Ką įsidėmėjai iš paskutinių Sargybos bokšto numerių? Pamėgink atsakyti.

Kada Jėzus skelbė „kalėjime esančioms dvasioms“? (1 Pt 3:19)

Toms dvasioms Jėzus skelbė, matyt, kažkuriuo metu po savo prisikėlimo. Piktiesiems angelams Jėzus aiškiai pasakė, kad jie nusipelnė būti nubausti (6/15, p. 23).

Kokias tris kliūtis neretai tenka įveikti, kad antroji santuoka būtų sėkminga?

Būtina atsikratyti ankstesnės santuokos šešėlio, išmokti bendrauti su senais draugais, kurie nepažįsta jūsų naujojo sutuoktinio, ir įveikti nepasitikėjimą savo antrąja puse, jei buvęs sutuoktinis jus išdavė (7/1, p. 9—10).

Kada Jėzus suskirstys žmones į „avis“ ir „ožius“? (Mt 25:32)

Teisėjo vaidmens Jėzus imsis didžiojo suspaudimo metu, po klaidingų religijų sunaikinimo (7/15, p. 6).

Kada nedorėliai iš palyginimo apie kviečius ir piktžoles verks ir grieš dantimis? (Mt 13:36, 41, 42)

Tai vyks per didįjį suspaudimą, kai jie suvoks, kad pražūties jau niekaip neišvengs (7/15, p. 13).

Kada pildosi Jėzaus žodžiai apie ištikimą ir nuovokų vergą? (Mt 24:45-47)

Šie žodžiai ėmė pildytis ne per 33 m. e. m. Sekmines, o po 1914-ųjų. 1919 metais „vergas“ gavo pavedimą rūpintis „šeimynykščiais“ — tiekti dvasinį peną visiems tikriesiems krikščionims (7/15, p. 21—24).

Kada Jėzus patiki ištikimajam vergui visą savo turtą?

Tai įvyks ateityje, per didįjį suspaudimą, kai „ištikimasis vergas“ gaus savo dangišką apdovanojimą (7/15, p. 25).

Ar visi žmonės, kurių vardai Biblijoje nenurodyti, padarė ką nors bloga ar buvo nereikšmingi?

Neturėtume taip galvoti. Biblijoje nepaminėti ir kai kurių gerų, ir kai kurių blogų žmonių vardai (Rūt 4:1-3; Mt 26:18). Šventajame Rašte randame vos dviejų Dievui ištikimų angelų vardus (8/1, p. 10).

Kas Zachsenhauzeno koncentracijos stovykloje kalėjusiems 230 Jehovos liudytojų ypač padėjo pergyventi mirties maršą?

Kad ir išsekinti nuolatinio alkio ir ligų, jie be paliovos drąsino vienas kitą (8/15, p. 18).

Kodėl Biblijos pasakojimas, kaip izraelitai perėjo Jordaną ir įžengė į Pažadėtąją žemę, stiprina mūsų tikėjimą?

Upė tuo metu buvo ištvinusi, bet Jehova sustabdė jos srovę ir tauta galėjo pereiti sausu dugnu. Tai, be abejonės, sustiprino izraelitų pasitikėjimą Dievu. Skaitydami šį pasakojimą, mes irgi įgauname tvirtybės (9/15, p. 16).

Ką suprantame iš to, kad Biblijoje taip dažnai minimos spalvos?

Tai rodo, kad Jehova supranta, kokį poveikį žmonėms turi spalvos. Jos sukelia įvairias emocijas, taip pat padeda geriau įsiminti svarbius dalykus (10/1, p. 14—15).

Kaip Michėjo 5:4 [5:5, Brb] užrašyta pranašystė apie septynetą ganytojų ir aštuonetą karališkų vadų pildosi šiandieną?

„Septynetas ganytojų, aštuonetas karališkų vadų“, minimi Michėjo 5:4 [5:5, Brb], šiandieną yra bendruomenių vyresnieji. Jie prižiūri Dievo tautą ir ruošia ją būsimam priešų antpuoliui (11/15, p. 20).

Kodėl mums reikia Dievo?

Mums reikia gero vadovavimo, taip pat atsakymų į svarbius klausimus. Dievas, be to, moko, ką turėtume daryti, kad gyvenimas būtų prasmingas ir laimingas. Mūsų labui jis yra pažadėjęs daug gero, ir visus tuos pažadus tikrai ištesės (12/1, p. 4—6).