Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2014 m. sausis

Jaunystėje apsispręsk išmintingai

Jaunystėje apsispręsk išmintingai

„Vaikinai ir merginos, [...] tešlovina visi Viešpaties vardą“ (PS 148:12, 13).

1. Kokiu džiugiu darbu šiandien užimti daugelis jaunuolių?

GYVENAME ypatingu metu. Kaip niekad anksčiau, milijonai iš visų tautų plūsta į tikrųjų Dievo garbintojų bendruomenę (Apr 7:9, 10). Kvietimą dovanai semtis gyvybės vandens garsina ir daugybė jaunuolių (Apr 22:17). Kaip jiems džiugu, kai klausytojai atsiliepia į Biblijos žinią! Mūsų broliukai ir sesutės padeda žmonėms suprasti Dievo Žodį ir gyventi prasmingesnį gyvenimą. Kai kurie jaunuoliai drąsiai ima mokytis naujos kalbos, kad gerąją naujieną praneštų ir kitataučiams (Ps 110:3, Brb; Iz 52:7). O ką galėtum daryti tu, kad dievatarnystė teiktų daugiau pasitenkinimo?

2. Kaip Timotiejaus pavyzdys byloja, kad Jehova noriai paveda jaunuoliams atsakingas užduotis? (Žiūrėk paveikslėlį puslapio viršuje.)

2 Net jei esi dar visai jaunas, tavo sprendimai gali būti išmintingi ir Jehovos tarnyboje atverti nuostabias galimybes. Štai Timotiejus nuo jaunumės stengėsi apsispręsti teisingai, todėl sulaukęs gal tik kokių dvidešimties jau buvo tinkamas imtis misionieriaus tarnystės (Apd 16:1-3). Netrukus, galbūt po keleto mėnesių, jam buvo patikėta kita atsakinga misija. Apaštalas Paulius tik ką įkūrė krikščionių bendruomenę Tesalonikoje, tačiau sulaukęs aršaus pasipriešinimo turėjo skubiai palikti miestą. Apaštalas įpareigojo jaunąjį Timotiejų aplankyti tenykščius brolius ir juos sustiprinti  (Apd 17:5-15; 1 Tes 3:1, 2, 6). Tik įsivaizduok, su kokiu užsidegimu Timotiejus ėmėsi šios užduoties!

SVARBIAUSIAS TAVO SPRENDIMAS

3. Koks sprendimas yra pats svarbiausias gyvenime ir kada dera jį priimti?

3 Nesuklysime pasakę, kad jaunuolio kelyje — kryžkelė po kryžkelės. Nuolat turi rinktis, kur link eis tavo gyvenimas. Tačiau vienas pasirinkimas nepalyginti svarbesnis už kitus. Būtina apsispręsti, ar tarnausi Jehovai. O kada geriausia apsispręsti? Dievas sako: „Atmink Kūrėją savo jaunystės dienomis“ (Mok 12:1). Kad atmeni Jehovą, bus akivaizdu, jei tarnausi jam visa širdimi (Įst 10:12). Tai pats svarbiausias sprendimas gyvenime. Nuo jo priklauso tavo ateitis (Ps 71:5).

4. Kokie kiti tavo sprendimai turės įtakos dievatarnystei?

4 Tačiau tai nėra vienintelis pasirinkimas, nulemsiantis, koks bus tavo gyvenimas. Turėsi apsispręsti, pavyzdžiui, ar kursi šeimą, kas bus tavo sutuoktinis, kaip užsidirbsi pragyvenimui. Tai, be abejo, labai svarbu, bet pirmiausia dera pasirinkti, tarnausi Jehovai visa širdimi ar ne (Įst 30:19, 20). Paklausi kodėl? Visi minėti dalykai tarpusavyje glaudžiai susiję. Sprendimai, liečiantys santuoką ir darbą, atsilieps dievatarnystei. (Palygink Luko 14:16-20.) Ir atvirkščiai: troškimas vykdyti Dievo valią turės įtakos sutuoktinio ir darbo pasirinkimui. Tad visų pirma turi nusistatyti, kas tau gyvenime svarbiausia (Fil 1:10).

KĄ JAUNYSTĖJE VEIKSI?

5, 6. Prašom pateikti pavyzdį, kaip išmintingi sprendimai gali atverti puikias galimybes Jehovos tarnyboje. (Taip pat skaityk straipsnį „Apsisprendžiau dar vaikystėje, džiaugiuosi iki šiol“ šiame numeryje.)

