jaučiausi nesaugi. Net ir jam grįžus, jis tebuvo žmogus, kurį pažinojome tik iš veido ir balso. Kai jis mane apkabindavo, jausdavausi keistai.“

4. Kodėl vyrui, dirbančiam atskirai nuo šeimos, yra sunku eiti šeimos galvos pareigas?

4 Jei vyras išvyksta, jam būna labai sunku eiti šeimos galvos pareigas. Eduardo žmona Rubi sako: „Vienu metu turėjau būti ir mama, ir tėtis, todėl pripratau daugumą šeimos reikalų spręsti viena. Kai Eduardas grįžo, man reikėjo mokytis paklusti, kaip dera krikščionei žmonai. Dar ir dabar kartais užsimirštu, kad šalia yra vyras“ (Ef 5:22, 23). Eduardas priduria: „Mergaitės įprato visko prašyti mamos. Su žmona supratome, kad auklėdami dukras turime būti vieningi. Man reikėjo mokytis vadovauti šeimai laikantis krikščioniškų principų.“

5. Ką Eduardas darė, kad atkurtų šeimoje harmoniją, ir kaip jam sekėsi?

5 Eduardas buvo pasiryžęs daryti viską, kad atkurtų šeimoje harmoniją ir ugdytų namiškius dvasiškai. „Mano siekis buvo įdiegti dukroms tiesą ne vien žodžiu, bet ir pavyzdžiu, — sako Eduardas. — Negana tik sakyti, kad myliu Jehovą, privalau tai ir parodyti“ (1 Jn 3:18). Ar Jehova palaimino Eduardą? „Jis labai stengėsi būti geras tėtis ir vėl su mumis susidraugauti, todėl ėmėme į jį žiūrėti visai kitaip, — sako Ana. — Kai bendruomenėje gavo atsakingų pareigų, labai juo didžiavomės. Pasaulis nori atitraukti mus nuo Jehovos. Bet matydamos savo tėvus tarnaujančius Dievui, pačios stengėmės daryti tą patį. Tėtis pažadėjo niekad mūsų nebepalikti ir savo pažadą tesėjo. Jeigu būtų vėl kur išvažiavęs, vargu ar šiandien būčiau Jehovos organizacijoje.“

REIKIA PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ

6. Kuo daugelis tėvų Balkanuose galėjo įsitikinti, kai ten vyko karas?

6 Vaikai nori būti drauge su tėvais. Štai kada Balkanuose vyko karas, nemažai tenykščių Jehovos liudytojų negalėjo eiti į darbą, todėl daugiau laiko praleisdavo namie su savo atžalomis. Užsiimdavo su jais dvasine veikla, bendraudavo, žaisdavo. Vaikams tai labai patiko. Nors už lango siautė karas, jie vis tiek buvo laimingi. Ko čia pasimokome? Labiau už pinigus ir dovanas vaikams reikia tėvų artumo. Dievo Žodyje ne veltui pabrėžiama, kiek daug gera jiems duoda dėmesingas tėvų rūpinimasis ir mokymas (Pat 22:6).

7, 8. a) Kaip vaikai kartais sutinka grįžtančius tėvus ir kaip šiems nederėtų reaguoti? b) Kaip tėvai galėtų pataisyti savo santykius su vaikais?

7 Kai vaikas grįžtantį tėvą ar mamą pasitinka abejingai, net piktai, gal maga pasakyti: „Kaip tu gali būti toks nedėkingas, kai aš tiek dėl tavęs stengiausi?“ Bet reikia turėti omenyje, kad vaikui skaudu būti paliktam. Jei panašiai yra ir tavo šeimoje, kaip galėtum ištaisyti padėtį?

8 Visų pirma, melsk Jehovos, kad padėtų su šeimynykščiais elgtis ypač supratingai ir rūpestingai. Pripažink, kad problemų namie atsirado iš dalies dėl tavo sprendimo išvykti. Galbūt vertėtų nuolankiai visų atsiprašyti. Matydami, jog kasdien stengiesi pagerinti santykius, sutuoktinis ir vaikai pajus tavo nuoširdumą. Jei nepritrūksi ryžto ir kantrybės, palaipsniui laimėsi namiškių meilę ir pagarbą.

