„Vertas esi, Jehova, mūsų Dieve, priimti šlovę, [...] nes tu visa sukūrei“ (APR 4:11).

1. Ką svarbu daryti, kad mūsų tikėjimas nesvyruotų?

DAŽNAS sako: „Tikiu tik tuo, ką matau.“ Kaip galėtume padėti tokiems ugdytis tikėjimą Jehova? Juk Biblijoje rašoma, kad „Dievo joks žmogus niekada nėra matęs“ (Jn 1:18). Ir ką patys turėtume daryti, kad mūsų tikėjimas „neregimuoju Dievu“ nesvyruotų? (Kol 1:15) Visų pirma reikia atpažinti mokymus, iškreipiančius tiesą apie Dievą. Tada būtina lavintis paveikiai naudotis Biblija, kad sugriautume „išvedžiojimus ir visa, kas iškeliama aukščiau Dievo pažinimo“ (2 Kor 10:4, 5).

2, 3. Kokie mokymai trukdo žmonėms pažinti Dievą?

2 Vienas klaidingas mokymas, apakinęs daugelio protus ir užkertantis kelią pažinti Dievą, yra evoliucijos teorija. Šis mokymas nesuderinamas su Šventuoju Raštu ir atima iš žmogaus viltį. Evoliucijos teorija teigia, jog gyvybė radosi savaime. Tokiu atveju išeitų, kad mūsų gyvenimas neturi jokios prasmės.

3 Skelbiamos ir visiškai priešingos doktrinos. Antai krikščionys fundamentalistai tvirtina, kad Visatos, taip pat ir mūsų planetos bei čia egzistuojančios gyvybės amžius tėra kokie dešimt tūkstančių metų. Anot jų, Dievas visa sukūrė per šešias paras. Toks mokymas vadinamas kreacionizmu. Jo šalininkai atmeta bet kokius mokslinius įrodymus, prieštaraujančius jų įsitikinimams. Bibliją tie žmonės gal ir laiko autoritetu, tačiau antra vertus patys šią knygą diskredituoja — dėl kraštutinių jų pažiūrų kiti ima manyti, kad Biblija prieštarauja logikai, nėra patikima. Kreacionizmą propaguojantys tikintieji panašūs į tuos, apie kuriuos apaštalas Paulius pirmajame amžiuje rašė: „Jie turi uolumą dėl Dievo, tik jo gerai nepažįsta“ (Rom 10:2). Kaip galime nugriauti evoliucijos ir kreacionizmo „tvirtoves“?  Pasinaudodami Dievo Žodžiu. * Todėl turime dėti visas pastangas, kad Biblijos mokymus kuo geriau perprastume.

TIKĖJIMAS TURI BŪTI GRINDŽIAMAS FAKTAIS IR LOGIKA

4. Kuo turime grįsti savo tikėjimą?

4 Biblija ragina branginti pažinimą (Pat 10:14). Jehova nori, kad savo tikėjimą grįstume nenuneigiamais įrodymais ir logika, o ne žmonių filosofijomis ar religinėmis tradicijomis. (Perskaityk Hebrajams 11:1.) Visų pirma turime būti tvirtai įsitikinę, jog Dievas yra. (Perskaityk Hebrajams 11:6.) Mes Dievą tikime ne todėl, kad tiesiog norime kažkuo tikėti. Toks įsitikinimas — faktų tyrinėjimo ir apmąstymo vaisius.

5. Koks yra vienas iš Dievo buvimo įrodymų?

5 Vieną iš įrodymų, kodėl galime tikėti, kad Dievas, nors jo ir nematome, tikrai yra, pateikė apaštalas Paulius. Apie Jehovą jis rašė: „Jo neregimosios ypatybės, tai yra jo amžinoji galybė ir dievystė, aiškiai matomos nuo pat pasaulio sukūrimo — suvokiamos iš kūrinių“ (Rom 1:20). Kaip galėtum padėti žmogui, abejojančiam, ar Dievas yra, įsitikinti Pauliaus žodžių teisingumu? Būtų naudinga atkreipti dėmesį į keletą pavyzdžių iš kūrinijos ir apsvarstyti, ką jie liudija apie Kūrėjo galią ir išmintį.

