Nurodyta, kuriame žurnalo numeryje straipsnis išspausdintas

BIBLIJA

 • Ar pranašauja ateitį? (1/1)
 • Jums, jaunuoliai (1/1, 4/1, 7/1, 10/1)
 • Keičia žmonių gyvenimą (1/1, 2/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1)
 • Koverdeilis ir angliška Biblija (6/1)
 • Kuo unikali (6/1)
 • Neapipainiok prietarais (12/15)
 • Suahelių kalba (9/1)

GYVENIMO ISTORIJOS

 • Dabar garbinu Dievą, kurį pažįstu (M. Bakudio) (9/1)
 • Daug išmokau bendraudama su vyresniais už save (E. Gerdė) (5/15)
 • Jau septynis dešimtmečius laikausi „žydui už skverno“ (L. Smitas) (4/15)
 • Jehova atvėrė man akis (P. Ojeka) (6/1)
 • Jehova mokė mane vykdyti jo valią (M. Loidas) (7/15)
 • Kaip Dievo Žodis paveikė vieną hinduistų šeimą (N. Govindsami) (10/1)
 • Radau tikrąją laisvę! (M. Kilin) (12/1)
 • „Slėpinys“, kurį perpratome tarnaudami Dievui (O. Randriamora) (6/15)
 • Šešiasdešimt metų bičiulystės (L. Terneris, V. Kastenas, R. Kelsis, R. Templtonas) (10/15)
 • „Tavo dešinėje — amžina linksmybė“ (L. Didur) (3/15)

ĮVAIRŪS

 • Abraomas (1/1)
 • Ahasveras (minimas Esteros knygoje) (1/1)
 • Anas, minimas Evangelijų pasakojimuose (4/1)
 • Ar galite gyventi amžinai? (10/1)
 • Ar gyvenate nebe pirmą kartą? (12/1)
 • Ar Jėzaus dienomis per laidotuves būdavo grojama fleita? (2/1)
 • Ar korupcija baigsis? (10/1)
 • Ar krikščionys pabėgo iš Judėjos iki 70 m. e. m.? (10/1)
 • Armagedonas (2/1)
 • Ar visi geri žmonės eina į dangų? (8/1)
 • Ar Žemė išnyks? (2/1)
 • Aštuoni karaliai (6/15)
 • Aukuras „Nežinomam Dievui“ (3/1)
 • Bitumas naudotas kaip skiedinys (7/1)
 • Brangakmeniai ant vyriausiojo kunigo krūtinės skydelio (8/1)
 • Daug geriau nei Kalėdos (12/1)
 • Druska gali netekti sūrumo? (Mt 5:13) (12/1)
 • Išmintinga, drąsi, pasiaukojanti (Estera) (1/1)
 • Ištikimų tarnų mirtis „skaudi Viešpačiui“ (5/15)
 • Jis saugojo, rūpinosi, ištvėrė (Juozapas) (4/1)
 • „Jūsų triūsas bus atlygintas“ (Asa) (8/15)
 • Kada Britanija ir Jungtinės Valstijos tapo septintąja pasauline galybe? (6/15)
 • Kaip atpažinti tikruosius krikščionis (3/1)
 • Kaip Biblijos laikais būdavo siunčiami laiškai? (9/1)
 • Kaip pelnyti prarastą pasitikėjimą (kai sutuoktinis buvo neištikimas) (5/1)
 • Kaip užsitikrinti laimingą ateitį (5/1)
 • „Kilni moteris“ (Rūta) (10/1)
 • Kodėl kai kurie nešvenčia Kalėdų? (12/1)
 • Kodėl prisakyta tuoktis tik su bendratikiais? (7/1)
 • Kokią įtaką daro dvasinės esybės? (7/1)
 • Kosmetika bibliniais laikais (12/1)
 • „Kur eisi tu, ten eisiu ir aš“ (Rūta) (7/1)
 • Mokesčių rinkėjai (pirmajame amžiuje) (3/1)
 • Muzikantai, jų instrumentai (Biblijos laikais) (2/1)
 • Natanas — žmogus visad palaikęs Jehovos pusę (2/15)
 • „Neįmanoma!“ Ką tai reiškia? (6/1)
 • Palapinės, kurias dirbo Paulius (11/1)
 • Pamesti drachmą (12/1)
 • Pavydas (2/15)
 • Piemuo (Biblijos laikais) (11/1)
 • Pirmas įspūdis (3/1)
 • Plytos senovės Egipte (1/1)
 • Popierius Biblijos laikais (7/1)
 • „Pranašų sūnūs“ (10/1)
 • Prekyba senovės Izraelyje (9/1)
 • Rašikliai ir rašalas Biblijos laikais (11/1)
 • Religija ir politika (5/1)
 • Religijų ateitis (5/1)
 • Spalvos ir audiniai Biblijos laikais (3/1)
 • Spiritizmas (3/1)
 • Stebuklai (8/1)
 • Sumažėjusios pajamos (6/1)
 • Tabakas (8/1)
 • Teismo diena (9/1)
 • „Teismo pakyla“ (Apd 18:12) (5/1)
 • Tesalonika (6/1)
 • Tikėjimas Dievu — saviapgaulė? (11/1)
 • Trejybė (3/1)
 • Užšaldyti gemalai (12/15)
 • Ūkininkas (Biblijos laikais) (5/1)
 • Vynas kaip vaistas (8/1)
 • Žydų genealogija (6/1)
 • Žvejys (Biblijos laikais) (8/1)

