Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2014 m. sausis

Jėzus Kristus karaliauja jau šimtą metų. Ką tai reiškia tau?

Jėzus Kristus karaliauja jau šimtą metų. Ką tai reiškia tau?

„Didingi ir nuostabūs tavo darbai, Jehova Dieve, [...] amžinybės Karaliau“ (APR 15:3).

1, 2. Kas bus įgyvendinta per Dievo Karalystę ir kodėl galime neabejoti, kad ji tikrai ateis?

VIENĄ 31 mūsų eros metų pavasario dieną ant kalno netoli Kafarnaumo Jėzus Kristus savo sekėjus mokė melsti: „Teateina tavo karalystė“ (Mt 6:10). Kad Dievo Karalystė ateis, šiandien tiki nedaug kas. Mes vis dėlto nėmaž neabejojame, jog į šį nuoširdų prašymą bus atsakyta.

2 Viešpataujant tai Karalystei, Dievas savo dangiškuosius ir žemiškuosius tarnus galiausiai suburs į vieną darnią šeimą. Šis Dievo sumanymas tikrai bus įgyvendintas (Iz 55:10, 11). Jaudinantys pastarųjų šimto metų įvykiai liudija, kad Jehova jau yra Karalius ir daro didingus ir nuostabius darbus milijonų savo ištikimų valdinių labui (Zch 14:9; Apr 15:3). Tačiau tai, kad Jehova tapo karaliumi, dar nereiškia, kad Dievo Karalystė, kurios melsti mokė Jėzus, atėjo. Koks skirtumas yra tarp šių dviejų dalykų? Kuo jie reikšmingi mums?

JEHOVOS PASKIRTASIS KARALIUS IMA VEIKTI

3. a) Kada ir kur Jėzus tapo Dievo Karalystės Karaliumi? b) Kaip įrodytum, kad Karalystė buvo įkurta 1914-aisiais? (Žiūrėk išnašą.)

3 Devyniolikto amžiaus pabaigoje ėmė ryškėti viena pranašystė, prieš pustrečio tūkstančio metų užrašyta pranašo  Danieliaus: „Anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta“ (Dan 2:44). Biblijos tyrinėtojai ne vieną dešimtmetį skelbė, kad 1914-ieji bus ypatingi. Tais metais pasaulyje vyravo optimistinė nuotaika. Anot vieno rašytojo, „1914-ieji buvo kupini vilties ir pažadų“. Tačiau metams persiritus į antrą pusę, įsiplieskė Pirmasis pasaulinis karas. Biblijos pranašystė išsipildė. Badmečiai, žemės drebėjimai, epidemijos, taip pat nemažai kitų Šventajame Rašte išpranašautų dalykų aiškiai liudijo, kad 1914 metais Jėzus Kristus danguje iš tiesų sėdo į Dievo Karalystės sostą. * Suteikdamas savo Sūnui karališką valdžią, Jehova, galima sakyti, pats darsyk tapo Karaliumi.

4. Ko Jėzus, tapęs Karaliumi, ėmėsi pirmiausia ir į ką sutelkė dėmesį paskui?

4 Jehovos paskirtasis Karalius visų pirma stojo į kovą su aršiausiu Dievo priešininku Šėtonu. Jėzus, padedamas angelų, išmetė piktąjį ir jo demonus iš dangaus. Kiek džiaugsmo buvo aukštybėse! Užtat žemėje prasidėjo neregėtos bėdos. (Perskaityk Apreiškimo 12:7-9, 12.) Tada Karalius visą dėmesį sutelkė į žemiškuosius savo valdinius: juos apvalė, ėmė mokyti, tobulinti organizacinę tvarką, kad Dievo valią jie vykdytų kuo tiksliau. Šie krikščionys noriai pakluso savo Karaliui ir mums paliko gerą pavyzdį. Pažiūrėkime, kaip viskas vyko.

PATEPTASIS KARALIUS APVALO SAVO IŠTIKIMUS VALDINIUS

5. Koks valymas vyko nuo 1914-ųjų iki 1919-ųjų pradžios?

5 Kai dangus buvo išvalytas, kai čia nebeliko žalingos Šėtono ir jo demonų įtakos, Jehova siuntė Jėzų patikrinti dvasinės žemiškųjų valdinių būklės ir jų apvalyti. Šis valymas paminėtas pranašo Malachijo knygoje (Mal 3:1-3). Istorija byloja, kad tai vyko nuo 1914-ųjų iki 1919-ųjų pradžios. * Jei norime priklausyti prie Jehovos visuotinės šeimos, privalome būti švarūs, kitaip tariant, šventi (1 Pt 1:15, 16). Turime saugotis, kad nesusiterštume klaidinga religija ir neturėtume nieko bendra su politika.

