Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2013 m. rugpjūtis

Skaitytojų klausimai

Skaitytojų klausimai

Ar derėtų krikščionims tėvams per sueigas sėdėti su savo vaiku, jeigu jis yra atskirtas nuo bendruomenės?

Klausimo, kur per sueigą sėdėti atskirtam asmeniui, sureikšminti nereikėtų. Mūsų leidiniuose tėvai yra raginami atskirtam nuo bendruomenės vaikui, — jeigu tai tinkama ir jeigu jis tebegyvena su jais, — teikti dvasinę pagalbą. Štai Sargybos bokšto 2001 m. spalio 1 d. numeryje, p. 16—17, rašoma, kad tėvai gali su kartu gyvenančiu nepilnamečiu sūnumi ar dukra studijuoti Bibliją. Galbūt tai vaiką paskatins taisytis.

Kalbant apie bendruomenės sueigas, regis, visai dera atskirtam nepilnamečiui sėdėti šalia tėvų (aišku, jeigu jis netrukdo kitiems klausytis programos). Iš atskirto asmens nėra reikalaujama, kad jis sėdėtų salės gale, todėl niekas neturėtų piktintis, jei atskirtas vaikas sėdi sykiu su savo tėvais, nesvarbu, kokioje vietoje. Be abejo, tėvams labai rūpi dvasinė vaiko gerovė, todėl jie darys viską, kad iš sueigos jis gautų kuo daugiau naudos. Ir bus kur kas geriau, jei vaikas sėdės kartu su jais, o ne kažkur atskirai, neprižiūrimas.

O kaip tada, jei atskirtas vaikas kartu su tėvais nebegyvena? Ar tai reiškia, kad per sueigas sėdėti su šeima jis negali? Mūsų leidiniuose ne kartą buvo aiškiai pasakyta, kokios nuostatos turi laikytis krikščionis dėl ryšių su atskirtu šeimos nariu, kuris gyvena skyrium. * Tačiau jeigu atskirtas asmuo per sueigą sėdi šalia savo giminaičių, tai dar nereiškia, kad šie ieško dingsčių matytis su atskirtuoju ir palaikyti su juo ryšius. Jeigu šeimos nariai turi deramą požiūrį į atskirtą giminaitį ir jeigu stengiasi laikytis Šventojo Rašto principų dėl santykių su atskirtaisiais, nėra pagrindo kam nors nerimauti (1 Kor 5:11, 13; 2 Jn 11).

Taigi, jei atskirtas asmuo per sueigą sėdi šalia savo giminaičio ar bet kurio kito krikščionio, bendruomenei nėra priežasties piktintis, jeigu tik atskirtasis laikosi tvarkos. Nustatinėti taisyklių, kur asmuo gali ir kur negali sėdėti, nedera, nes tai tik sukeltų įvairių problemų. Jei visi sueigoje dalyvaujantys asmenys, tarp jų ir atskirtojo šeimos nariai, stengiasi laikytis Biblijos nurodymų dėl santykių su atskirtaisiais, niekas neturėtų kelti klausimo dėl to, kas ir kur per sueigą sėdi. Žinoma, kiekvienam bendruomenės nariui dera atsižvelgti į bendratikius, kad niekam netaptų suklupimo akmeniu.