Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2012 m. gruodis

Ar prisimeni?

Ar prisimeni?

Ką įsidėmėjai iš paskutinių Sargybos bokšto numerių? Pamėgink atsakyti.

Kaip galėtume užgesinti neapgalvotų kalbų ugnį?

Pirmiausia reikėtų ištirti savo širdį. Užuot ieškoję kuriame brolyje ydų, verčiau pamąstykime, kodėl taip kritiškai į jį žvelgiame. Galbūt kaltindami kitą patys norime atrodyti iškilesni? Būdami kritiški, ugnį tik dar labiau pakurstysime (8/15, p. 21).

Kaip Jehovos duotas Įstatymas gynė moters orumą?

Moterims Izraelio tautoje buvo duota nemažai laisvės, jos turėjo teisę į išsilavinimą. Moterys buvo gerbiamos, jų teisės saugomos (9/1, p. 5—7).

Kokių įvykių, artėjant Jehovos dienai, dar laukiame?

Bus skelbiama „taika ir saugumas“. Tautos užpuls ir sunaikins „didžiąją Babelę“. Prasidės puolimas prieš Dievo tautą. Tada kils Armagedono karas. Galiausiai Šėtonas ir jo demonai bus įmesti į bedugnę (9/15, p. 4).

Kuo mums naudinga nežinoti „nei dienos, nei valandos“, kada ateis galas?

Kadangi tiksliai nežinome, kada ateis galas, paaiškėja, kas iš tiesų yra mūsų širdyje. Taip pat atsiveria proga pradžiuginti Jehovos širdį. Nežinodami jokios konkrečios datos noriau atsidedame dievatarnystei ir mieliau aukojamės kitų labui. Be to, dar labiau pasitikime Jehova ir dar stropiau stengiamės vadovautis jo Žodžio principais. O galiausiai — mėginimai, kuriuos dabar patiriame, mus išgrynina ir sustiprina tikėjimą (9/15, p. 24—25).

Kaip žodžiais iš Pradžios 3:19 galime pasiremti kalbėdami su žmogumi, kuris tiki, kad yra pragaras?

Šioje eilutėje sakoma, kad Adomas po mirties turėjo sugrįžti į dulkes, o ne eiti į pragarą (10/1, p. 13).

Ką vaizduoja Apreiškimo 1:16, 20 paminėtos „septynios žvaigždės“, kurias savo dešinėje rankoje laiko Jėzus?

Tos „žvaigždės“ pirmiausia vaizduoja pateptuosius prižiūrėtojus, o platesne prasme — visus krikščionių bendruomenės vyresniuosius (10/15, p. 14).

Ką galėtų daryti šeima, kai ją prislegia skolos?

Sutuoktiniai turėtų skirti laiko atvirai ir ramiai pasikalbėti apie savo įsiskolinimus. Naudinga būtų susidaryti ir panagrinėti šeimos biudžetą. Galbūt pavyktų padidinti pajamas arba sumažinti išlaidas? Taip pat šeima turėtų nuspręsti, kokia eilės tvarka skolas padengs. Vertėtų pakalbėti su kreditoriais apie galimybę sudaryti naujus mokėjimo planus. Svarbu situaciją vertinti realistiškai ir ugdytis deramą požiūrį į pinigus (1 Tim 6:8) (11/1, p. 19—21).

Kaip Jėzus parodė tokį nuolankumą, apie kurį rašoma Izaijo 50:4, 5?

Šiose eilutėse sakoma, kad tas, kuris turi „iškalbų liežuvį“, atgal nesitrauks. Jėzus parodė nuolankumą atidžiai klausydamas, ko Jehova jį moko. Jis noriai ir su visu stropumu mokėsi iš Dievo, matė, kaip nuolankiai Jehova elgiasi su netobulais žmonėmis, kaip negaili jiems savo malonės (11/15, p. 11).

Ką vienas Estijoje išleistas memorialinis pašto ženklas byloja apie to krašto Jehovos liudytojus?

2007-aisiais Estijos valstybinis paštas išleido pašto ženklą, skirtą stalinistiniam estų tautos genocidui atminti. Ant jo buvo išspausdintas skaičius 382. Būtent tiek liudytojų ir jų vaikų 1951 metais buvo ištremta į lagerius Rusijos gilumoje (12/1, p. 27—28).