JEHOVA

 • Ar jam rūpi moterų gerovė? (9/1)
 • Ar kankina žmones pragare? (10/1)
 • Ar padarys, kad visame pasaulyje būtų viena valdžia? (11/1)
 • Artinkimės prie Dievo (1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1)
 • Kodėl garbintojus buria į organizaciją? (2/1)
 • Kodėl prašė Abraomą paaukoti sūnų? (1/1)
 • Kodėl reikia vartoti jo vardą? (6/1)
 • Kodėl siuntė Jėzų į žemę? (12/1)
 • Ko paklaustumėte Dievo? (11/1)
 • Maldų Klausytojas (7/1)
 • Tėvas (7/1)

JEHOVOS LIUDYTOJAI

 • Ar moterys atlieka religinę tarnystę? (9/1)
 • Atsiliepė į kvietimą tarnauti Brazilijoje (10/15)
 • Atsiliepė į kvietimą tarnauti Ekvadore (7/15)
 • Drąsiai skelbė Dievo žodį (2/15)
 • Europos teismo sprendimas dėl karinės tarnybos (V. Bajatianas) (11/1)
 • „Galėtumėte mus nufotografuoti?“ (Meksika) (3/15)
 • Gerumas tirpdo kartėlį (6/15)
 • Gileado absolventų išleistuvės (2/1, 8/1)
 • „Istorija nemeluoja“ (Estija) (12/1)
 • „Kaip aš galėsiu skelbti?“ (sesė, kurią kamuoja paralyžius) (1/15)
 • Kodėl skelbia po namus? (6/1)
 • Kolporteriai (5/15)
 • Laiškas iš. . . (3/1, 6/1, 9/1, 12/1)
 • „Mano svajonė išsipildė!“ (pionieriaus tarnyba) (7/15)
 • Metinė sueiga (8/15)
 • Padrąsinantys žodžiai iš vaikų lūpų (Rusija, Australija) (10/15)
 • „Pati geriausia žinia“ (radijo laidos Kanadoje) (11/15)
 • Perteklius išlygino nepriteklių (aukos) (11/15)
 • Piligrimai (8/15)
 • Saugome savo istorinę atmintį (1/15)
 • Sienų nebelieka (Portugalija, Ispanija, Prancūzija) (1/1)
 • Srities kongresas „Saugok savo širdį!“ (5/1)
 • Studijų numeris (Sargybos bokštas) (1/15)
 • Supaprastintasis Sargybos bokšto variantas (12/15)
 • Šių dienų actekai (3/1)
 • Teokratiniai kursai ir mokyklos (9/15)
 • „Visų akys nukrypsta į mane“ („aušros vežimėlis“) (2/15)

JĖZUS KRISTUS

 • Apokrifinės evangelijos (4/1)
 • Ar Jėzus — Dievas? (4/1)
 • Atsakymai į klausimus (4/1)
 • Kada tapo Karaliumi? (8/1)
 • Kaip paminėti Jėzaus mirtį? (3/1)
 • Kas siuntė žvaigždę? (4/1)
 • Ką reiškia raginimas nueiti dvi mylias? (Mt 5:41) (4/1)
 • Kodėl tai, kaip Jėzus mirė, žydams buvo papiktinimas? (5/1)
 • Požiūris į politiką (5/1)
 • Už ką nubausti vyrai, prikalti šalia Jėzaus? (2/1)