6. Kaip mums tiekiamas dvasinis maistas ir kodėl juo sotintis taip svarbu?

6 Tada Jėzus, naudodamasis savo karališkais įgaliojimais, paskyrė „ištikimą ir nuovokų vergą“. Jo pareiga — nuolat tiekti sveiką dvasinį maistą visiems, kurie yra Jėzaus prižiūrimoje kaimenėje (Mt 24:45-47; Jn 10:16). Nuo 1919-ųjų „vergas“ ištikimai vykdo šį atsakingą pavedimą ir maitina „šeimynykščius“. Sotindamiesi dvasiniu penu stipriname savo tikėjimą. Sykiu auga mūsų ryžtas likti dvasiškai ir moraliai tyriems, saugoti savo protą ir kūną nuo bet kokio susiteršimo. Tiekdamas šį maistą, „vergas“ mus lavina ir gerai parengia svarbiausiai užduočiai — evangelizacijai. Ar vertini visa tai, kas tavo labui daroma?

KARALIUS MOKO SAVO VALDINIUS SKLEISTI GERĄJĄ NAUJIENĄ VISOJE ŽEMĖJE

7. Kokį svarbų darbą Jėzus pradėjo žemėje ir kiek ilgai jis tęsis?

7 Savo žemiškosios tarnystės pradžioje Jėzus sakė: „Aš ir kitiems miestams turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam esu siųstas“ (Lk 4:43). Trejus su puse metų ši veikla  jam buvo pati svarbiausia. Mokiniams jis liepė: „Keliaudami skelbkite: ‘Prisiartino dangaus karalystė’“ (Mt 10:7). Po savo prikėlimo Jėzus pranašavo, kad jo sekėjai išgarsins tą žinią „iki žemės pakraščių“ (Apd 1:8). Prižadėjo, kad bus su savo mokiniais iki pat šios santvarkos pabaigos ir padės jiems atlikti evangelizacijos darbą (Mt 28:19, 20).

8. Kaip Karalius savo žemiškuosius valdinius paskatino veikti?

8 Nuo 1919-ųjų „geroji naujiena apie karalystę“ skambėjo kiek kitaip nei iki tol (Mt 24:14). Karalius jau viešpatavo danguje ir turėjo grupelę dvasiškai apvalytų žemiškųjų valdinių. Jie noriai pakluso aiškiam Jėzaus nurodymui visoje žemėje skelbti gerąją naujieną, kad įkurta Dievo Karalystė (Apd 10:42). Pavyzdžiui, 1922-ųjų rugsėjį į tarptautinį kongresą Sidar Pointe (Ohajo valstija, JAV) susirinko beveik 20 000 žmonių. Tik įsivaizduok, koks jaudulys kilo, kai kalboje „Dangaus Karalystė prisiartino“ brolis Rezerfordas tarė: „Štai Karalius valdo! Jūs esate jo viešieji atstovai. Tad skelbkite, skelbkite, skelbkite apie Karalių ir jo karalystę.“ Du tūkstančiai delegatų atsiliepė į šį raginimą ir specialią „tarnybos dieną“ su gerąja žinia pasklido net 72 kilometrų spinduliu nuo kongreso vietos. Vienas brolis, dalyvavęs šioje kampanijoje, pasakė: „To kvietimo skelbti apie Karalystę ir susirinkusiųjų uolumo nepamiršiu niekada!“ Taip jautėsi ne jis vienas.

9, 10. a) Kokiuose teokratiniuose kursuose ir mokyklose ugdomi Karalystės žinios skelbėjai? b) Kuo šis mokymas naudingas tau?

