Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2006 m. lapkritis

Mokykla, kurios absolventai padeda žmonėms visame pasaulyje

Mokykla, kurios absolventai padeda žmonėms visame pasaulyje

 Mokykla, kurios absolventai padeda žmonėms visame pasaulyje

DAUGIAU nei 200 šalių visokiausi žmonės, susibūrę į 98000 Jehovos liudytojų bendruomenių, semiasi Dievo mokymo. Pagrindinis vadovėlis — Biblija, o šio mokymo tikslas — padėti žmonėms sužinoti Dievo valią ir kaip pagal ją gyventi. Tie, kas tą mokymą priima, tobulėja dvasiškai ir susilaukia daug gero. Savo žiniomis jie dalijasi su kitais ir taip vykdo Kristaus paliepimą ruošti naujus jo mokinius (Mato 28:19, 20).

Jehovos liudytojai organizuoja ne tik reguliarų mokymąsi bendruomenėse, bet dar yra parengę nemažai specialios paskirties mokymo programų. Viena iš jų — tarnybos tobulinimo mokykla, veiklą pradėjusi 1987-ųjų spalį JAV, Pitsbergo mieste (Pensilvanijos valstija). Pirmąją studentų grupę sudarė 24 angliškai kalbantys asmenys. Šis kursas nuo tada skaitytas jau 21 kalba 43 šalyse. Į jį kviečiami nevedę vyresnieji ir nevedę tarnybiniai padėjėjai — iki šiol jau daugiau nei 90 šalių atstovai. Po aštuonių mokymo savaičių jie paskiriami tarnauti savo šalyje arba užsienyje — kur labiau reikia. Iki 2005-ųjų galo šią mokyklą baigė daugiau nei 22000 liudytojų. Dievas labai laimina tų nuolankių brolių pastangas darbuotis dėl  Karalystės ir padėti žmonėms (Patarlių 10:22; 1 Petro 5:5).

Kelio pradžia

Kad galėtų dalyvauti tarnybos tobulinimo mokykloje, daugumai studentų tenka iš savo darbdavių prašyti atostogų, o jų gauti ne visada lengva. Štai Havajuose du krikščionys, kurie gavo kvietimus, dirbo pedagogais. Pasitikėdami Dievu, jie pateikė prašymus dėl atostogų, kuriuose paaiškino, kodėl nori dalyvauti toje mokykloje ir kokią naudą ji duos. Abiejų prašymai buvo patenkinti.

Kai kuriems bandžiusiems išsiprašyti iš darbo liudytojams viršininkai sakė, kad grįžusių nebepriims. Tačiau jie pasiryžo verčiau netekti darbo, negu galimybės pasimokyti Jehovos organizacijoje. Vis dėlto po mokyklos kai kuriuos iš šitų brolių darbdaviai patys pasikviesdavo atgal. Taigi norint dalyvauti tiesiog reikia veikti ryžtingai: pateikti prašymą darbdaviui, melsti Jehovą pagalbos, o visa kita patikėti į Jo rankas (Psalmyno 37:5).

„Jehovos mokomi“

Mokyklos dalyviai aštuonias savaites nuodugniai studijuoja Bibliją. Jie geriau perpranta, kaip Jehovos tauta organizuota vykdyti jo valią, mokosi veiksmingiau naudotis Biblija lauko tarnyboje, bendruomenės sueigose bei dideliuose krikščionių sambūriuose.

Štai ką dėkingas tos mokyklos absolventas parašė vienam būsimam studentui: „Patikėk, tavęs laukia pats puikiausias mokymosi laikotarpis. Eilutė, pasak kurios žmonės bus „Jehovos mokomi“, tikrai įgaus tau didesnę prasmę. Jauti, kaip tas mokymas formuoja, taiso tavo širdį bei asmenybę, kad kiek įmanoma priartėtum prie Jėzaus Kristaus pavyzdžio. Tai bus įsimintiniausia, ką iki šiol esi patyręs“ (Izaijo 54:13, NW).

Evangelizuotojai, ganytojai ir mokytojai

Tarnybos tobulinimo mokyklos absolventai dabar tarnauja 117 šalių. Į šį skaičių įeina dauguma valstybių, kuriose veikia Jehovos liudytojų filialai, taip pat kai kurios salos Atlante, Ramiajame vandenyne ir Karibų jūroje. Filialai teigia pastebėję, kad įgytos žinios atsispindi šių brolių ganytojiškoje, mokymo ir gerosios naujienos skelbimo veikloje. Jie sugeba veiksmingiau naudotis Biblija lauko tarnyboje (2 Timotiejui 2:15). Atsakydami į žmonių klausimus dažnai remiasi knyga „Samprotaukime remdamiesi Raštu“ * bei moko kitus skelbėjus daryti tą patį. Šių brolių uolumas užkrečiamas, jie stiprina bendruomenes.

