Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2012 m. rugsėjis

Teokratiniai kursai ir mokyklos: Jehova mus meilingai ugdo

Teokratiniai kursai ir mokyklos: Jehova mus meilingai ugdo

JEHOVA yra mūsų Mokytojas (Iz 30:20). Kitus lavinti ir ugdyti jį skatina meilė. Pavyzdžiui, meilės vedamas jis parodo Jėzui „viską, ką pats daro“ (Jn 5:20). Mums, savo liudytojams, Jehova iš meilės duoda „iškalbų liežuvį“, o mes savo ruožtu stengiamės Dievą šlovinti, teikti pagalbą kitiems (Iz 50:4).

Vadovaujančiosios tarybos Mokymo komitetas seka Jehovos meilės pavyzdžiu ir organizuoja iš viso dešimt skirtingų teokratinių kursų ir mokyklų. Mokytis čia gali visi, kurie nori ir kurių aplinkybės leidžia. Ar įžvelgi, su kokia meile Jehova mus ugdo?

Paeiliui apžvelkime visus šiuo metu rengiamus teokratinius kursus ir mokyklas. Bus įdomu sužinoti, kaip apie šias mokymo programas atsiliepia kai kurie skelbėjai, patys turėję progą jose dalyvauti. Tada pamąstyk: kaip aš galėčiau pasisemti kuo daugiau naudos iš tokio Jehovos teikiamo lavinimo?

 SEMKIMĖS NAUDOS IŠ TEOKRATINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ

Mokymas, ateinantis nuo Jehovos, meilės Dievo, yra visapusiškai naudingas: įprasmina mūsų gyvenimą, paruošia įvairiausiems sunkumams, padeda tarnyboje patirti daug džiaugsmo (2 Kor 13:11). Kaip ir pirmojo amžiaus krikščionys, esame gerai parengti, kad galėtume mokyti ir kitus laikytis visko, ką Kristus yra prisakęs (Mt 28:20).

Galbūt neturėsime sąlygų mokytis visuose teokratiniuose kursuose, tačiau daug naudos gausime, jei dalyvausime bent vienoje ar keliose mokymo programose. Čia įgytas žinias galėsime pritaikyti praktikoje. Savo įgūdžius tarnyboje taip pat pagerinsime, jei darbuosimės drauge su bendratikiais, baigusiais vienus ar kitus teokratinius kursus.

Pamąstyk: ar mano aplinkybės leidžia man dalyvauti bent vienoje iš šių mokymo programų?

Galimybę mokytis mūsų organizacijos rengiamuose kursuose visi Jehovos garbintojai labai vertina. Tikimės, kad šis mokymas dar labiau suartins jus su Dievu ir puikiai paruoš atlikti krikščioniškas priedermes, o ypač — skubų ir neatidėliotiną evangelizacijos darbą.