 KAIP PASIRŪPINTI SAVAISIAIS

9. Ar Biblijos priesakas rūpintis savaisiais reiškia, kad turėtume žūtbūt siekti materialinės gerovės? Prašom paaiškinti.

9 Apaštalas Paulius mokė, kad senyvus krikščionis, kuriems sunku pragyventi, turėtų paremti vaikai ir vaikaičiai, „deramai atsilyginti savo tėvams ir seneliams“. Tačiau priminė ir dar kai ką: turėdami maisto, drabužį ir pastogę, Dievo tarnai tebūna patenkinti. Netiktų vaikytis patogesnio gyvenimo, stengtis žūtbūt užsitikrinti finansinį stabilumą. (Perskaityk 1 Timotiejui 5:4, 8; 6:6-10.) Krikščioniui, kad pasirūpintų savaisiais, tikrai neverta krautis turtų pasaulyje, kuris eina į pražūtį (1 Jn 2:15-17). Nieku gyvu neleiskime, kad „apgaulinga turtų vilionė“ ir „gyvenimo rūpesčiai“ sutrukdytų mūsų šeimai tvirtai įsikibti į tikrąjį gyvenimą (Mk 4:19; Lk 21:34-36; 1 Tim 6:19).

10. Kodėl išmintinga vengti skolų?

10 Jehova supranta, kad pinigų mums reikia. Tačiau pinigai nesuteiks tokios apsaugos kaip Dievo išmintis, neužtikrins mums gyvenimo (Mok 7:12; Lk 12:15). Dažnas, išsiruošęs svetur, iki galo neįvertina, kiek viskas atsieis. Be to, nėra garantijos, kad užsidirbti pasiseks. O rizika nudegti — didelė. Kai kurie grįžta su dar didesnėmis skolomis, nei turėjo išvažiuodami. Užuot atsidėjus Dievo tarnystei, jiems tenka tarnauti savo skolintojams. (Perskaityk Patarlių 22:7.) Todėl būtų protinga skolų apskritai vengti.

11. Kuo naudinga susidaryti šeimos biudžetą?

11 Eduardas žinojo: kad grįžus namo jam pavyktų išlaikyti šeimą, su lėšomis turi tvarkytis išmintingai. Drauge su žmona apsvarstė, kas iš tiesų būtina, ir sudarė šeimos biudžetą. Suprantama, namiškiams teko susiveržti diržus. Bet visi tam pritarė, todėl pavyko neišlaidauti. * Eduardas sako: „Dukras iš privačių mokyklų perkėlėme į geras valstybines.“ Šeima meldėsi, kad tėtis rastų darbą, kuris netrukdytų užsiimti dvasine veikla. Kaip Jehova atsakė į jų maldas?

12, 13. Ką Eduardas darė, kad išlaikytų šeimą, ir kaip Jehova palaimino jo pastangas?

12 „Pirmus porą metų vos išsivertėme, — pasakoja Eduardas. — Santaupos tirpo, mano mažo atlyginimo ne visada pakakdavo padengti išlaidoms. Buvau labai pavargęs. Užtat galėjome lankyti visas sueigas ir kartu eiti į tarnybą.“ Eduardas buvo nusistatęs nė nesvarstyti apie tokį darbą, dėl kurio vėl reikėtų ilgam palikti šeimą. „Pramokau dirbti įvairiausius darbus. Neradęs vienokio, susirasdavau kitokį“, — sako jis.

