Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS) 2013 m. vasaris

Šiame numeryje aptariama, kokį ypatingą paveldą turi Jehovos tarnai. Taip pat sužinosite, kaip galime likti saugiame Jehovos prieglobstyje.

Mūsų dvasinis paveldas

Aptarę, kokių nuostabių dalykų Jehova padarė dėl savo tautos ir visos žmonijos, dar labiau vertinsime ypatingą mūsų dvasinį paveldą.

Ar brangini savo dvasinį paveldą?

Ypatingas mūsų dvasinis paveldas padeda mums išsaugoti ištikimybę Dievui.

Pretorionai išgirsta gerąją naujieną

Paulius išnaudodavo kiekvieną progą skelbti gerąją naujieną. Kaip jo pavyzdžiu gali sekti ir tu?

Esame saugūs Jehovos slėnyje

Ką vaizduoja Jehovos slėnis? Kaip Jehovos garbintojai randa ten apsaugą?

Teneapgauna tavęs širdis

Kartais širdyje imame teisinti blogus polinkius. Kas padėtų ištirti savo širdį ir nesiduoti jos apgaunamiems?

Ieškok garbės, kuri ateina iš Jehovos

Kaip galime įgyti garbę, kuri ateina iš Dievo? Ir kas galėtų mums sutrukdyti?

Ji buvo iš Kajafo giminės

Atrastas Kajafo giminaitės Mirjamos osuarijus liudija, kad Biblijoje minimi žmonės iš tiesų gyveno.

IŠ MŪSŲ ARCHYVŲ

„Neužmirštama“ ir pačiu laiku!

Skaitykite, kaip naujoji „Kūrimo drama“ sustiprino Jehovos liudytojus Vokietijoje ir padėjo jiems pasiruošti Antrojo pasaulinio karo išbandymams.