KAI kas nors padaro tau gera, kaip parodai dėkingumą? Pažiūrėkime, kaip savo padėką po mūšio su midjaniečiais išreiškė Izraelio kariuomenės vadai. Kautynės įvyko po to, kai izraelitai nusidėjo Dievui garbindami Peoro Baalą. Jehova dovanojo savo tautai pergalę, ir karo laimikis buvo padalytas tarp dvylikos tūkstančių kovotojų ir likusios bendrijos. Paklusdami Jehovos nurodymui, atitekusio grobio dalį kariai davė kunigams, o kiti izraelitai — levitams (Sk 31:1-5, 25-30).

Tačiau kariuomenės vadai norėjo padaryti dar daugiau. „Mes, tavo tarnai, — tarė jie Mozei, — suskaičiavome mums pavestus kareivius, nė vieno iš mūsiškių netrūksta.“ Todėl kaip atnašą Jehovai jie nusprendė paaukoti auksą ir visokius brangius dirbinius. Bendras suaukotų brangenybių svoris sudarė daugiau nei 190 kilogramų (Sk 31:49-54).

Šiandien daugelis žmonių taip pat jaučia paskatą išreikšti savo dėkingumą Jehovai už jo gerumą. Ir tokį norą turi ne vien pasiaukoję Dievo tarnai. Štai pavyzdys. Vienas autobuso vairuotojas vežiojo į stadioną ir atgal grupę delegatų, atvykusių į 2009 metų tarptautinį kongresą Italijoje, Bolonijos mieste. Vyriškis vairavo labai rūpestingai ir visiems buvo malonus, tad važiavusieji jo autobusu nusprendė parašyti jam padėkos atviruką, surinkti arbatpinigių ir įteikti kartu su knyga Ko iš tikrųjų  moko Biblija? „Mielai priimsiu atviruką ir knygą, — pasakė vyras, — bet pinigus grąžinsiu. Tai tebus mano auka, kad galėtumėte tęsti savo veiklą. Nors nesu Jehovos liudytojas, noriu prisidėti matydamas, jog viską darote iš meilės.“

Jeigu jauti dėkingumą už tai, ką Jehova dėl tavęs yra padaręs, savo padėką gali išreikšti aukomis paremdamas Jehovos liudytojų pasaulinę veiklą (Mt 24:14). Žemiau rėmelyje paminėta, kaip gali tai padaryti.