9 Žinią apie Karalystę 1922-aisiais skelbė jau per 17 000 brolių ir sesių 58 šalyse. Bet juos dar reikėjo daug ko išmokyti. Pirmajame amžiuje Jėzus savo sekėjams buvo davęs konkrečius nurodymus, ką, kur ir kaip skelbti (Mt 10:5-7; Lk 9:1-6; 10:1-11). Panašiai ir šiandien: paskirtasis Karalius rūpinasi, kad visi evangelizuotojai būtų mokomi veiksmingai garsinti žinią apie Karalystę ir nestokotų reikalingų priemonių (2 Tim 3:17). Savo valdinius jis lavina per krikščionių bendruomenes, kurių dabar yra daugiau nei 111 000. Visose jose veikia teokratinės tarnybos mokykla. Septyni milijonai suvirš skelbėjų čia lavinasi, kaip pranešti gerąją naujieną visokiausiems žmonėms, kaip paveikiai mokyti juos Biblijos tiesų. (Perskaityk 1 Korintiečiams 9:20-23.)

10 Mūsų organizacijoje yra ir daugiau mokymo programų: kursai vyresniesiems, pionieriams, nevedusiems broliams, sutuoktinių poroms, filialo komiteto  nariams su žmonomis, rajono prižiūrėtojams su žmonomis, taip pat misionieriams. * Vienų kursų sutuoktiniams dalyviai išreiškė savo dėkingumą tokiais žodžiais: „Kursai sužadino dar didesnę meilę Jehovai ir dar geriau mus paruošė padėti kitiems.“

11. Kodėl, nepaisant Šėtono priešiškumo, geroji naujiena ir toliau plinta?

11 Tokios uolios pastangos skelbti apie Dievo Karalystę ir mokyti žmones nelieka nepastebėtos mūsų priešo Šėtono. Šią veiklą sustabdyti jis mėgina tiek puldamas atvirai, tiek iš pasalų. Tačiau visa, ko jis imasi, nueina perniek. Jehova savo Sūnų pasodino „daug aukščiau už bet kokią vadovybę, valdžią, galybę, viešpatystę“ (Ef 1:20-22). Karalius Jėzus naudojasi visais savo įgaliojimais, kad apgintų ir vestų savo mokinius, kad būtų vykdoma jo Tėvo valia. * Geroji naujiena ir toliau plinta, todėl vis daugiau doraširdžių žmonių mokomi eiti Jehovos keliais. Kokia mums garbė prisidėti prie šio didžiulio darbo!

KARALIUS TOBULINA SAVO VALDINIŲ ORGANIZACINĘ TVARKĄ

12. Kaip nuo 1914-ųjų keitėsi Dievo garbintojų bendruomenės organizacinė tvarka?

12 Sėdęs į sostą 1914-aisiais, Karalius Jėzus ėmė koreguoti Dievo tarnų organizacinę tvarką. (Perskaityk Izaijo 60:17.) 1919 metais evangelizacijos veiklai prižiūrėti kiekvienoje bendruomenėje buvo paskirtas tarnystės direktorius. 1927-aisiais buvo įvesta tvarka skelbti gerąją naujieną po namus sekmadieniais. 1931 metais Dievo garbintojai pasivadino nauju, iš Biblijos paimtu vardu Jehovos liudytojai. Kaip tai sužadino jų uolumą! (Iz 43:10-12) Nuo 1938-ųjų bendruomenių ganytojai neberenkami balsavimo būdu. Kad būtų paskirti į šias pareigas, jie privalo atitikti tam tikrus reikalavimus, išdėstytus Biblijoje. Nuo 1972 metų bendruomenės priežiūra patikėta nebe vienam vyresniajam, o vyresniųjų tarybai. Visi broliai buvo raginami siekti atsakingų pareigų, kad galėtų ganyti „Dievo kaimenę“ (1 Pt 5:2). 1976-aisiais visi Vadovaujančiosios tarybos nariai buvo išskirstyti po šešis komitetus, kad pasaulinis evangelizacijos darbas būtų dar geriau prižiūrimas. Jehovos paskirtojo Karaliaus dėka, tarp mūsų ir toliau klesti teokratija, organizacinė tvarka vis tobulėja.

13. Kaip tai, ką Dievo Karalystės Karalius nuveikė per pastaruosius šimtą metų, veikia tavo gyvenimą?

 13 Kiek daug dangaus Karalystės Karalius Jėzus nuveikė per pirmąjį savo valdymo šimtmetį! Jis dvasiškai apvalė grupę tikinčiųjų, kad šie galėtų tinkamai atstovauti pačiam Jehovai. Jam vadovaujant, geroji naujiena apie Karalystę išplito net po 239 šalis ir valdas. Milijonai visoje žemėje mokomi Jehovos kelių. Daugiau nei septynis milijonus savo valdinių Jėzus subūrė į vieningą bendruomenę; kiekvienas iš jų noriai vykdo dangiškojo Tėvo valią (Ps 110:3, Brb). Jehova, Mesijo Karalystės Įkūrėjas, išties padarė didžių, nuostabių darbų. Tačiau ateityje mūsų laukia kai kas dar didingesnio.

