Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2013 m. liepa

„Žiūrėk, kokia iliustracija!“

„Žiūrėk, kokia iliustracija!“

Vartydamas naują šio žurnalo numerį, turbūt ne sykį esi panašiai nusistebėjęs. Gal net norisi ir kitam parodyti, ką radai. Gražios nuotraukos ir piešiniai ruošiami labai kruopščiai ir žurnale spausdinami ne be reikalo. Tai — mokymo priemonė, skatinanti mąstyti, sužadinanti mūsų emocijas. Kai namie ruošiamės Sargybos bokšto studijoms ir vėliau dalyvaujame aptarime susirinkimų salėje, iliustracijos išties praverčia.

Štai sėdęs prie studijų straipsnio įsižiūrėk į pirmąją iliustraciją. Pamąstyk: kodėl ji būtent tokia? Kas joje vaizduojama? Kaip ji susijusi su straipsnio pavadinimu ar pagrindine Biblijos eilute? Tyrinėdamas kiekvieną kitą iliustraciją, irgi pagalvok, kaip ji siejasi su aptariama tema ir ką tinkamo sau gali čia įžiūrėti.

Sargybos bokšto studijų vadovas paprašys bendruomenės, kad pakomentuotų kiekvieną paveikslėlį. Broliai ir sesės tada galės paminėti, kaip jis dera prie studijų temos ir ko pamoko juos asmeniškai. Kartais prie iliustracijos būna prierašas, nukreipiantis į tam tikrą pastraipą. Kai tokio prierašo nėra, studijų vadovas gali pats nuspręsti, kurią pastraipą aptariant būtų geriausia atkreipti dėmesį ir į iliustraciją. Šitaip vaizdinės priemonės padės geriau įsiminti pamokas iš Dievo Žodžio, skaitytojai pasisems dar daugiau naudos.

Vienas brolis sakė: „Perskaičius puikiai parašytą straipsnį, apžvelgti iliustracijas — tikras malonumas.“