Kad išlaikytum šeimą, galėtum pramokti įvairių darbų (žiūrėk 12 pastraipą)

13 Kad grąžintų visas skolas, Eduardui reikėjo nemažai laiko. Todėl teko mokėti didesnes palūkanas. Bet, anot jo, tai buvo kaina, kurią jis mielai sutiko mokėti, kad tik galėtų tarnauti Jehovai drauge su šeima. „Dabar neuždirbu nė dešimtadalio to, kiek uždirbdavau užsieny, — sako jis, — bet mes nebadaujame. Jehovos ranka nėra per trumpa. Be to, nutarėme tarnauti pionieriais. Laimei, netrukus ekonominė situacija šalyje pagerėjo ir įsigyti būtiniausių dalykų pasidarė daug lengviau“ (Iz 59:1).

ARTIMŲJŲ SPAUDIMAS

14, 15. Ką gali daryti šeima, jei giminaičiai skatina vaikytis materialinių dalykų, ir kodėl čia verta rodyti gerą pavyzdį?

14 Kai kuriuose kraštuose įprasta savo giminaičiams ir draugams duoti pinigų bei visokių dovanų. „Tai neatsiejama  mūsų kultūros dalis, mums smagu dovanoti, — sako Eduardas ir priduria: — Bet viskam yra ribos. Giminaičiams taktiškai paaiškinu, kad duosiu jiems kiek galėsiu, tik pirma žiūrėsiu, kad nenukentėtų mano namiškių dvasingumas.“

15 Giminaičiai neretai tikisi materialinės emigrantų paramos. Todėl tie, kas nusprendžia grįžti namo pas šeimą arba išvis atsisako pasiūlymo darbuotis užsienyje, gali užsitraukti jų pyktį, panieką, sulaukti priekaištų, neva yra savanaudžiai, nemyli artimųjų (Pat 19:6, 7). Eduardo dukra Ana sako: „Atsisakydami aukoti dvasinius dalykus dėl materialinių, kai kuriems giminaičiams galbūt padėsime suprasti, kaip svarbu gyventi krikščioniškai. Bet argi jie tai supras, jeigu jų spaudimui pasiduosime?“ (Palygink 1 Petro 3:1, 2.)

BŪTINA PASITIKĖTI DIEVU

16. a) Kaip galima apgauti save klaidingais samprotavimais? (Jok 1:22) b) Kokius sprendimus Jehova laimina?

16 Viena sesė, palikusi šeimą ir atvykusi į turtingą šalį uždarbiauti, tenykščiams vyresniesiems pasakė: „Daug ką paaukojome, kad galėčiau čia atvažiuoti. Vyras net atsisakė vyresniojo pareigų. Todėl labai tikiuosi, kad Jehova palaimins šį sprendimą.“ Jei pasitikime Jehova ir visada stengiamės vykdyti jo valią, galime būti tikri, kad sulauksime jo pagalbos. Tačiau ar Dievas laimins sprendimą, prieštaraujantį jo valiai, ypač tokį, dėl kurio reikėtų be rimtos priežasties atsisakyti teokratinių įsipareigojimų? (Perskaityk Hebrajams 11:6; 1 Jono 5:13-15.)

17. Kodėl būtina prašyti Jehovos vadovavimo prieš apsisprendžiant ir kaip galime tai daryti?

17 Kad netektų gailėtis, prašyk Jehovos vadovavimo dar prieš apsispręsdamas. Melsk, kad duotų savo šventosios dvasios ir išminties, parodytų, kuriuo keliu eiti (2 Tim 1:7). Pamąstyk: ar paklustumei Jehovos reikalavimams, pavyzdžiui, užėjus persekiojimams? Jei taip, argi nederėtų jo klausyti ir dabar — likti drauge su šeima, net jeigu tai reikštų gyventi kukliau? (Lk 14:33) Teiraukis vyresniųjų, kokie Biblijos  principai tinka tavo situacijoje, ir stenkis tų principų laikytis. Šitaip parodysi, kad tiki Jehovos pažadu tavimi pasirūpinti. Vyresnieji, aišku, nepasakys, kaip tau elgtis, bet jų padedamas gebėsi apsispręsti taip, kad būtum iš tiesų laimingas (2 Kor 1:24).