KĄ MESIJO KARALYSTĖ PADARYS DĖL ŽMONIJOS ATEITYJE

14. a) Ko iš tikrųjų Dievą prašome, melsdami „teateina tavo karalystė“? b) Kokie žodžiai parinkti metų citata 2014-iesiems ir kodėl jie labai tinkami?

14 Nors 1914-aisiais Jehova vainikavo savo Sūnų Jėzų Kristų Mesijo Karalystės Karaliumi, mūsų prašymas „teateina tavo karalystė“ dar galutinai neišsipildė (Mt 6:10). Biblijoje buvo išpranašauta, kad Jėzus turės viešpatauti tarp savo priešų (Ps 110:2, Jr). Šėtono kontroliuojamos žmonių valdžios tebesipriešina Karalystei. Melsdami, jog ateitų Dievo Karalystė, prašome Jehovą, kad Karalius Jėzus ir 144 000 jo bendravaldžių nutrauktų žmonių valdymą ir pašalintų visus, kas Karalystei paklusti nenori. Šitaip ir išsipildys žodžiai iš Danieliaus 2:44, kur rašoma, kad Dievo Karalystė „sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą“. Valdžios, priešiškos Dievui, bus sunaikintos (Apr 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21). Visa tai įvyks jau labai greitai. 2014-aisiais sukanka lygiai šimtas metų nuo tada, kai dangaus Karalystė buvo įkurta, todėl šiųmetine citata ne be reikalo parinkti žodžiai iš Mato 6:10: „Teateina tavo karalystė.“

Metų citata 2014-iesiems: „Teateina tavo karalystė“ (Mato 6:10).

15, 16. a) Kas nuostabaus laukia per Kristaus valdymo tūkstantmetį? b) Ką pateptasis Karalius padarys paskiausiai ir kokio Jehovos sumanymo išsipildymą tai ženklins?

15 Sunaikinęs Dievo priešus, Jėzus įmes Šėtoną ir jo demonus į bedugnę ir užrakins tūkstančiui metų (Apr 20:1-3). Nuslopinus piktojo įtaką, Karalystės valdiniai palaipsniui pajus pilną Kristaus išperkamosios aukos galią, visi Adomo nuodėmės padariniai bus pašalinti. Karalius sugrąžins į gyvenimą milijonus užmigusiųjų mirties miegu ir pasirūpins, kad visame pasaulyje jie būtų mokomi apie Jehovą (Apr 20:12, 13). Žemė galiausiai bus rojus, panaši į kitados Jehovos įruoštą Edeno sodą. Visi Dievui ištikimi žmonės taps tobuli, be ydos.

16 Per Kristaus valdymo tūkstantmetį Dievo Karalystė iki galo atliks savo vaidmenį. Jėzus tada perduos ją savo Tėvui. (Perskaityk 1 Korintiečiams 15:24-28.) Tarpininko tarp Jehovos ir jo žemiškųjų vaikų jau nebereikės. Dangiškieji Dievo sūnūs ir jo vaikai žemėje bus suvienyti su savo Tėvu ir tarnaus jam tarsi viena darni šeima.

17. Ką esi pasiryžęs daryti dėl Karalystės?

17 Tai, kas įvyko per pirmąjį Kristaus valdymo šimtmetį, aiškiai byloja, kad Jehova yra padėties šeimininkas ir kad tikrai įgyvendins visa, ką yra numatęs žemei. Tad ir toliau su atsidavimu jam tarnaukime, skelbkime apie Karalių ir jo Karalystę. Būkime visiškai tikri, kad Jehova jau netrukus išpildys nuoširdų mūsų prašymą „teateina tavo karalystė“.

^ pstr. 10 Skaityk 2012 m. rugsėjo 15 d. Sargybos bokšto numerį, p. 13—17, straipsnį „Teokratiniai kursai ir mokyklos: Jehova mus meilingai ugdo“.

^ pstr. 11 Apie įvairiose šalyse laimėtas teisines kovas rašoma 1998 m. gruodžio 1 d. Sargybos bokšto numeryje, p. 19—22.