Bendruomenių vyresnieji turi ganyti kaimenę, rūpintis jos narių dvasiniais poreikiais (1 Petro 5:2, 3). Štai vieno vyresniojo komentaras: „Mes dėkingi, kad filialas atsiunčia gerai išlavintų brolių, kurie padeda ganyti Dievo kaimenę.“ Vienas Tolimųjų rytų filialas sako panašiai: „Šie broliai labai moka atjausti. Jie darbštūs ir užsitarnauja bendruomenės pagarbą. Visiems žinomi savo nuolankumu, šiluma ir uolumu, tai yra savybėmis, kurios labai vertinamos. Jie noriai aukojasi ir mielai persikelia į bendruomenes, kurioms reikia ganytojų“ (Filipiečiams 2:4). Tokie vyrai — atgaiva bendratikiams, tad išties verti pagyrimo (1 Korintiečiams 16:18).

Be to, tarnybos tobulinimo mokyklos dėstytojai padeda šiems broliams gerinti viešo kalbėjimo įgūdžius. Daugelis tų, kurie patarimus bei pasiūlymus pritaiko, gali  greitai tapti tinkami sakyti kalbas rajono asamblėjose bei srities kongresuose. Pasak vieno rajono prižiūrėtojo, absolventai „yra puikūs oratoriai ir protingai pritaiko medžiagą“ (1 Timotiejui 4:13).

Kai vienoje Afrikos šalyje buvo surengta tarnybos tobulinimo mokykla ir apmokyti broliai grįžo į bendruomenes, jų sueigose labai pagerėjo mokymo kokybė. Mokyklą baigę vyresnieji tarnauja evangelizuotojais, ganytojais bei mokytojais ir visu tuo dvasiškai stiprina bendruomenes (Efeziečiams 4:8, 11, 12).

Geresnė bendruomenių priežiūra

Vyresniųjų bei tarnybinių padėjėjų daug kur stinga. Jei į bendruomenes nebūtų siunčiami tarnybos tobulinimo mokyklos absolventai, kai kuriose vyresniųjų visai nebūtų. Todėl daug jų skiriama kaip tik šiam poreikiui patenkinti.

Įvairūs filialai praneša, kad šie vyrai „gerai išmano organizacinę tvarką“, „atsakingai atlieka užduotis“, „padeda kitiems pažinti ir gerbti Jehovos organizaciją“, „įneša į bendruomenes daugiau šilumos ir dvasingumo“. Taip yra todėl, kad mokyklos absolventai vadovaujasi tuo, kas parašyta Dievo Žodyje, o ne remiasi savo supratimu ar stengiasi būti išmintingi savo pačių akyse (Patarlių 3:5-7). Todėl bendruomenės, į kurias šie broliai paskiriami, vertina juos kaip dvasines dovanas.

Tarnyba nuošaliose teritorijose

Kai kurie absolventai paskiriami specialiaisiais pionieriais ir padeda nuošalioms grupėms išaugti į bendruomenes. Vienas vyresnysis iš atkampios teritorijos Gvatemaloje išreiškė dėkingumą tokiais žodžiais: „Aš 20 metų galvojau, kaip bus pasirūpinta šia didžiule vietove. Dažnai melsdavausi dėl to. Broliai iš tarnybos tobulinimo mokyklos — geri kalbėtojai ir organizatoriai, todėl jaučiu dėkingumą matydamas, kad teritorija dabar tikrai sulaukė meilingo dėmesio.“

Absolventai mokosi veiksmingai darbuotis atokiose kalnuotose vietovėse, kur maži kaimai išsibarstę dideliais atstumais. Ten jie greitai įkuria ir suorganizuoja naujas grupes, ką kitiems ne visada pavyksta padaryti. Pavyzdžiui, vienas vyresnysis iš Nigerio paprašė šių brolių pagalbos, nes nujautė, kad jie sugebės puikiai darbuotis toje apylinkėje. Atokiose vietovėse tarnauti specialiaisiais pionieriais ir rajono prižiūrėtojais dažnai lengviau nesusituokusiems. Juk ten kaip ir apaštalui Pauliui kartais tenka atsidurti „upių pavojuose, pavojuose nuo plėšikų, [. . .] dykumos pavojuose“, iškęsti visokius nepatogumus ir šalia viso to nepaliauti rūpintis bendruomenėmis (2 Korintiečiams 11:26-28).

