Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2013 m. rugsėjis

Panagrinėk priešpriešas

Panagrinėk priešpriešas

Ne be reikalo Jėzus Kristus vadinamas pačiu didžiausiu mokytoju per visą žmonijos istoriją. Jis sugebėdavo pašnekovams užduoti labai taiklių klausimų, vartodavo daug vaizdingų palyginimų. Tikriausiai ir pats esi išmėginęs šiuos mokymo metodus. Bet ar kada pastebėjai, kiek daug Jėzus savo kalboje vartojo priešpriešų, dar vadinamų antitezėmis?

Priešpriešinti įvairius dalykus įpratę kone visi. Bet retas kuris susimąsto, kad tokiu atveju vartoja retorinę figūrą. Galbūt sakai: „Pardavėja tvirtino, kad visi vaisiai sunokę, bet šitas tai juk visiškai žalias!“ Arba: „Kadaise ji buvo labai drovi mergaitė, o dabar štai kaip laisvai bendrauja!“

Tokiais atvejais pirmiausia pateikiamas koks nors faktas ar idėja ir tada gretinama su priešingu faktu ar mintimi. Priešprieša geriausiai matoma, kai vartojami jungtukai o, bet, tačiau, vis dėlto ar prieveiksmis verčiau. Kartais priešprieša skirta tiesiog minčiai papildyti ar pastiprinti. Tokios stiliaus priemonės mums labai įprastos, galima sakyti, kasdienės. Jomis savo kalbą padarome įtaigesnę, raiškesnę.

Ir nors priešpriešos būdingos ne visoms pasaulio kultūroms, šių stiliaus figūrų gausu kalbose, kuriomis buvo parašytas Dievo Žodis. Verta pasigilinti, kaip jos Biblijoje vartojamos ir kas jomis pabrėžiama. Pavyzdžiui, antitezių gausu Jėzaus kalboje. Tikriausiai prisimeni jo žodžius: „Niekas uždegto žiburio nevožia saiku, bet stato ant žibintuvo.“ „Atėjau ne panaikinti [Įstatymo], bet įvykdyti.“ „Jūs girdėjote, kad buvo pasakyta: ‘Nesvetimauk.’ Bet aš jums sakau, kad kiekvienas, kuris žiūri į moterį jos geisdamas...“ „Buvo pasakyta: ‘Akis už akį ir dantis už dantį.’ Bet aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“ (Mt 5:15, 17, 27, 28, 38, 39).

Panašių priešpriešų randame ir kitose Biblijos knygose. Jos padeda geriau suvokti pamokymo esmę, pabrėžia, kuo pranašiau daryti viena ar kita. Pavyzdžiui, jei turi vaikų, pamąstyk apie tokią antitezę: „Jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auginkite juos auklėdami ir protindami taip, kaip moko Jehova“ (Ef 6:4). Apaštalas Paulius galėjo parašyti paprasčiau: tėvai (suprantama, ir mamos), turi auginti ir auklėti vaikus, kaip moko Jehova. To lyg ir būtų pakakę. Bet kai pateikiamas kontrastas, tai yra kai sakoma „neerzinkite savo vaikų, bet auginkite juos auklėdami [...], kaip moko Jehova“, mintis juk daug ryškesnė.

Tame pačiame skyriuje Paulius rašė: „Juk mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, o su [...] dvasinėmis blogio jėgomis dangaus erdvėse“ (Ef 6:12). Ši priešprieša padeda suvokti, kokia sunki mūsų kova. Grumiamės ne su žmonėmis. Tenka stoti prieš daug galingesnes dvasines blogio jėgas.

 PASIGILINK Į PRIEŠPRIEŠAS

Laiške efeziečiams priešpriešų Paulius pavartojo labai daug. Jas permąstę geriau suprasime, ką apaštalas norėjo pabrėžti, ir gal net atrasime, kur turėtume taisytis.

Prie šio straipsnio pridėtoje lentelėje išvardytos priešpriešos iš Laiško efeziečiams 4-o ir 5-o skyrių. Skaitydamas jas paanalizuok save. Išsikelk klausimų, pavyzdžiui: ką apie tai manau aš? kaip paprastai elgiuosi tokiomis ar panašiomis aplinkybėmis? kurią priešpriešos pusę man pritaikytų tie, kas mane pažįsta? Jei pamatysi, kad tam tikroje srityje reikia patobulėti, tai pasistenk taip ir padaryti. Tada galėsi sakyti, kad iš Biblijoje vartojamų priešpriešų tikrai pasisėmei naudos.

Gal ši lentelė praverstų ir per jūsų šeimos dvasinio ugdymo vakarą? Pirmiausia visa šeima galite perskaityti suminėtas priešpriešas. Tada kuris nors galėtų pasakyti pirmą priešpriešos dalį, o kitiems reikėtų prisiminti antrąją. Paskui kartu aptartumėte, kaip pritaikyti eilutėje randamą pamokymą, pasvarstytumėte, ar nepavyktų toje srityje padaryti daugiau pažangos. Taip tyrinėdami priešpriešas ir vaikai, ir suaugusieji turės dar didesnę paskatą krikščioniškai elgtis tiek namuose, tiek už jų sienų.

Ar prisimeni antrąją priešpriešos dalį?

Jei pasigilinsi, kaip priešpriešos vartojamos, tikriausiai Biblijoje jas atpažinsi vis lengviau. Tada išmoksi šią retorinę figūrą taikyti ir krikščioniškoje tarnyboje. Pavyzdžiui, pašnekovui galėtum sakyti: „Daug kas tvirtina, kad žmogus turi nemirtingą sielą. Bet pažiūrėkime, kas rašoma Dievo Žodyje.“ Arba per Biblijos studijas mokinio galėtum paklausti: „Mūsų šalyje dauguma tiki, kad Dievas ir Jėzus yra vienas asmuo. Vis dėlto ką apie tai supratai iš Biblijos? Ką pats šia tema manai?“

Šventajame Rašte apstu priešpriešų, kuriomis esame mokomi gyventi pagal Dievo valią. O patys vartodami priešpriešas padėsime ir kitiems sužinoti tiesą, užrašytą Biblijoje.