KRIKŠČIONIŠKAS GYVENIMAS, KRIKŠČIONIŠKOS SAVYBĖS

 • Ar dėl pornografijos krikščionis gali būti pašalintas? (3/15)
 • Ar, kad būtum laimingas, reikia tuoktis? (10/1)
 • Ar pirmojo amžiaus krikščionys dalyvavo politikoje? (5/1)
 • Ištikimybės įžadas (12/15)
 • Jeigu paauglys ima abejoti jūsų religija (2/1)
 • Jei prašo patarimo (3/15)
 • Kaip „susivokti gyvenime“ (6/15)
 • Kodėl krikščionims būtinas krikštas? (4/1)
 • Maloningumas (9/1)
 • Mokykite savo vaikus (3/1, 6/1, 9/1, 12/1)
 • Pamokėlės iš Biblijos (2/1, 5/1, 8/1, 11/1)
 • „Saugokitės fariziejų raugo“ (5/15)
 • Skolos (11/1)
 • Studijos mielesnės ir prasmingesnės (1/15)
 • Vienystės dovana (11/15)

STUDIJŲ STRAIPSNIAI

 • Ar esi patikimas prievaizdas? (12/15)
 • Ar santuoką — Dievo dovaną — brangini? (5/15)
 • Ar tarp kitų elgiesi kaip mažesnis? (11/15)
 • Ar tu atspindi Jehovos šlovę? (5/15)
 • „Aš esu su jumis“ (8/15)
 • Aukodamiesi Jehovai, įdėkime visą sielą (1/15)
 • „Būk drąsus ir labai stiprus“ (2/15)
 • Dievo priesaikos — mūsų labui (10/15)
 • Džiaugsmingi Jehovos tarnų sambūriai (9/15)
 • Džiaukimės savo viltimi (3/15)
 • Elkimės, kaip pridera Karalystės piliečiams (8/15)
 • Išdavystės — pabaigą pranašaujantis laiko ženklas (4/15)
 • Įtempti santykiai šeimoje — dar ne pralaimėjimas! (5/15)
 • Jehova apreiškia, „kas turi įvykti netrukus“ (6/15)
 • Jehova atskleidžia paslaptis (6/15)
 • Jehovai skirkime visą širdį (4/15)
 • Jehova mus saugo išgelbėjimui (4/15)
 • Jehova suburia savo šeimą (7/15)
 • Jehova teveda tave į tikrąją laisvę (7/15)
 • Jehova žino, kaip išgelbėti savuosius (4/15)
 • Jie kalbėjo „vedami šventosios dvasios“ (6/15)
 • Karališkoji kunigija, per kurią bus palaimintos visos tautos (1/15)
 • Kas lemia tikrąją sėkmę? (12/15)
 • Kodėl Jehovos tarnyba tau turėtų būti svarbiausia? (6/15)
 • Kokia baigtis laukia šio pasaulio (9/15)
 • Kokią dvasią tu rodai? (10/15)
 • Kuo mums palaimingas Jehovos atlaidumas? (11/15)
 • „Laikini gyventojai“ vieningai eina dievatarnystę (12/15)
 • Laikykimės, kad neįpultume į piktojo spąstus! (8/15)
 • Mokykimės budrumo iš Jėzaus apaštalų (1/15)
 • Mokykimės kantrybės iš Jehovos ir Jėzaus (9/15)
 • Mokykimės nuolankumo iš Jėzaus (11/15)
 • „Mokyk mane vykdyti tavo valią“ (11/15)
 • Nepamirškime esą „laikini gyventojai“ (12/15)
 • Nesižvalgykime atgal (3/15)
 • „Nežinote nei dienos, nei valandos“ (9/15)
 • Palaikykime bendruomenėje gerą dvasią (2/15)
 • Pasitikėkime Jehova — tuo, kuris nustato „laikus ir laikotarpius“ (5/15)
 • „Prieš ką turėčiau drebėti?“ (7/15)
 • Raginkime žmones „pabusti iš miego“ (3/15)
 • Saugokimės Šėtono žabangų! (8/15)
 • Sekime Jėzaus pavyzdžiu — būkime budrūs (2/15)
 • Sutuoktiniai — nors ir ne vieno tikėjimo, bet laimingi (2/15)
 • Sūnus nori apreikšti Tėvą (4/15)
 • Taika — tūkstantį metų ir visą amžinybę! (9/15)
 • Tarnauk Jehovai ir džiaukis tikra laisve (7/15)
 • Tegul tavo „taip“ reiškia „taip“ (10/15)
 • „Tiesos pagrindai“: ką mums jie reiškia? (1/15)
 • Tikrieji krikščionys gerbia Dievo Žodį (1/15)
 • Užklupus sunkumams nenustokime drąsos (10/15)
 • Veikime neatidėliodami! (3/15)
 • „Vienas kitam mielai atleiskite“ (11/15)