Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS) 2014 m. vasaris

Šiame numeryje aptariami ypatingi įvykiai, išpranašauti 45-oje psalmėje. Taip pat kalbama, kaip Jehova pasirodo esąs mūsų rūpintojas, gynėjas ir geriausias draugas.

Sveikinkite Kristų, šlovingąjį Karalių

Ką mums šiandieną reiškia įvykiai, aprašyti 45-oje psalmėje?

Džiugios Avinėlio tuoktuvės

Kas yra Kristaus nuotaka ir kaip jis ruošė ją vestuvėms? Kas džiūgaus, danguje vykstant Avinėlio vestuvėms?

Našlei iš Sareptos buvo atlyginta už tikėjimą

Sūnaus prikėlimas buvo vienas iš labiausiai tikėjimą stiprinančių įvykių našlės gyvenime. Ko mes galime iš jos pasimokyti?

Jehova — mūsų rūpintojas ir gynėjas

Skaitykite, kaip su Jehova, mūsų dangiškuoju Tėvu, galima sueiti į dar glaudesnę bendrystę. Jis — mūsų rūpintojas ir gynėjas.

Jehova — mūsų geriausias draugas

Aptarkime artimų Jehovos draugų, Abraomo ir Gideono, pavyzdį. Kokius reikalavimus turime atitikti, kad būtume Jehovos draugais?

Skaitytojų klausimai

Kodėl pirmajame amžiuje sustiprėjo žydų lūkesčiai dėl Mesijo atėjimo?

Gėrėkimės „Viešpaties žavumu“

Senovės Izraelio karaliui Dovydui kėlė pasigėrėjimą Jehovos nustatyta tvarka, kaip jį dera garbinti. Kaip Dievo garbinimu galime džiaugtis mes?

IŠ MŪSŲ ARCHYVŲ

Įspūdingajai „Kūrimo fotodramai“ — šimtas metų

Šiemet sukanka šimtas metų nuo „Kūrimo fotodramos“ premjeros. Šis filmas stiprino žmonių tikėjimą, kad Biblija yra Dievo įkvėptas Žodis.