18. Kam pavesta aprūpinti šeimą, tačiau kokiomis aplinkybėmis gali prireikti kitų pagalbos?

18 Šeimos galvą Jehova įpareigojo pasirūpinti kasdieniais savo namiškių poreikiais (Gal 6:5). Tie, kas neša šią naštą nepalikdami sutuoktinio ir vaikų, nusipelno mūsų pagyrimo. Kad ir kokie viliojantys būtų pasiūlymai, kad ir kokį patirtų spaudimą, jie neapsigalvoja. Nuoširdžiai už šiuos bendratikius meldžiamės. Rodome jiems meilę ir atjautą, ypač jeigu jų namus užklumpa kokia nelaimė ar kas nors iš šeimos sunkiai pasiligoja (Gal 6:2; 1 Pt 3:8). Bendratikiui tada galėtume pagelbėti pinigais ar nupirkti maisto, prireikus padėti susirasti darbą. Šitaip žmogui atlėgs įtampa, galbūt nereikės palikti šeimos ir uždarbiauti svetur (Pat 3:27, 28; 1 Jn 3:17).

ATMINK, KAD JEHOVA YRA TAVO PADĖJĖJAS

19, 20. Kodėl krikščionys gali neabejoti, kad Jehova jiems padės?

19 Biblija mus ragina: „Jūsų gyvenime tenebūna meilės pinigams, pasitenkinkite tuo, ką turite. [Dievas] juk yra pasakęs: ‘Aš niekada tavęs nepaliksiu ir niekada tavęs neapleisiu.’ Turėdami tvirtą pasitikėjimą sakykime: ‘Jehova mano padėjėjas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus?’“ (Hbr 13:5, 6) Kaip tai pasitvirtina gyvenime?

20 Vienas ilgametis vyresnysis iš besivystančios šalies sako: „Žmonės dažnai pastebi, kokie laimingi yra Jehovos liudytojai. Jie mato, kad net vargingiau gyvenantys mūsiškiai visada gražiai apsirengę, nepristinga būtiniausių dalykų.“ Išties, kokie teisingi Jėzaus žodžiai apie tuos, kurie pirmiausia ieško Dievo Karalystės! (Mt 6:28-30, 33) Jehova, dangiškasis Tėvas, tave labai myli, tau ir tavo vaikams nori paties geriausio. Biblijoje rašoma: „Viešpaties akys aprėpia visą žemę ir sustiprins tuos, kurie su juo visa širdimi“ (2 Met 16:9). Įsakus dėl šeimos gyvenimo ir rūpinimosi materialiniais poreikiais, kaip ir visus kitus, Jehova davė mūsų labui. Laikydamiesi šių įsakų parodome, jog mylime Dievą ir juo pasitikime. „Tai ir yra Dievo meilė, — kad laikomės jo įsakymų. Ir jo įsakymai nėra sunkūs“ (1 Jn 5:3).

21, 22. Kodėl esi apsisprendęs tvirtai pasitikėti Jehova?

21 Eduardas sako: „Suprantu, kad laiko, kurį praleidau toli nuo žmonos ir vaikų, nesugrąžinsiu. Bet negyvenu praeitimi. Daugelis mano buvusių kolegų yra pasiturintys, tačiau nelaimingi, jų šeimos turi rimtų problemų. O mūsų šeima yra labai laiminga. Gera matyti, kad mūsų bendratikiai šioje šalyje, nors ir neturtingi, pirmiausia rūpinasi dvasiniais dalykais. Visi patiriame, kokie teisingi Jėzaus žodžiai.“ (Perskaityk Mato 6:33.)

22 Tad būk drąsus ir pasitikėk Jehova. Noriai jam paklusk. Meilė Dievui, sutuoktiniui ir vaikams padės tau gerai atlikti šeimos galvos pareigas. Pamatysi, kad Jehova tikrai yra tavo padėjėjas.

^ pstr. 1 Vardai straipsnyje pakeisti.

^ pstr. 11 Žiūrėk straipsnių seriją „Kaip tvarkytis su pinigais“ 2011 m. rugsėjo mėn. Atsibuskite! numeryje.