5 Jeigu apsisprendei tarnauti Dievui, pamąstyk, ko jis iš tavęs tikisi ir ką tau reiškia būti jo tarnu. Brolis iš Japonijos, vardu Juičiras, pasakoja: „Sykį, kai buvau keturiolikos, skelbiau su vienu vyresniuoju. Jis pastebėjo, kad tarnyba man neteikia džiaugsmo. Brolis švelniai pasakė: „Eik namo, Juičirai. Atsisėsk prie stalo ir gerai pagalvok, ką Jehova dėl tavęs padarė.“ Aš paklausiau. Tiesą sakant, tos mintys iš galvos neišėjo net keletą dienų. Mano požiūris palaipsniui ėmė keistis. Netrukus pajutau, kad tarnyba Jehovai man patinka. Su malonumu skaičiau apie misionierius ir panorau Dievui tarnauti dar uoliau.“

6 Juičiras tęsia: „Nutariau nuo šiol įvairiais klausimais apsispręsti taip, kad vieną dieną galėčiau tarnauti Jehovai svečioje šalyje. Pavyzdžiui, užsirašiau į anglų kalbos kursus. Baigęs mokyklą, ėmiau dirbti anglų kalbos mokytoju. Darbui skirdavau tik keletą valandų per savaitę, todėl galėjau tarnauti pionieriumi. Būdamas dvidešimties pradėjau mokytis mongolų kalbos ir apsilankiau mongoliškai kalbančių skelbėjų grupėje. Po dvejų metų, 2007-aisiais, nuvykau į Mongoliją. Kai išėjau į tarnybą su vietiniais pionieriais ir pamačiau, kiek daug žmonių ieško tiesos, pajutau didžiulį norą persikelti į tą šalį ir padėti. Grįžęs į Japoniją, ėmiau ruoštis persikraustyti. Mongolijoje tarnauju nuo 2008-ųjų balandžio. Gyvenimas čia nelengvas. Bet geroji naujiena paliečia žmonių širdį ir esu labai laimingas padėdamas jiems artintis prie Jehovos. Tikiu, kad nesuklydau ir pasirinkau geriausią gyvenimo kelią.“

7. Dėl ko kiekvienas turi apsispręsti pats ir kokį pavyzdį čia paliko Mozė?

7 Kiekvienas Jehovos liudytojas privalo pats apsispręsti, koks bus jo gyvenimas (Joz 24:15). Nei šiame, nei kuriame kitame mūsų leidinyje nerasi konkrečių taisyklių, dera tau kurti šeimą ar ne, kas turėtų būti tavo sutuoktinis, kokį darbą  turėtum dirbti, kokį išsilavinimą įgyti. Jūs, jaunuoliai, visi esate be galo skirtingi. Vieni galbūt gyvenate atokiuose kaimeliuose, kiti — klestinčiuose didmiesčiuose. Įvairuoja jūsų asmenybė, gebėjimai, patirtis, pomėgiai, dvasiniai tikslai. Senovės Egipte tarp hebrajų jaunuolių ir jaunojo Mozės irgi buvo nemažas skirtumas. Antai Mozė augo faraono rūmuose ir galėjo mėgautis visomis aukštuomenės privilegijomis, o kiti jo tautiečiai buvo vergai (Iš 1:13, 14; Apd 7:21, 22). Kaip ir mes dabar, jie gyveno ypatingu metu (Iš 19:4-6). Kiekvienas turėjo pasirinkti, ko gyvenime sieks. Mozė apsisprendė vykdyti Jehovos valią ir tikrai neapsiriko. (Perskaityk Hebrajams 11:24-27.)

8. Kas jaunuoliams padėtų apsispręsti išmintingai?

8 Tačiau tu nesi paliktas vienas. Jehova padės tau apsispręsti išmintingai. Savo Žodyje jis nurodo principus, kuriais verta vadovautis, kad ir kokios būtų tavo aplinkybės (Ps 32:8). Jei ne iki galo juos perpranti, pagalbos visuomet gali kreiptis į tėvus ir į bendruomenės vyresniuosius (Pat 1:8, 9). Dabar atkreipkime dėmesį į tris tokius Biblijos principus ir pakalbėkime, kaip jų laikydamasis gali pasidėti gerą pamatą ateičiai.

TRYS NAUDINGI BIBLIJOS PRINCIPAI

9. a) Iš kur žinome, kad Jehova žmogų gerbia? b) Kokių galimybių tau atsivers, jei pirmiausia ieškosi Dievo Karalystės?

9 Pirmiausia ieškok Dievo Karalystės ir jo teisumo. (Perskaityk Mato 6:19-21, 24-26, 31-34.) Jehova apdovanojo mus valios laisve ir mūsų sprendimus gerbia. Jis leidžia tau pačiam pasirinkti, kiek laiko jaunystėje skirsi evangelizacijos darbui. Vis dėlto Jėzus aiškiai sakė, kad svarbiausia žmogui turi būti Karalystė. Klausydamas šio pamokymo, turėsi daug progų parodyti, kad iš tiesų myli Jehovą, savo artimą, kad brangini viltį gyventi amžinai. Kai reikės apsispręsti dėl tokių dalykų kaip santuoka ar darbas, pamąstyk: ar mano sprendimai bylos, kad visų pirma ieškau Dievo Karalystės ir jo teisumo? O gal pasimatys, kad esu labiau suinteresuotas savo materialine padėtimi?

