JAU ištisus dešimtmečius daugybė žmonių visame pasaulyje skaito žurnalą Sargybos bokštas ir yra labai dėkingi už jo puslapiuose pateikiamą vertingą informaciją Biblijos temomis. 2011-ųjų liepą pradėtas leisti supaprastintas žurnalo variantas anglų kalba. Pirmajame numeryje buvo rašoma: „Iš pradžių naująjį variantą leisime vienus metus ir, jeigu jis pasirodys esąs iš tiesų naudingas, leidybą tęsime.“

Malonu pranešti, kad šį žurnalą nutarėme leisti ir toliau. Be to, laikui bėgant supaprastinti variantai pasirodys ir ispanų, portugalų bei prancūzų kalbomis.

UŽ KĄ DĖKINGI SKAITYTOJAI

Štai kaip apie supaprastintąjį variantą atsiliepė grupelė misionierių, tarnaujančių Pietų Ramiojo vandenyno salose: „Dabar viską, kas dėstoma Sargybos bokšte, mūsų bendratikiai išties gali puikiai suprasti.“ Kitame laiške viena mūsų sesė rašė: „Laiką, kurį anksčiau sugaišdavome ieškodami žodžių ir posakių reikšmės, dabar skiriame nurodytoms Biblijos eilutėms nagrinėti ir aiškintis, kodėl straipsnyje jos pateiktos.“

„Laiką, kurį anksčiau sugaišdavome ieškodami žodžių ir posakių reikšmės, dabar skiriame nurodytoms Biblijos eilutėms nagrinėti ir aiškintis, kodėl straipsnyje jos pateiktos“

Sesė iš Jungtinių Valstijų, turinti universiteto diplomą, sako: „Aštuoniolika metų šnekėjau ir rašiau taip, kad mane suprasti galėjo tik žmonės su aukštuoju išsilavinimu. Buvau įpratusi mąstyti ir kalbėti sudėtingiau nei būtina. Supratau, jog turiu keistis iš esmės.“ Šiuo metu evangelizacijos darbas sesei einasi puikiai ir ji pasakoja kodėl: „Itin padėjo  supaprastintasis Sargybos bokšto variantas. Žurnale vartojama kalba — geras pavyzdys, kaip mintis perteikti kuo paprasčiau.“

Anglijoje gyvenanti sesė, pasikrikštijusi 1972-aisiais, apie supaprastintą žurnalo variantą rašo taip: „Kai ėmiau skaityti pirmąjį numerį, atrodė, tarsi pats Jehova sėdėtų šalia ir uždėjęs ranką ant peties skaitytų sykiu su manim — kaip tėvas su vaiku vakare prieš miegą.“

Jungtinių Valstijų Betelyje tarnaujanti sesė, pasikrikštijusi prieš 40 suvirš metų, sakė, kad šis leidinys jai neretai padeda dar geriau suprasti Biblijos mokymus. Pavyzdžiui, 2011 metų rugsėjo 15 dienos numeryje, rėmelyje „Ką reiškia šie posakiai“, žodžiai „debesis liudytojų“ iš Hebrajams 12:1 paaiškinti taip: „Jų buvo tiek daug, kad net neįmanoma suskaičiuoti“. Sesė sakė: „Eilutės prasmė man nušvito kaip niekad ryškiai.“ O štai jos nuomonė apie studijų straipsnių aptarimą sueigų metu: „Net jei vaikas savo atsakymą perskaito tiesiai iš supaprastinto Sargybos bokšto, žodžiai vis tiek skiriasi nuo įprastinio studijų numerio. Auditorijai jo atsakymas nuskamba naujai, negirdėtai.“

Kita betelietė rašė: „Labai laukiu mūsų mažųjų dalyvių atsakymų bendruomenėje. Supaprastintas Sargybos bokšto variantas padeda jiems atsakinėti drąsiai ir su tokiu  įsitikinimu! Vaikų žodžiai tiesiog glosto širdį ir pakelia dvasią.“

Sesė, pasikrikštijusi 1984-aisiais, irgi dėkoja už supaprastintą žurnalo variantą: „Rodos, kad jis buvo parašytas specialiai man. Dabar kur kas lengviau suprasti, ką skaitau. Įgijau daugiau pasitikėjimo ir galiu atsakinėti per Sargybos bokšto studijas.“

DŽIAUGIASI TĖVAI

Krikščionė, auginanti septynerių metų sūnų, prisimena: „Ruošiantis Sargybos bokšto studijoms būdavo nemažai vargo, nes vaikui reikėdavo ilgokai aiškinti atskirų sakinių reikšmę.“ Kaip supaprastintas žurnalo variantas padėjo šiai šeimai? Mama džiaugiasi: „Stebiuosi, kaip lengvai sūnus skaito ištisas pastraipas ir viską supranta. Žodžiai paprasti, sakiniai trumpesni, vaikas nepasimeta. Pats, be mano pagalbos pradėjo ruošti komentarus ir sueigoje visą laiką dėmesingai seka straipsnį žurnale.“

„Stebiuosi, kaip lengvai sūnus skaito ištisas pastraipas ir viską supranta“

Vienos devynmetės mergaitės mama rašė: „Anksčiau padėdavome dukrai paruošti atsakymus. Dabar ji ruošiasi viena. Retai bereikia ką paaiškinti ar patikslinti. Kadangi lengviau supranta straipsnius, jai malonu dalyvauti Sargybos bokšto studijose.“

KĄ MANO VAIKAI?

Daugelis vaikų jaučiasi taip, lyg supaprastintasis Sargybos bokštas imtas leisti būtent dėl jų. Dvylikametė Rebeka prašė: „Spausdinkite ir toliau šitą naują variantą!“ Dar ji pridūrė: „Man labai patinka rėmelis „Ką reiškia šie posakiai“. Vaikams ten viskas labai aišku.“

Nikoletė, kuriai septyneri, irgi patenkinta: „Sargybos bokštą anksčiau būdavo sunku suprasti. Dabar galiu daugiau atsakinėti.“ Devynmetė Ema rašė: „Šitas žurnalas man labai padėjo. Mano broliui irgi. Jam šešeri metai. Daug geriau viską suprantam. Ačiū jums!“

Akivaizdu, kad Sargybos bokštas, kuriame viskas išdėstoma paprastais žodžiais ir nesudėtingais sakiniais, yra pravartus daugeliui. Šis žurnalas ir toliau eis sykiu su įprastiniu numeriu, Biblijos mylėtojams tarnaujančiu nuo 1879 metų.