Andžela, * netekėjusi sesė, kuriai per trisdešimt, laukia vyresniųjų. Ji nežino, ką jie pasakys, todėl šiek tiek jaudinasi. Tiesa, sesė praleido kelias sueigas, bet ji slaugo senyvus žmones ir po ilgos darbo dienos būna išvargusi. Be visų kasdienių rūpesčių, jai dar nerimą kelia blogėjanti motinos sveikata.

Jeigu tau reikėtų aplankyti Andželą, kaip paguostum šią „pailsusią sielą“? (Jer 31:25, Brb) Dar svarbiau, kaip pasiruoštum, kad tavo ganytojiškas aplankymas būtų sesei atgaiva?

PAGALVOK, KOKIOS TAVO BENDRATIKIO APLINKYBĖS

Darbas ar teokratinės pareigos iš mūsų pareikalauja jėgų, todėl kartais nuvargstame. Pavyzdžiui, pranašas Danielius, pamatęs regėjimą ir negalėdamas jo suprasti, pasijuto blogai (Dan 8:27). Jį sustiprino atskubėjęs angelas Gabrielius. Tas Dievo pasiuntinys jį pamokė, patikino, kad jo maldas Jehova išgirdo, taip pat pasakė, jog Dievo akyse jis vis dar yra „labai brangus žmogus“ (Dan 9:21-23). Kiek vėliau šilti kito angelo žodžiai darkart sustiprino nuvargusį pranašą (Dan 10:19).

Rengdamasis aplankyti bendratikį, gerai pamąstyk, kokios jo aplinkybės.

Rengdamasis aplankyti pailsusį ar nusiminusį bendratikį, pamąstyk, kokios jo aplinkybės. Kokių sunkumų tas brolis ar sesė patiria? Gal būtent dėl to jaučiasi išsekęs? Kokias matai jo geras savybes? Ričardas, tarnaujantis vyresniuoju daugiau kaip dvidešimt metų, sako: „Visada galvoju apie savo brolių ir sesių  geruosius bruožus. Rūpestingai apmąstęs jų aplinkybes dar iki apsilankymo, lengviau nusprendžiu, kaip vieną ar kitą asmenį padrąsinti, kokiais žodžiais paguosti.“ Jeigu drauge eis kitas vyresnysis, kodėl bendratikio aplinkybių neapsvarsčius kartu?

TEGU BENDRATIKIS JAUČIASI LAISVAI

Tu, be abejo, žinai, jog kalbėti apie savo jausmus kai kurie varžosi. Bendratikiui irgi gali būti nelengva atvirai išsipasakoti jį lankantiems vyresniesiems. Kas padėtų pralaužti ledus ir išsklaidyti brolio ar sesės nerimastį? Tavo šilta šypsena ir keli širdingi žodžiai. Maiklas, vyresniuoju tarnaujantis per keturiasdešimt metų, pokalbį dažniausiai pradeda taip: „Žinai, man kaip vyresniajam vienas maloniausių dalykų yra aplankyti bendratikius ir geriau su jais susipažinti. Labai laukiau šio mūsų susitikimo.“

Iš pradžių galėtum nuoširdžiai pasimelsti. Apaštalas Paulius savo maldose iškeldavo brolių ir sesių meilę, ištvermę, tikėjimą (1 Tes 1:2, 3). Jei maldoje atvirai paminėsi, kaip vertini bendratikio gerąsias ypatybes, paruoši savo ir jo širdį prasmingam pokalbiui. Tavo žodžiai sukurs ramią atmosferą. „Kartais visi pamirštame, ką gera esame padarę, — sako patyręs vyresnysis Rėjus. — Tad jeigu kas nors apie tai primena, širdį užplūsta džiaugsmas.“

PASIDALYK KOKIA DVASINE DOVANA

Sekdamas Pauliumi, galėtum pasidalyti „dvasine dovana“ — kokia nors mintimi iš Biblijos, net jei tai būtų viena eilutė (Rom 1:11). Pavyzdžiui, prislėgtas brolis gali jaustis niekam vertas, kaip kadaise jautėsi ir psalmininkas. Apie savo slogią būseną jis rašė: „Tapau panašus į vynmaišį dūmuose“ (Ps  119:83, Brb). Glaustai paaiškinęs, ką tas pasakymas reiškė Biblijos laikais, galėtum perskaityti tolesnius psalmininko žodžius: „Aš neužmiršau tavo įsakymų“ (Ps 119:176). Patikink bendratikį, jog esi tikras, kad Dievo priesakai yra jo širdyje.

Seserį, kuri nutolo nuo bendruomenės ar sulėtino tempą tarnyboje, galėtum padrąsinti primindamas jai palyginimą apie pamestą drachmą (Lk 15:8-10). Pradingusi moneta galėjo būti viena iš daugybės sidabro monetų, suvertų į brangų vėrinį. Šis palyginimas sesei galbūt padės suprasti, kiek brangi ir svarbi ji yra krikščionių bendruomenėje. Galiausiai pabrėžk, kad ja, viena iš savo avelių, Jehova labai rūpinasi.

Mūsų bendratikiai paprastai noriai dalijasi mintimis apie vieną ar kitą Biblijos eilutę. Tad nekalbėk ištisai vienas! Perskaitęs kokią jų atveju taikytiną eilutę, išskirk jos esminį žodį ar frazę ir paprašyk pakomentuoti. Pavyzdžiui, perskaičius 2 Korintiečiams 4:16, vyresnysis galėtų bendratikį paklausti: ar esi kada pats patyręs, kaip Jehova atnaujino tavo jėgas? Tokie pašnekesiai išties padeda „pasidrąsinti vienas kito tikėjimu“ (Rom 1:12).

Mūsų bendratikiai paprastai noriai dalijasi mintimis apie vieną ar kitą Biblijos eilutę.

Bendruomenės narį taip pat galima sustiprinti drauge apsvarstant pavyzdį Dievo tarno, kurio aplinkybės buvo panašios. Prislėgtaširdžiui tikriausiai bus artimi Ona ar Epafroditas. Kartais juos apimdavo neviltis, bet Dievui jie buvo brangūs (1 Sam 1:9-11, 20; Fil 2:25-30). Jei bendratikio situacija panaši, kodėl gi su juo neaptarus kai kurių šių Biblijos pavyzdžių?

APLANKYTŲJŲ NEPAMIRŠK

Nuoširdų dėmesį broliui ar sesei rodyk ir po savo apsilankymo (Apd 15:36). Prieš atsisveikindami, kai kurie vyresnieji su bendratikiu susitaria išeiti į tarnybą. Vienas patyręs vyresnysis, vardu Bernardas, susitikęs neseniai aplankytą brolį ar sesę, taktiškai užsimena, kokį patarimą buvo davęs, ir paklausia, ar tai padėjo. Vis pakalbindamas bendratikį, geriau žinosi, kokios dar pagalbos jam reikia.

Mūsų broliams ir sesėms dabar kaip niekad svarbu jausti bendruomenės ganytojų rūpinimąsi, supratingumą, meilę (1 Tes 5:11). Tad prieš lankydamasis gerai apmąstyk to ar kito asmens aplinkybes. Maldoje paprašyk Dievą pagalbos. Parink tinkamas Biblijos eilutes. Šitaip gebėsi rasti malonių žodžių ir atgaivinsi „pailsusią sielą“.

^ pstr. 2 Vardai straipsnyje pakeisti.