10. Kodėl Jėzus buvo laimingas ir ką turėtum daryti tu, kad laimės nepritrūktum?

10 Džiaukis galėdamas tarnauti kitų labui. (Perskaityk Apaštalų darbų 20:20, 21, 24, 35.) Tai viena esminių gyvenimo tiesų. Ją puikiai suvokė Jėzus. Jis atsidėjęs vykdė Tėvo valią, dalijosi su žmonėmis gerąja žinia. Kadangi tarnavo kitų labui, buvo laimingas (Lk 10:21; Jn 4:34). Turbūt esi ne kartą patyręs, kaip gera aukotis dėl kitų. Jei apsispręsdamas svarbiais klausimais turėsi šį principą galvoje, gyvenime nepritrūksi laimės. Pradžiuginsi ir Jehovos širdį (Pat 27:11).

11. Kodėl Baruchas prarado džiaugsmą ir kaip Jehova jį paprotino?

11 Pačią didžiausią laimę teikia tarnyba Jehovai (Pat 16:20). Pranašo Jeremijo raštininkas Baruchas vienu metu, matyt, pamiršo šį principą ir tarnaudamas Jehovai nebesijautė laimingas. Dievas jį paprotino: „Tu lauki sau didelių dalykų? Nelauk jų! Žiūrėk, aš sukelsiu nelaimę viskam, kas mirtinga, bet tau paliksiu tavo gyvybę, kaip karo laimikį, kad ir kur tu eitum“ (Jer 45:3, 5). Baruchas turėjo dvi galimybes: susitelkti į savo norus, bet, tikėtina, pražūti per Jeruzalės sunaikinimą, arba klusniai vykdyti Jehovos valią ir likti gyvas. Ką tu būtum daręs Barucho vietoje? (Jok 1:12)

12. Koks sprendimas suteikė Ramirui tikrą laimę?

12 Kiek džiaugsmo teikia tarnavimas kitų labui, įsitikino ir Ramiras. Jis pasakoja: „Užaugau vargingoje šeimoje viename Andų kalnų kaimelyje. Todėl kai  vyresnis brolis pasiūlė apmokėti mano mokslus universitete, suvokiau, kokios galimybės man atsivertų. Bet neseniai buvau tapęs Jehovos liudytoju ir pasikrikštijęs. Be to, buvau sulaukęs kito pasiūlymo: vienas pionierius kvietė mane atvažiuoti pas jį į nedidelį miestelį ir skelbti ten gerąją naujieną. Aš persikrausčiau į tą miestelį, pramokau kirpėjo amato ir atidariau kirpyklą. Šitaip galėjau išsilaikyti. Daug žmonių čia su mielu noru sutikdavo mokytis iš Biblijos. Vėliau perėjau į naujai įkurtą mano gimtąja kalba kalbančią bendruomenę. Visalaikiu evangelizuotoju tarnauju jau dešimt metų. Labai džiaugiuosi galėdamas padėti žmonėms sužinoti gerąją naujieną jų gimtąja kalba. Tiek džiaugsmo man nebūtų suteikęs joks kitas darbas.“

Ramiras dar jaunystėje atsidėjo Jehovos tarnybai ir yra labai laimingas (žiūrėk 12 pastraipą)

13. Kodėl jaunystė yra puikiausias metas pradėti tarnauti Jehovai visa širdimi?

13 Atsidėk Jehovos tarnybai dar jaunystėje. (Perskaityk Mokytojo 12:1.) Kad galėtum stoti į pionierių gretas, tau nebūtina visų pirma susirasti gerą darbą ir prikaupti pakankamai pinigų. Jaunystė — puikiausias metas pradėti tarnauti Jehovai visa širdimi. Galimas dalykas, dar neturi rimtų šeimos įsipareigojimų, esi sveikas ir kupinas jėgų imtis naujos veiklos. Turbūt matai, kaip galėtum labiau atsidėti Jehovos tarnystei savo bendruomenėje. Pagalvok, kas tau būtų mieliausia. Gal traukia pionieriaus tarnystė? O gal žvilgsnis krypsta už tavo bendruomenės ribų: norėtum išmokti naują kalbą ir darbuotis kitakalbių teritorijoje? Vis dėlto, kad ir kokie būtų tavo siekiai, reikės užsidirbti pragyvenimui. Todėl būtina pamąstyti: ką galėčiau dirbti ir kiek turėsiu mokytis, kad norimų įgūdžių įgyčiau?

