Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2014 m. vasaris

Džiugios Avinėlio tuoktuvės

Džiugios Avinėlio tuoktuvės

„Džiaukimės ir džiūgaukime, [...] nes Avinėlio tuoktuvės priartėjo“ (APR 19:7).

1, 2. a) Kieno vestuvės sukels daug džiaugsmo danguje? b) Kokius klausimus aptarsime?

PASIRENGTI vestuvėms reikia nemažai laiko. Bet štai vienoms ypatingoms, karališkoms, vestuvėms ruošiamasi jau apie du tūkstantmečius. Visai netrukus jaunikis ves savo išrinktąją. Karaliaus rūmuose aidės linksma muzika, o dangiškos būtybės užgiedos: „Girkite Jah, nes Jehova, mūsų Dievas, Visagalis, pradėjo karaliauti! Džiaukimės ir džiūgaukime, atiduokime jam šlovę, nes Avinėlio tuoktuvės priartėjo ir jo jaunoji pasirengusi“ (Apr 19:6, 7).

2 Avinėlis, kurio vestuvės sukels tiek džiugesio, yra Jėzus Kristus (Jn 1:29). Kaip savo vestuvėms jis pasipuošęs? Kas jo nuotaka? Kaip ji ruošėsi šiai šventei? Kada vestuvės vyksta? Suprantama, kad danguje bus daug džiaugsmo, bet ar drauge galės džiūgauti ir tie, kas viliasi amžinai gyventi žemėje? Atsakymus į šiuos įdomius klausimus rasime toliau nagrinėdami 45-ą psalmę.

 JAUNIKIO DRABUŽIAI IŠKVĖPINTI

3, 4. a) Kas pasakyta apie jaunikio vestuvinį apdarą ir kas jam įkvepia dar daugiau džiaugsmo? b) Kas yra „karalienė“ ir „karalaitės“, besidžiaugiančios su jaunikiu?

3 Perskaityk Psalmyno 45:9, 10 (45:8, 9, Brb). Jaunikis, Jėzus Kristus, apsirengia karališku tuoktuvių apdaru, nuo kurio dvelkia malonus „brangiausių kvepalų“, miros ir kasijos, aromatas. Senovės Izraelyje šie kvapūs ingredientai įėjo į patepimui skirto švento aliejaus sudėtį (Iš 30:23-25).

4 Dangaus rūmuose skambanti nuostabi muzika įkvepia jaunikiui, laukiančiam savo tuoktuvių, dar daugiau džiaugsmo. Sykiu su juo džiaugiasi „karalienė“ — dangiškoji Jehovos organizacijos dalis, prie kurios priklauso „karalaitės“, tai yra angelai. Balsai danguje skelbia: „Džiaukimės ir džiūgaukime, [...] nes Avinėlio tuoktuvės priartėjo.“

NUOTAKA PARENGTA VESTUVĖMS

5. Kas yra „Avinėlio jaunoji“?

5 Perskaityk Psalmyno 45:11, 12 (45:10, 11, Brb). Kas yra jaunikis, žinome. O kas nuotaka? Tai ne koks vienas asmuo, o šventąja dvasia pateptųjų krikščionių bendruomenė, susidedanti iš 144 000 narių. (Perskaityk Efeziečiams 5:23, 24.) Jie valdys kartu su Kristumi jo Karalystėje (Lk 12:32). Pateptieji „seka paskui Avinėlį, kad ir kur jis eitų“ (Apr 14:1-4). Tapę „Avinėlio jaunąja“, jie eina į jo dangiškąją buveinę (Apr 21:9; Jn 14:2, 3).

6. Kodėl pateptieji krikščionys vadinami „karalaite“ ir kodėl jiems prisakyta užmiršti savo tautą?

6 Į nuotaką kreipiamasi „dukterie“, bet ji dar vadinama „karalaite“, kitaip sakant, karaliaus dukra (Ps 45:14 [45:13, Brb]). O kas gi yra karalius? Jehova. Pateptuosius krikščionis jis vadina savo vaikais (Rom 8:15-17). Kadangi greitai taps Kristaus nuotaka danguje, jiems prisakyta užmiršti „savo tautą ir tėvo namus“ žemėje. Jie raginami mąstyti „apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje“ (Kol 3:1-4).

