Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2013 m. balandis

Iš Biblijos skaitymo semkis kuo daugiau naudos

Iš Biblijos skaitymo semkis kuo daugiau naudos

„Aš gėriuosi Dievo įstatymu“ (ROM 7:22).

1—3. Kodėl mums naudinga skaityti Bibliją ir pritaikyti, ką sužinome?

VIENA pagyvenusi sesė sako: „Kasryt dėkoju Jehovai, kad padeda man suprasti Bibliją.“ Šią knygą ji perskaitė jau daugiau nei keturiasdešimt kartų ir tikrai neketina sustoti. Kita jaunesnio amžiaus sesė skaitydama Bibliją suvokė, kad Jehova yra realus asmuo, ir su dangiškuoju Tėvu dar labiau suartėjo. Ji sakė: „Esu kaip niekad laiminga!“

2 Apaštalas Petras visus krikščionis ragino trokšti „gryno žodžio pieno“ (1 Pt 2:2). Jei patenkiname šį troškimą studijuodami Bibliją ir jei laikomės jos pamokymų, turime švarią sąžinę, mūsų gyvenimas įgyja prasmę. Randame tikrų draugų, kurie irgi myli Jehovą ir jam tarnauja. Jei gėrimės Dievo įstatymu, laimime išties daug (Rom 7:22). Tačiau gilintis į Bibliją verta ir dar dėl kai ko.

3 Kuo daugiau semiamės žinių apie Jehovą ir jo Sūnų, tuo labiau juos mylime. Auga ir mūsų meilė žmonėms. Iš Biblijos sužinome, kaip netolimoje ateityje, griūvant šiai sugedusiai santvarkai, Jehova apsaugos teisius žmones. Tarnyboje žmonėms galime skelbti gerąją naujieną. Kai pasakoji kitiems, ką supratai skaitydamas Dievo Žodį, Jehova tave, be abejonės, laimina.

SKAITYK IR APMĄSTYK

4. Ką reiškia skaityti Bibliją pusbalsiu?

4 Jehova nenori, kad jo Žodį skaitytume paskubomis. Biblijoje sakoma: „Laimingas žmogus, kuris [...] Viešpaties įstatyme randa pamėgą ir pusbalsiu skaito jo įstatymą dieną bei naktį“ (Ps 1:1, 2, Jr). Ar tai reiškia, kad visą Biblijos tekstą, nuo Pradžios knygos iki Apreiškimo, turime perskaityti garsiai, arba pusbalsiu? Ne. Tiesiog turime skaityti  tokiu tempu, kad spėtume apmąstyti. Pusbalsiu skaitydami Šventąjį Raštą, dėmesį sutelkiame į tai, kas šiuo momentu mums itin reikšminga ir kelia dvasią. Radęs tokią istoriją, eilutę ar frazę, perskaityk ją lėtai, galbūt net ištark balsu. Tada pajusi tikrąją Biblijos galią, jos žodžiai palies tavo širdį. Kodėl tai svarbu? Gerai perpratęs, ką Dievas tau kalba, būsi dar tvirčiau pasiryžęs laikytis jo nurodymų.

5—7. Prašom paaiškinti, kaip Dievo Žodžio skaitymas pusbalsiu gali padėti tau a) išsaugoti moralinį tyrumą, b) su kitais elgtis kantriai ir maloniai, c) pasitikėti Jehova net ir sunkiu metu.

5 Skaityti pusbalsiu ypač naudinga tas Biblijos knygas, kurios tau galbūt nėra gerai žinomos. Įsivaizduok tris scenas. Pirmoji: jaunas mūsų brolis pagal asmeninį tvarkaraštį skaito Ozėjo pranašystę. Pusbalsiu perskaitęs 4-o skyriaus 11—13 eilutes, jis stabteli. (Perskaityk Ozėjo 4:11-13, Brb.) Kodėl šios eilutės patraukė jo dėmesį? Pastaruoju metu mokykloje jis yra spaudžiamas elgtis amoraliai. Jaunuolis apmąsto, ką perskaitęs, ir taria: „Jehova regi net ir tuos nedorus darbus, kuriuos žmonės daro niekam nematant. Aš nenoriu jo įskaudinti.“ Brolis dar tvirčiau apsisprendžia likti tyras Jehovos akyse.