KŪRINIJA BYLOJA APIE DIEVO GALIĄ

6, 7. Ką apie Jehovos galią liudija du mūsų planetą dengiantys skydai?

6 Apie Jehovos galią puikiai liudija du skydai, dengiantys Žemę, — atmosfera ir magnetinis laukas. Pavyzdžiui, atmosfera reikalinga ne vien tam, kad turėtume kuo kvėpuoti. Ji mus ir saugo. Kosmose didžiuliu greičiu skrieja begalė dangaus kūnų nuolaužų ir skeveldrų, kurios susidūrusios su mūsų planeta pridarytų daug žalos. Tačiau patekę į Žemės atmosferą tie uolienos gabalai dažniausiai sudega, palikdami švytintį pėdsaką nakties danguje.

7 Apsauga mums yra ir Žemės magnetinis laukas. Išorinis mūsų planetos branduolys sudarytas daugiausia iš išsilydžiusios geležies. Jis generuoja galingą magnetinį lauką, gaubiantį visą Žemę ir siekiantį toli už jos ribų. Šis skydas saugo mus nuo žalingo kosminės spinduliuotės, Saulės žybsnių ir jos vainiko medžiagos išmetų poveikio. Jei pasiektų Žemės paviršių, tie energijos pliūpsniai sunaikintų visą gyvybę. Bet planetos magnetinis laukas juos nukreipia į šalį. Viršutiniuose atmosferos sluoksniuose Saulės elektringosios dalelės susiduria su ore esančiais atomais ir molekulėmis. Tada netoli Šiaurės ir Pietų ašigalio danguje pasirodo nuostabaus grožio pašvaistės. Toks reiškinys ir patvirtina, kad Žemę saugo magnetinis laukas. Iš tiesų, Jehovos jėga beribė. (Perskaityk Izaijo 40:26.)

GAMTA LIUDIJA APIE DIEVO IŠMINTĮ

8, 9. Koks yra vienas iš apytakos ciklų, būtinų gyvybei Žemėje palaikyti? Ką jis liudija apie Jehovą?

8 Apie Dievo išmintį byloja tai, kaip jis viską sutvarkė, kad žemėje galėtų tarpti gyvybė. Įsivaizduok, kas dėtųsi tankiai gyvenamame, aklinai uždarame mieste, į kurį netiekiamas gėlas vanduo ir iš kurio nešalinamos atliekos. Netrukus toks miestas taptų užterštas ir nebetinkamas gyventi. Tam tikra prasme mūsų Žemė yra kaip tas miestas. Gėlo vandens atsargos čia ribotos, o atliekų  išgabenti į kosmosą negalime. Vis dėlto šiame „mieste“ jau daugelį amžių milijardai būtybių randa viską, kas būtina išgyventi. Kaip tai įmanoma? Dėl vienos nuostabios mūsų planetos ypatybės — čia nuolat vyksta gyvybiškai svarbių medžiagų apytaka.

9 Pagalvokime apie deguonies apytakos ciklą. Milijardai padarų alsuoja — įkvepia deguonį ir iškvepia anglies dioksidą. Bet deguonies niekada nepritrūksta. O ir anglies dioksido atmosferoje neprisikaupia. Kodėl? Visa tai puikiai reguliuoja procesas, vadinamas fotosinteze. Žalieji augalai sugeria anglies dioksidą, pasiima vandenį, maistines medžiagas ir Saulės šviesos veikiami sintetina angliavandenius, o į atmosferą išskiria deguonį. Kai deguonį įkvepiame ir iškvepiame anglies dioksidą, ciklas prasideda iš naujo. Taigi, galima sakyti, kad per savo sukurtą augaliją Jehova „duoda visiems gyvybę, alsavimą“ (Apd 17:25). Kokia nepaprasta išmintis!

10, 11. Ką apie Jehovą atskleidžia drugio monarcho ir laumžirgio ypatumai?

10 Apie Jehovos genialumą byloja ir didžiulė gyvų organizmų įvairovė. Skirtingais duomenimis, nuostabioje mūsų planetoje jų gali būti nuo 2 iki 100 milijonų rūšių. (Perskaityk Psalmyno 104:24.) Įsižiūrėkime į keletą gyvybės formų ir pamąstykime, kaip čia atsiskleidžia Kūrėjo išmintis.