7. a) Kaip Kristus ruošė savo nuotaką vestuvėms? b) Kaip nuotaka žiūri į savo jaunikį?

7 Savo nuotaką vestuvėms Kristus ruošė ne vieną šimtmetį. Apaštalas Paulius rašė, kad Kristus „mylėjo bendruomenę ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalęs per žodį vandens nuplovimu, kad bendruomenę sau parengtų spindinčią, neturinčią dėmės, raukšlės ar ko nors panašaus — šventą ir be ydos“ (Ef 5:25-27). Pateptiesiems krikščionims, gyvenantiems Korinte, Paulius pasakė: „Dėl jūsų pavyduliauju Dievo pavydulingumu, nes sužadėjau jus su vienu vyru, su Kristumi, kad pristatyčiau jam kaip skaisčią mergelę“ (2 Kor 11:2). Karalius Jėzus Kristus gėrisi nuotakos grožiu — jos dvasiniu tyrumu. O nuotaka savo būsimam vyrui, savo viešpačiui, nuolankiai paklūsta.

NUOTAKA ATVEDAMA PAS KARALIŲ

8. Kaip Biblijoje apibūdinama nuotaka ir kodėl šitaip?

8 Perskaityk Psalmyno 45:14, 15a (45:13, 14a, Brb). Išties, kokia graži jaunoji karališkose vestuvėse! Apreiškimo 21:2 nuotaka prilyginta miestui, Naujajai Jeruzalei, ji „pasipuošusi dėl  savo jaunikio“. Tas dangiškasis miestas skendi „Dievo šlovėje“ ir švyti „tarsi brangiausias akmuo, tarsi krištolo skaistumo jaspis“ (Apr 21:10, 11). Apreiškimo knygoje Naujosios Jeruzalės spindesys apibūdintas labai vaizdžiai (Apr 21:18-21). Nenuostabu, kad ir psalmininkas apgieda nuotakos grožį. Reginys tikrai įspūdingas, juk šlovingos karališkos tuoktuvės vyksta danguje!

9. Pas ką nuotaka atvedama ir kaip ji pasipuošusi?

9 Nuotaka atvedama pas savo jaunikį — pateptąjį Karalių. Savo būsimąją jis gerai parengė, apvalė „per žodį vandens nuplovimu“. Jaunoji dabar „šventa ir be ydos“ (Ef 5:26, 27). Tokiai ypatingai progai dera gražiai pasidabinti. Nuotakos „apdaras aukso siūlais išsiuvinėtas“, „savo spalvingu apdaru apsitaisiusi ji vedama į vidų pas karalių“. Vestuvėms „jai buvo duota apsivilkti skaisčia, tyra puikiausio lino drobe, o ta drobė — tai šventųjų teisūs darbai“ (Apr 19:8).

„TUOKTUVĖS PRIARTĖJO“

10. Kada turi įvykti Avinėlio vestuvės?

10 Perskaityk Apreiškimo 19:7. Kada Avinėlio vestuvės turi įvykti? Nors skaitytoje eilutėje sakoma, kad jaunoji jau pasirengusi šventei, tolesnėse eilutėse pasakojama ne apie vestuves, o apie tai, kas dėsis baigiantis didžiajam suspaudimui (Apr 19:11-21). Ar tai reiškia, kad Avinėlio vestuvės įvyks dar prieš Karaliui pasiekiant galutinę pergalę? Ne. Apreiškimo knygoje išpranašauti įvykiai surašyti nechronologiškai. 45-oje psalmėje pasakyta, kad Karaliaus, Jėzaus Kristaus, vestuvės surengiamos jau po to, kai jis prisisega kalaviją ir nugali savo priešus (Ps 45:4, 5 [45:3, 4, Brb]).