6 Antra scena: sesė skaito Joelio pranašystę. Jos akys užkliūva už 2-o skyriaus 13-os eilutės. (Perskaityk Joelio 2:13.) Apie Jehovą čia pasakyta, kad jis „maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo“. Pusbalsiu perskaičiusi šią eilutę, sesė ima mąstyti, kaip pati galėtų sekti Jehova. Savo vyrui ir kitiems žmonėms ji kartais būna kandi, sarkastiška. Tad sesė nutaria dar labiau pasistengti ir atsikratyti pašaipių žodžių.

7 Trečia scena: mūsų brolis, šeimos galva, prarado darbą. Jam neramu, kaip dabar pasirūpins savo žmona ir vaikais. Jis pusbalsiu perskaito Nahumo 1:7 (Jr), kur parašyta, kad Jehova „pažįsta ieškančius prieglobsčio jame“ ir saugo juos lyg „tvirtovė priespaudos dieną“. Ši eilutė brolį apramina. Jis pajunta meilingą Jehovos globą ir nuveja šalin nerimastingas mintis. Tada pusbalsiu perskaito 2-o skyriaus 1-ą eilutę. (Perskaityk Nahumo 2:1 [1:15, Brb].) Brolis suvokia: darbuodamasis evangelizacijos tarnyboje net ir sunkiu metu, jis parodys, kad Jehovą išties laiko savo tvirtove. Ką tad brolis nusprendžia daryti? Kol ieškosis naujo darbo, dažniau išeiti į tarnybą šiokiadieniais.

8. Kokį „deimantą“ pastaruoju metu atradai skaitydamas Bibliją?

8 Šios trys naudingos Biblijos ištraukos paimtos iš knygų, kurias kai kas laiko sunkiai suprantamomis. Tyrinėdamas Ozėjo, Joelio ir Nahumo pranašystes, pamatysi, kiek daug gali pasimokyti. Pusbalsiu, ko gero, norėsi perskaityti ne vieną eilutę. Tų pranašų raštuose tavęs laukia daugybė išminties ir paguodos žodžių. Tik pagalvok, kiek jų gali rasti visoje Biblijoje! Ji lyg deimantų kasykla. Jei nepatingėsi paplušėti, aptiksi apstybę brangakmenių. Skaitydamas Dievo Žodį nuo pradžios iki galo, vis ieškok vertingų it deimantai Jehovos pamokymų. Tada pajusi, kaip Dievas tave veda ir stiprina.

STENKIS SUPRASTI, KĄ SKAITAI

9. Ką galime daryti, kad geriau suprastume Bibliją?

9 Kasdien skaityti Bibliją, žinoma, labai svarbu. Bet to negana — perskaitytą ištrauką būtina suprasti. Todėl naudokis  mūsų organizacijos leidiniais: paieškok informacijos apie Biblijoje aprašomus žmones, įvykius, vietas. Jeigu nelabai supranti, kaip galėtum pritaikyti kurį nors Biblijos principą, pasiteirauk bendruomenės vyresniojo ar kito brandaus krikščionio. Kad geriau suvoktume, kodėl svarbu įgyti vis daugiau supratimo, pakalbėkime apie vieną pirmojo amžiaus krikščionį, vardu Apolas.

10, 11. a) Kokios pagalbos sulaukė Apolas? b) Ko pasimokome iš pasakojimo apie Apolą? (Žiūrėk skyrelį „Ar mokydamas remiesi naujausiu paaiškinimu?“)

10 Apolas buvo žydų kilmės krikščionis. Apaštalų darbų knygoje rašoma, kad jis „gerai išmanė Raštus“, tiesiog liepsnojo dvasia ir „teisingai kalbėjo ir mokė apie Jėzų“. Tačiau priduriama, jog jis „žinojo tiktai Jono krikštą“. Apolas nesuprato skleidžiąs jau pasenusį mokymą apie krikštą. Išgirdę jį mokant Efeze, krikščionys sutuoktiniai Priscilė ir Akvilas „aiškiau išdėstė jam Dievo kelią“ (Apd 18:24-26). Ar Apolui tai davė naudos?

