2009 metų gruodį Rusijos Federacijos Aukščiausiasis teismas patvirtino sprendimą likviduoti Jehovos liudytojų bendruomenę Taganroge, konfiskuoti vietinę Karalystės salę ir 34 mūsų leidinius paskelbti ekstremistiniais. Apie tokį teismo nutarimą buvo paskelbta oficialioje Jehovos liudytojų interneto svetainėje. Čia taip pat buvo įdėtos kelios tenykščių liudytojų ir jų vaikų nuotraukos.

Vaikai Australijoje

Po kelių mėnesių į mūsų bendrijos filialą Rusijoje atėjo laiškas su siuntiniu iš Australijos, Kvynslando valstijos. Viena liudytojų šeima, perskaičiusi žinutę apie aną teismo sprendimą, nutarė parašyti bendratikiams į Rusiją. Štai ką tame laiške jie rašė: „Brangūs broliai! Mūsų vaikai, Kodis ir Larisa, buvo sužavėti savo draugų Rusijoje tikėjimu ir labai susirūpino išgirdę, kokius išbandymus šiems tenka patirti. Todėl parašė atvirukų ir laiškučių, įdėjo visokių dovanėlių ir nori viską nusiųsti vaikams į Taganrogą, kad jie žinotų, jog toli toli irgi yra vaikų, kurie ištikimai tarnauja Jehovai ir galvoja apie juos. Mūsų mažieji visus šiltai apkabina ir nori pasakyti, kad labai myli.“

Gavę dovanas, Taganrogo vaikai parašė padėkos laiškus, padailino juos savo piešinukais ir išsiuntė šeimai į Australiją. Vienas brolis, tarnaujantis Rusijos filiale, buvo taip sujaudintas Kodžio ir Larisos geraširdiškumo, kad pats vaikams parašė: „Manau, puikiai suprantat, kad ir mažiems, ir dideliems yra labai nesmagu, kai juos baudžia už tai, ko nepadarė. Mūsų broliai ir sesės Taganroge nepadarė nieko blogo, bet iš jų vis tiek atėmė Karalystės salę. Jie dėl to labai nusiminė. Tačiau koks jiems padrąsinimas žinoti, kad visai kitame pasaulio krašte kažkas apie juos galvoja. Ačiū jums už tokią šiltą ir dosnią dvasią!“ (Ps 8:3 [8:2, Brb])

Vaikai Rusijoje gavo dovanų nuo vaikų Australijoje

Kaip gera priklausyti prie tokios nuostabios pasaulinės brolijos! Meilė, kurią tarpusavyje puoselėjame, padeda mums nepalūžti užklupus sunkumams. Kol teismuose skamba kaltinimai, esą Jehovos liudytojų leidiniai kursto neapykantą, nuoširdi mūsų mažųjų meilė tyliai įveikia visus tautinius ir kultūrinius barjerus. Šitaip rūpindamiesi vienas kito gerove, jie parodo, kokie teisingi Jėzaus žodžiai: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, — jei vieni kitus mylėsite“ (Jn 13:35).