Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS) 2013 m. lapkritis

Kaip, laukdami, kol Jehova įvykdys nuosprendį dabartinei netikusiai santvarkai, galime parodyti dėkingumą už jo kantrybę? Kaip šiandieną Jehova ir Jėzus gano savo kaimenę?

„Būkite budrūs melstis“

Kodėl krikščionys turi melstis be paliovos? Kodėl verta melstis ir už kitus?

Kaip galime padėti stokojantiems

Kaip prisidedame prie materialinės ir dvasinės kitų gerovės aukodami pasaulinei Jehovos liudytojų veiklai?

Ar avys iš tiesų atpažįsta savo ganytojo balsą?

Jėzus, kaip užrašyta Jono 10:4, pasakė: „Avys seka jam [ganytojui] iš paskos, nes pažįsta jo balsą.“ Ar tikrai?

Kantriai laukime savo išgelbėjimo Dievo

Kokie įvykiai liudys, kad laukti, kol Jehova įvykdys nuosprendį šiai santvarkai, liko nebedaug? Kaip galime parodyti esą dėkingi Jehovai už jo kantrybę?

GYVENIMO ISTORIJA

Dievatarnystė jam tarsi vaistas

Onesmusas nuo gimimo serga trapių kaulų sindromu (osteogenesis imperfecta). Skaitykite, kaip Dievo pažadai, užrašyti Biblijoje, suteikė jam vilties ir džiaugsmo.

Kas šiandieną yra „septynetas ganytojų, aštuonetas karališkų vadų“?

Kaip Ezekijas, Izaijas, Michėjas ir Jeruzalės didžiūnai pasirodė esą puikūs tautos ganytojai? Kas šiandien yra tie „septynetas ganytojų, aštuonetas karališkų vadų“?

Pakluskime Jehovos paskirtiems ganytojams

Kai kuriuos dvasiškai brandžius vyrus šventoji dvasia paskyrė bendruomenės ganytojais. Kodėl „avys“ turi klausyti jų balso?

Vyresnieji, sekite Jehovos ir Jėzaus, didžiųjų ganytojų, pavyzdžiu

Kokią dvasinę pagalbą vyresnieji gali suteikti bendruomenės nariams? Kaip jie gali sekti „didžiojo ganytojo“ Jėzaus Kristaus pavyzdžiu?

IŠ MŪSŲ ARCHYVŲ

„Kilnojausi kaip vėžlys su savo namu“

1929-ųjų pabaigoje pasaulį sukrėtė finansų krizė. Prasidėjo Didžioji depresija. Kaip tuo metu sekėsi visalaikiams skelbėjams?