11. Ką Kristus dar padarys prieš savo tuoktuves?

11 Taigi iš Biblijos sužinome, kad įvykiai klostysis tokia tvarka: visų pirma bus įvykdytas nuosprendis „paleistuvei“, didžiajai Babelei — visoms klaidingoms religijoms (Apr 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2). Tada per „didžiosios Visagalio Dievo dienos karą“, Armagedoną, Kristus sunaikins Šėtono sukurtą santvarką žemėje (Apr 16:14-16; 19:19-21). O galutinę pergalę Karalius pasieks, kai įmes Šėtoną ir jo demonus į bedugnę, kur šie nugrims į visiško neveiklumo būseną, bus tarsi apmirę (Apr 20:1-3).

12, 13. a) Kada įvyks Avinėlio tuoktuvės? b) Kas danguje džiaugsis Avinėlio tuoktuvėmis?

12 Paskutinėmis dienomis pateptieji krikščionys, baigę savo žemiškąjį kelią, prikeliami gyventi danguje. Tam tikru metu po didžiosios Babelės sunaikinimo Jėzus surinks likusius iš tų, kurie sudaro nuotaką (1 Tes 4:16, 17). Vadinasi, prieš prasidedant Armagedono karui visi 144 000 pateptųjų jau bus danguje. Po mūšio įvyks Avinėlio tuoktuvės. Kiek džiaugsmo tada bus! „Laimingi pakviestieji į Avinėlio vestuvių vakarienę“, — rašoma Apreiškimo 19:9. Kristaus nuotaka tiesiog švytės laime. O ir pats jaunikis, šlovingasis Karalius, džiaugsis, kai visi iki vieno jo bendravaldžiai bus su juo danguje ir, simboline kalba šnekant, valgys ir gers prie jo stalo jo Karalystėje (Lk  22:18, 28-30). Bet vestuvėmis džiaugsis ne tik jaunasis ir jaunoji.

13 Kaip jau minėjome, dangiškosios būtybės drauge gieda: „Džiaukimės ir džiūgaukime, atiduokime jam šlovę, nes Avinėlio tuoktuvės priartėjo ir jo jaunoji pasirengusi“ (Apr 19:6, 7). O kaip Jehovos tarnai žemėje? Ar jie irgi džiūgaus sulaukę šių vestuvių?

JOS EINA „LYDIMOS DŽIŪGAVIMŲ“

14. Kas yra „mergelės“, minimos 45-oje psalmėje?

14 Perskaityk Psalmyno 45:13, 15b, 16 (45:12, 14b, 15, Brb). Pranašas Zacharijas pranašavo, kad pabaigos metu žmonės iš visų tautų noriai bendradarbiaus su pateptųjų krikščionių likučiu. Jis rašė: „Tomis dienomis dešimt vyrų iš visų kalbų genčių stvers judėją ir, laikydami už jo drabužio skverno, sakys: ‘Leiskite eiti su jumis, nes mes girdėjome, kad Dievas su jumis’“ (Zch 8:23). Tie „dešimt vyrų“ 45-oje psalmėje vadinami „Tyro žmonėmis“ ir „šalies turtuoliais“. Jie ateina pas pateptuosius su „dovanomis“, norėdami paremti jų darbą. Bet ir patys tikisi sulaukti dvasinės pagalbos. Nuo 1935-ųjų milijonai žmonių leidosi pateptųjų krikščionių vedami į teisumą (Dan 12:3). Tie ištikimi pateptųjų bendradarbiai apsivalė nuo klaidatikystės, yra dvasiškai tyri, todėl vadinami „mergelėmis“, nuotakos draugėmis (Psalmių knygos, vertė S. Geda). Jie pasiaukojo Jehovai ir su atsidavimu tarnauja savo Karaliui Jėzui Kristui.