11 Iš Efezo Apolas išvyko į Achają. „Ten nukeliavęs, jis labai padėjo per Dievo malonę įtikėjusiems, mat su užsidegimu viešai nuginčydavo žydus, iš Raštų parodydamas, kad Jėzus yra Kristus“ (Apd 18:27, 28). Suvokęs, kokia yra krikščionių krikšto reikšmė, jis „labai padėjo“ naujiems tikintiesiems daryti pažangą. Ko iš šio pavyzdžio pasimokome? Kaip ir Apolas, mes visų pirma patys nuoširdžiai stengiamės suprasti, ką skaitome Biblijoje. Vis dėlto, jei kuris nors patyręs bendratikis pataria, ką galėtume daryti, kad būtume geresni Dievo Žodžio mokytojai, nuolankiai, su dėkingumu priimkime pagalbą. Šitaip mūsų dievatarnystė taps dar kokybiškesnė.

 SAVO ŽINIAS PANAUDOK KITŲ LABUI

12, 13. Kaip, naudodamasis Biblija, galėtum padėti studijuotojui daryti pažangą?

12 Priscilė su Akvilu ir Apolas savo bendratikiams buvo tikra pagalba. Ir mes kitų labui galime daug nuveikti. Argi ne džiugu, kai Biblijos studijuotojas, mūsų žodžių padrąsintas, įveikia kokią kliūtį ir toliau daro dvasinę pažangą? O kaip smagu vyresniajam, kada bendratikis priėjęs padėkoja už Biblija grįstą patarimą, padėjusį nelengvu metu! Kai naudodamiesi Dievo Žodžiu pagelbėjame kitiems keistis į gera, jaučiame didžiulį džiaugsmą ir pasitenkinimą. * Kaip galėtum geriausiai pasinaudoti Biblija?

13 Elijo dienomis daugelis izraelitų vis neapsisprendė, ar tarnaus Jehovai ar kitiems dievams. Biblijos studijuotoją, kuris nesiryžta daryti dvasinės pažangos, galbūt ypač paveiktų Elijo žodžiai aniems izraelitams. (Perskaityk 1 Karalių 18:21.) Arba štai Bibliją tyrinėjantis asmuo baiminasi, kaip į tokį jo užsiėmimą sureaguos šeima ar draugai. Jo ryžtą nesitraukti nuo Jehovos galėtum sustiprinti apsvarstydamas su juo žodžius iš Izaijo 51:12, 13 (perskaityk).

14. Kas padės tau prisiminti reikiamas Biblijos eilutes?

14 Iš tiesų, skaitydami Bibliją įgauname drąsos ir jėgų, matome, kuriose srityse dar turime pasitempti. Bet galbūt paklausi: „Kaip visas tas naudingas eilutes turėti omenyje?“ Bibliją, Jehovos išminties lobyną, skaityk ir apmąstyk kasdien. Šitaip atmintyje kaupsi vis daugiau Dievo pamokymų ir, kai tik prireiks, šventosios dvasios padedamas gebėsi juos prisiminti (Mk 13:11; perskaityk Jono 14:26). *

15. Kas padės tau dar geriau suprasti Dievo Žodį?

15 Imk pavyzdį iš karaliaus Saliamono ir prašyk Jehovą išminties, kad gebėtum vykdyti visus krikščioniškus įsipareigojimus (2 Met 1:7-10). Kaip senovėje pranašai, Dievo Žodį kruopščiai aiškinkis ir rūpestingai tyrinėk — Jehovą tada dar artimiau pažinsi, dar aiškiau suprasi jo valią (1 Pt 1:10-12). Apaštalas Paulius ragino Timotiejų maitintis „tikėjimo ir puikiojo mokymo“ žodžiais (1 Tim 4:6). Jeigu jais maitinsimės, būsime gerai pasiruošę suteikti kitiems dvasinę pagalbą. O tuo pat metu stiprės ir mūsų pačių tikėjimas.

DIEVO ŽODIS MUS SAUGO

16. a) Ką gera berėjiečiams davė tai, kad jie „kasdien atidžiai tyrinėjo Raštus“? b) Kodėl mums šiandieną svarbu kasdien skaityti Bibliją?

16 Žydai, gyvenantys Makedonijos mieste Berėjoje, pagal savo įprotį „kasdien atidžiai tyrinėjo Raštus“. Kai Paulius paskelbė jiems gerąją naujieną, berėjiečiai ėmė lyginti jo žodžius su tuo, ką patys Raštuose skaitė. Daugelis jų, supratę, kad Paulius moko tiesos, įtikėjo (Apd 17:10-12). Berėjiečių pavyzdys rodo, kad kasdienis Biblijos skaitymas stiprina tikėjimą Jehova. O tikėjimas — „pagrįstas įsitikinimas tuo, ko viliamasi“, — yra būtinas, jei norime išvysti Dievo naująjį pasaulį (Hbr 11:1).