Padeda jaunuoliams

Jauną žmogų Raštas ragina prisiminti savo Kūrėją (Mokytojo 12:1). Uolūs tarnybos tobulinimo mokyklos absolventai — puikūs pavyzdžiai krikščionių jaunuoliams. Į vieną JAV bendruomenę paskyrus du absolventus, bendras visų skelbėjų laikas, praleistas tarnyboje, išaugo dvigubai, o reguliariųjų pionierių padaugėjo nuo 2 iki 11. Panašių dalykų nutinka daugelyje bendruomenių.

Šie broliai taip pat skatina vaikinus pagalvoti apie tarnybos tobulinimo mokyklą. Todėl kai kurie pajunta paskatą siekti tarnybinio padėjėjo pareigų. Štai Nyderlandų filialas tarnybos tobulinimo mokyklos absolventus vadina „gyvais pavyzdžiais jauniems vyrams, kurie svarsto, ko jiems gyvenime siekti“.

 Tarnyba kitakalbių bendruomenėse

Daugelyje šalių vis labiau stengiamasi skelbti gerąją naujieną svetimtaučiams jų gimtąja kalba. Nemažai tarnybos tobulinimo mokyklos absolventų išmoksta svetimą kalbą ir tarnauja ten, kur gyvena daug imigrantų. Pavyzdžiui, Belgijoje reikia Karalystės skelbėjų, mokančių albanų, persų arba rusų kalbą.

Kitakalbių bendruomenėms bei grupėms Britanijoje, Italijoje, JAV, Meksikoje, Vokietijoje ir kitur broliai, baigę tarnybos tobulinimo mokyklą, jau dabar daug padeda — jie ten keliaujantieji prižiūrėtojai, vyresnieji, tarnybiniai padėjėjai. Korėjos filialas praneša, kad „daugiau nei 200 absolventų teikia labai reikšmingą pagalbą kitakalbių bendruomenėms bei grupėms“.

Nuolankiai tarnauja kitose srityse

Kiti tarnybos tobulinimo mokyklos absolventai tarnauja vyresniaisiais, tarnybiniais padėjėjais ir keliaujančiaisiais prižiūrėtojais savo kalbos bendruomenėse. Kai kurie išvyksta į kitas šalis, pavyzdžiui, tarnauti kurio nors filialo tarnybos skyriuje, kur labai reikia darbuotojų. Turintieji statybininko įgūdžių gali padėti statant Karalystės sales.

Kadangi bendruomenių bei rajonų pasaulyje daugėja, nuolat reikia naujų keliaujančiųjų prižiūrėtojų. Todėl kai kurie tarnybos tobulinimo mokyklos absolventai pakviečiami 10 savaičių pasimokyti keliaujamajame darbe ir paskui paskiriami rajono prižiūrėtojais ar jų pavaduotojais. Dabar keliaujančiaisiais prižiūrėtojais 97 šalyse tarnauja apie 1300 tokių brolių. Vienoje Afrikos šalyje tarnybos tobulinimo mokykla „parūpino“ 55 procentus keliaujančiųjų prižiūrėtojų. Kitoje Afrikos šalyje tokių — net 70 procentų.

Šimtai absolventų iš Australijos, Europos, JAV, Kanados, Tolimųjų Rytų yra pasiųsti tarnauti kitose šalyse, kur reikia vienokios ar kitokios pagalbos. Taip ši mokykla teikia naudą žmonėms visame pasaulyje.

Per savo Sūnų Jėzų Kristų Jehova apmokė ir paskyrė evangelizuotojus, ganytojus, mokytojus bei kitus, kurie darbuojasi dėl Karalystės šiomis paskutinėmis dienomis. Ar tikėtina, kad Dievo tarnų žemėje gali dar padaugėti? Tikrai taip! Todėl reikia, kad daugiau krikščionių vyrų stengtųsi siekti atsakingesnių pareigų (Izaijo 60:22; 1 Timotiejui 3:1, 13). Tarnybos tobulinimo mokykla vyresniesiems bei tarnybiniams padėjėjams suteikia galimybę tobulėti dvasiškai bei išplėsti savo tarnybą, nes tai naudinga jiems patiems bei daugybei žmonių visame pasaulyje.

[Išnaša]

^ pstr. 11 Išleido Jehovos liudytojai (anglų kalba).

[Paveikslai 10 puslapyje]

Tarnybos tobulinimo mokykla remia Karalystės darbą visame pasaulyje

[Paveikslai 13 puslapyje]

Ar norėtum patekti į tarnybos tobulinimo mokyklą ir tarnauti žmonių labui?