Facetinės laumžirgio akys byloja apie Dievo išmintį. Padidintas laumžirgio akies vaizdas (žiūrėk 11 pastraipą)

11 Štai drugys monarchas teturi aguonos grūdelio dydžio smegenis, tačiau geba nuskristi net 3000 kilometrų iš Kanados į vieną nedidelį miškelį Meksikoje. Šis drugys orientuojasi pagal saulę. Miniatiūrines jo smegenis Jehova suprojektavo taip, kad net saulės padėčiai danguje kintant drugys nenukrypsta nuo kurso. Taip pat pagalvokime apie laumžirgį. Šio vabzdžio akys yra facetinės, arba sudėtinės. Abiejose yra maždaug po 30 000 lęšiukų. Mažytės laumžirgio smegenys pajėgia iššifruoti begalę signalų, kuriuos tie lęšiukai siunčia. Todėl savo regėjimo lauke laumžirgis gali pastebėti net ir menkiausią krustelėjimą.

12, 13. Kokį įspūdį tau daro tai, kaip Jehova sukūrė ląstelę?

12 Nuostabą kelia ir tai, kaip Jehova sukūrė ląsteles, iš kurių susideda kiekvienas gyvas organizmas. Pavyzdžiui, tavo kūną sudaro apie 100 trilijonų ląstelių. Kiekvienoje jų yra mažytis, į suvytą virvelę panašus darinys, vadinamas DNR (deoksiribonukleorūgštis). Čia telpa kone visa genetinė informacija, nulemianti, koks bus tavo kūnas.

13 Kiek informacijos DNR gali sutalpinti? Kad būtų lengviau įsivaizduoti,  palyginkime DNR su kompaktiniu disku. Viename diske, plonyčiame plastiko gabalėlyje, telpa nemažas žodynas — išties įspūdinga. Tačiau vos vienas gramas DNR sutalpintų tiek informacijos, kiek trilijonas kompaktinių diskų. Arbatiniame šaukštelyje sausos DNR tilptų instrukcijos, kaip sukurti maždaug du su puse trilijono žmonių!

14. Ką moksliniai atradimai liudija apie Jehovos kūrybą ir ką tu jam širdyje jauti?

14 Karalius Dovydas pasakė, kad Jehova tarsi knygoje surašė visą informaciją, nustatančią žmogaus kūno raidą. Štai jo psalmės žodžiai: „Tavo akys matė mane dar negimusį. Į tavo knygą buvo įrašytos visos man skirtos dienos, kai nė viena jų dar nebuvo prasidėjusi“ (Ps 139:16). Visai suprantama, kodėl Dovydas, apmąstydamas, kaip išmintingai yra sukurtas, troško girti Jehovą. Pastarųjų metų moksliniai atradimai tik patvirtina, kokia nepaprasta žmogaus sandara, ir skatina mus dar labiau žavėtis Dievo kūryba. Kaip ir psalmininkas, Jehovai tariame: „Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas. Tavo visi darbai nuostabūs, — aš tai gerai žinau“ (Ps 139:14). Sunku suvokti, kaip žmonės, matydami kūrinijos didybę, gali netikėti Dievo.

KAD KITI IRGI IMTŲ ŠLOVINTI GYVĄJĮ DIEVĄ

15, 16. a) Kaip mūsų leidiniai padeda žmonėms semtis žinių apie Jehovos kūriniją? b) Kuris straipsnelis iš rubrikos „Iš kur visa tai?“ tau ypač įsiminė?

15 Ne vieną dešimtmetį žurnalas Atsibuskite! milijonams žmonių padeda suprasti, ką kūrinija liudija apie Dievą. Pavyzdžiui, 2006-ųjų rugsėjo numerio tema buvo „Ar yra Kūrėjas?“ Žurnalas nuo pirmo iki paskutinio puslapio buvo skirtas evoliucijos teorijos arba kreacionizmo doktrinos šalininkams. Apie šį specialųjį numerį mūsų sesė Jungtinių Valstijų filialui rašė: „Platinti žurnalą per kampaniją sekėsi puikiai. Viena moteris, biologijos mokytoja, paprašė dvidešimties egzempliorių — kiekvienam savo mokiniui.“ Vienas brolis rašė: „Skelbti gerąją naujieną pradėjau penkto dešimtmečio pabaigoje. Greit man sukaks 75-eri. Tačiau dar niekad nebuvau patyręs tiek džiaugsmo, kiek šį mėnesį, siūlydamas specialųjį Atsibuskite! numerį.“