15. Kaip „mergelės“ darbuojasi drauge su žemėje tebesančiais pateptaisiais krikščionimis?

 15 Pateptieji krikščionys, tebesantys žemėje, yra labai dėkingi „mergelėms“, savo pagalbininkams, už uolias jų pastangas garsinti „gerąją naujieną apie karalystę“ visoje žemėje (Mt 24:14). Ne tik „dvasia ir nuotaka kviečia: ‘Ateik!’“, bet ir visi, kas girdi, sako: „Ateik!“ (Apr 22:17) „Kitos avys“ išgirdo nuotakos, tai yra pateptųjų krikščionių, kvietimą ir patys jį skelbia visiems žemės gyventojams (Jn 10:16).

16. Kokią galimybę Jehova suteikė „kitoms avims“?

16 Pateptieji krikščionys brangina savo pagalbininkus. Jie laimingi, kad jaunikio Tėvas Jehova „kitas avis“ irgi pakvietė į Avinėlio vestuvių džiaugsmą. Kaip ir išpranašauta, „[mergelės] eina džiūgaudamos ir besilinksmindamos“. „Kitos avys“ — tie, kas viliasi amžinai gyventi žemėje, — kartu su visuotine Jehovos šeima džiūgaus, kai danguje vyks Avinėlio tuoktuvės. Todėl Apreiškimo knygoje sakoma, kad „milžiniška minia“ stovi „priešais sostą ir Avinėlį“. Jie eina Jehovai dievatarnystę žemiškame dvasinės jo šventyklos kieme (Apr 7:9, 15).

„Mergelės“, lydinčios nuotaką, džiaugiasi Avinėlio vestuvėmis (žiūrėk 16 pastraipą)

„VIETOJ TAVO TĖVŲ BUS TAVO SŪNŪS“

17, 18. Ką gera Avinėlio tuoktuvės duos naujojo pasaulio gyventojams ir kokia prasme Jėzus taps tėvu savo tūkstantmečio valdymo metu?

17 Perskaityk Psalmyno 45:16, Brb. „Mergelių“, lydinčių dangiškąją Kristaus nuotaką, laukia dar didesnis džiaugsmas, kai pamatys, kiek gera naujojo pasaulio gyventojams duos Avinėlio ir jo nuotakos jungtuvės. Karalius Jėzus Kristus prikels savo žemiškus protėvius, ir šie jam taps nelyginant sūnūs (Jn 5:25-29; Hbr 11:35). Iš jų Kristus paskirs „kunigaikščius“ visoje žemėje. Be abejo, atsakingas pareigas naujajame pasaulyje jis patikės ir ne vienam iš vyresniųjų, šiandieną uoliai tarnaujančių krikščionių bendruomenėse (Iz 32:1).

18 Per savo valdymo tūkstantmetį Kristus taps tėvu dar daugeliui kitų. Kiekvienas, kas brangina jo išperkamąją auką, galės gyventi žemėje amžinai (Jn 3:16). Tad Jėzus bus visų žmonių „Amžinasis Tėvas“ (Iz 9:5, 6 [9:6, 7, Brb]).

TROKŠTAME GARSINTI KARALIAUS VARDĄ

19, 20. Ką tikrieji krikščionys jaučia, laukdami įvykių, aprašytų 45-oje psalmėje?

19 Perskaityk Psalmyno 45:2, 18 (45:1, 17, Brb). Tai, kas aprašyta 45-oje psalmėje, svarbu visiems krikščionims. Pateptieji, tebegyvenantys žemėje, džiūgauja, kad jau nebetoli metas, kai jie bus danguje sykiu su savo broliais ir jaunikiu Kristumi. „Kitos avys“ stengiasi būti kuo klusnesnės savo šlovingajam Karaliui ir vertina garbę bendradarbiauti su pateptųjų krikščionių likučiu. Po dangiškųjų vestuvių Kristus ir jo bendravaldžiai palaimins žemės gyventojus taip, kaip šie net nesvajojo (Apr 7:17; 21:1-4).

20 Laukdami išsipildant pranašysčių apie pateptąjį Karalių, norime garsinti jo vardą. Tad visi drauge per amžius girkime Karalių Jėzų Kristų.