BIBLIJA PADEDA IŠMINTINGAI APSISPRĘSTI

14. Ką būtina turėti omenyje renkantis darbą?

14 Svarstydamas, koks darbas tau būtų tinkamas, turėk omenyje tris Biblijos  principus, kuriuos tik ką aptarėme. Naudingos informacijos apie darbo rinką tau gali suteikti pedagogai, karjeros konsultantai. Darbo biržoje įmanoma susižinoti, kokios srities specialistų labiausiai trūksta tavo vietovėje arba ten, kur norėtum tarnauti. Pasidomėti verta, tačiau būk atsargus. Tie, kurie nemyli Jehovos, tavo širdyje gali pasėti meilę pasauliui (1 Jn 2:15-17). Matydamas visa, ką pasaulis tau siūlo, saugokis nenusekti paskui klastingas širdies užgaidas. (Perskaityk Patarlių 14:15; Jer 17:9.)

15, 16. Į ką gali kreiptis patarimo, kai prireikia apsispręsti, ką veikti po mokyklos?

15 Kai jau žinosi, iš ko gali rinktis savo būsimą profesiją, tikriausiai norėsi gero patarimo (Pat 1:5). Į ką galėtum kreiptis pagalbos viską kruopščiai pasverti, įvertinti galimybes? Tebūna tai žmonės, mylintys Jehovą, perprantantys jo Žodžio principus, taip pat mylintys tave, gerai žinantys tavo aplinkybes. Su jų pagalba galėsi ištirti savo polinkius, paskatas. Jų žodžiai gal net paskatins pergalvoti savo planus. O kaip tau pasisekė, jeigu tėvai irgi tarnauja Jehovai! Jie tau bus didžiulė parama. Pagalbos ranką išties ir vyresnieji bei kiti dvasingi bendruomenės vyrai. Be to, pravartu pakalbėti su pionieriais, keliaujančiaisiais prižiūrėtojais. Paklausinėk jų, kodėl nutarė atsidėti visalaikei tarnybai, kaip tapo pionieriais, kaip užsidirbo pragyvenimui, ką gera tarnyboje patyrė (Pat 15:22).

16 Tie, kas artimai tave pažįsta, galės su įžvalga patarti. Tarkim, nematai reikalo baigti vidurinės mokyklos ir nori kuo greičiau tapti pionieriumi. Tačiau tave mylintis asmuo galbūt įžvelgs, jog mokslus nori nutraukti paprasčiausiai todėl, kad pritingi stengtis. Tasai žmogus primins štai ką: Jehovos tarnas turi būti kantrus ir ištvermingas, lengvai nepasiduoti. O mokykloje kaip tik gali to pramokti (Ps 141:5; Pat 6:6-10).

17. Kokių sprendimų turėtume vengti?

17 Kiekvienas Jehovos tarnas anksčiau ar vėliau patirs tikėjimo išbandymų, jo ištikimybė Jehovai bus išmėginta (1 Kor 15:33; Kol 2:8). Tačiau kartais ir patys galime užsitraukti bereikalingų bėdų. Kai kurie darbai kelia didesnę grėsmę asmens dvasingumui nei kiti. Galbūt teko matyti, kaip kas nors iš pažįstamų, neišmintingai pasirinkęs darbą, nusilpo dvasiškai ir jo „tikėjimo laivas sudužo“ (1 Tim 1:19). Turėdamas tai omenyje, stenkis apsispręsti taip, kad savo draugystės su Dievu nestatytum į pavojų (Pat 22:3).

DŽIAUKIS SAVO JAUNYSTE TARNAUDAMAS JEHOVAI

18, 19. Ką jaunuolis galėtų daryti, jei nejaučia paskatos atsidėti dievatarnystei?

18 Ar trokšti šiais ypatingais laikais tarnauti Jehovai? Pasinaudok visomis galimybėmis, kurios tau, jaunam krikščioniui, suteiktos. Jei apsispręsi išmintingai, tarnyboje nepristigsi džiaugsmo (Ps 148:12, 13).

19 O ką galėtum daryti, jei nejauti paskatos atsidėti dievatarnystei? Nepasiduok. Toliau stiprink savo tikėjimą. Apaštalas Paulius visomis jėgomis stengėsi gyventi taip, kad pelnytų Jehovos malonę. Bet tokį požiūrį į tarnybą turėjo ne visi jo bendratikiai. Todėl jis rašė: „Jei esate linkę apie ką nors manyti kitaip, Dievas jums ir tai apreikš. Šiaip ar taip, kad ir kiek būtume nuėję, toliau drausmingai ženkime ta pačia linkme“ (Fil 3:15, 16). Atmink, kad Jehova tave myli ir kad visi jo pamokymai yra tavo naudai. Dievas geriau nei bet kas kitas padės tau jaunystėje apsispręsti išmintingai.