17, 18. a) Kaip tvirtas tikėjimas ir meilė saugo krikščionio širdį? b) Kaip viltis saugo mus nuo pavojų?

 17 Apaštalas Paulius rašė: „Mes, kurie priklausome dienai, būkime blaivūs, užsidėję tikėjimo bei meilės krūtinšarvį ir išgelbėjimo vilties šalmą“ (1 Tes 5:8). Šarvai, dengiantys krūtinę, saugo kario širdį nuo priešo smūgių. Panašiai ir mums privalu sergėti savo širdį, kad nebūtų nuodėmės sužalota. Jeigu puoselėjame stiprų tikėjimą Jehovos pažadais ir didžiai mylime Dievą bei artimą, vaizdžiai sakant, užsidedame pačios aukščiausios kokybės krūtinšarvį. Dėvėdami tokius nepramušamus šarvus, vargu ar padarysime ką nors, dėl ko prarastume Dievo palankumą.

18 Paulius taip pat minėjo „išgelbėjimo vilties šalmą“. Senovės laikais kariai, išėję į mūšį be šalmo, galėjo kaipmat prarasti gyvybę. O štai su geru šalmu net ir stipriausi priešininkų smūgiai nepadarydavo mirtinos žalos. Kad mūsų viltis būtų gyva, kad neabejotume Jehovos galia išgelbėti savo tarnus, nuolat tyrinėkime Bibliją. Tvirta viltis įgalins mus atmesti atskalūnų tuščiažodžiavimus, kurie plinta tartum gangrena ir bendruomenei yra ypač pavojingi (2 Tim 2:16-19). Viltis taip pat teiks jėgų nepasiduoti, kai esame viliojami daryti tai, ko Jehova nekenčia.

DIEVO ŽODIS VEDA Į NAUJĄJĮ PASAULĮ

19, 20. Kodėl Dievo Žodis mums labai brangus ir kaip už jį galime parodyti dėkingumą? (Žiūrėk rėmelį „Jehova visada žino, ko man reikia“.)

19 Kuo arčiau šios santvarkos galas, tuo labiau turime kliautis rašytiniu Jehovos Žodžiu. Pamokymai, glūdintys jo puslapiuose, padeda mums įveikti blogus įpročius, suvaldyti nuodėmingus troškimus. Biblija įkvepia ryžto, teikia paguodos, todėl kad ir kokių išbandymų Šėtonas ir jo pasaulis mums užtrauktų, nepalūšime. Per savo Žodį Jehova mums nurodo kelią į gyvenimą. Jei tik paklusime jo vadovavimui, iš to kelio tikrai neišklysime.

20 Nepamiršk: Dievas „trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti“ — tiek jo tarnai, tiek ir tie, kurie klausosi gerosios naujienos ir sutinka mokytis iš Biblijos. Tačiau ir vieni, ir kiti, jei nori būti išgelbėti, privalo pasiekti „aiškų tiesos pažinimą“ (1 Tim 2:4). Vadinasi, kad pergyventume paskutines dabartinės santvarkos dienas, mums būtina skaityti Bibliją ir laikytis jos nurodymų, užrašytų šventosios dvasios įkvėpimu. Nepraleiskime nė dienos neatsivertę rašytinio Jehovos Žodžio — tiesos knygos. Tada bus akivaizdu, kad ją didžiai branginame (Jn 17:17).

^ pstr. 12 Žinoma, remdamiesi Šventuoju Raštu, niekad neverčiame žmonių elgtis vienaip ar kitaip ir jų nesmerkiame. Su Biblijos studijuotojais turime būti kantrūs ir malonūs, kaip kad Jehova yra su mumis (Ps 103:8).

^ pstr. 14 O jei prisimeni tik kelis esminius eilutės žodžius, bet nežinai, kurioje Biblijos knygoje ir kuriame skyriuje ieškoti? Žvilgtelk į Šventojo Rašto graikiškosios dalies „Naujojo pasaulio“ vertimo gale esančią žodžių rodyklę arba pasinaudok paieškos funkcija mūsų bendrijos kompiuterinėje bibliotekoje.