16 Nuo 2008 metų daugumoje žurnalo Atsibuskite! numerių spausdinami straipsneliai su rubrika „Iš kur visa tai?“ (pirma vadinosi „Atsirado atsitiktinai ar buvo sukurta?“). Juose pateikiami pavyzdžiai, kaip išmoningai gyvojoje gamtoje viskas suprojektuota ir kaip genialaus Kūrėjo darbus žmogus bando kopijuoti. 2010-aisiais gavome brošiūrą Gyvybė: ar galėjo atsirasti be Kūrėjo? Čia gausu spalvingų iliustracijų ir informatyvių schemų. Leidinys žadina mūsų dėkingumą Jehovai už visa, ką jis sukūrė. Kiekvieno brošiūros skyriaus pabaigoje yra rėmelis su klausimais, skatinančiais skaitytoją apmąstyti, ką perskaitė. Ar naudojiesi šia puikia brošiūra tarnyboje?

17, 18. a) Kaip tėvai gali padėti vaikams drąsiai ginti savo tikėjimą? b) Kaip dviem minėtomis brošiūromis naudojatės per šeimos dvasinio ugdymo vakarą?

17 Tėvai, ar panagrinėjote šią brošiūrą su savo atžalomis per šeimos dvasinio ugdymo vakarą? Šitaip galite padėti jiems ugdytis dar tvirtesnį tikėjimą Jehova. Jeigu vaikai jau paaugliai, mokykloje jiems, be abejo, brukama evoliucijos teorija. Mokytojai, mokslininkai,  televizijos laidų, dokumentinių ir kino filmų kūrėjai evoliuciją pateikia kaip faktą. Kaip galite padėti savo vaikams nepasiduoti tokiai propagandai? Tyrinėkite su jais dar ir kitą brošiūrą, išleistą 2010-aisiais, — Gyvybės kilmė: penki svarbūs klausimai. Kaip ir ana minėta brošiūra, šis leidinys skatina jaunuolius lavinti savo gebėjimą mąstyti (Pat 2:10, 11). Taip pat moko, kaip patikrinti, ar tos idėjos, kurios jiems kalamos per pamokas, turi loginį pagrindą.

Tėvai, mokykite vaikus ginti savo tikėjimą (žiūrėk 17 pastraipą)

18 Brošiūroje Gyvybės kilmė rašoma, kaip nustatyti, ko verti sensacingi žiniasklaidos pranešimai apie atrastas fosilijas, vadinamąsias trūkstamas grandis. Moksleiviai raginami patys spręsti, ar tokie radiniai tikrai patvirtina, kad žmogus evoliucionavo iš žemesnių padarų. Brošiūra taip pat moko, kaip atsakyti į tvirtinimus, esą mokslininkai laboratoriniais bandymais įrodė, kad gyvybė galėjo rastis atsitiktinai. Veiksmingai pasinaudodami šiomis brošiūromis, jūs, tėvai, galite įkvėpti savo vaikams drąsos, kad prireikus svariai argumentuotų, kodėl tiki esant Kūrėją. (Perskaityk 1 Petro 3:15.)

19. Ką kiekvienas trokštame daryti?

19 Kruopščiai parengti mūsų organizacijos leidiniai, kuriuose rašoma apie kūriniją, atskleidžia, kokia įstabi yra Jehovos asmenybė. Gėrėdamiesi Dievo darbais, dar labiau trokštame jį girti (Ps 19:2, 3 [19:1, 2, Brb]). Kaip džiugu aukštinti Jehovą, visa ko Kūrėją, vertą didžios pagarbos ir šlovės! (1 Tim 1:17)

^ pstr. 3 Gerų pasiūlymų, kaip samprotauti su kreacionizmo šalininkais, galima rasti brošiūroje Gyvybė: ar galėjo atsirasti be Kūrėjo?, p. 24—28.