Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Mokykite vaikus atsakinėti per sueigas

Mokykite vaikus atsakinėti per sueigas

 Mokykite vaikus atsakinėti per sueigas

PERLA, gyvenanti Meksikoje, prisimena, kad vaikystėje mama padėdavo jai pasiruošti glaustai atsakyti į klausimus per Sargybos bokšto studijas. Dabar Perla augina penkiametį sūnų. Kaip ji jam padeda? „Pirmiausia ruošiuosi pati ir ieškau pastraipos, kurią sūnus suprastų ir galėtų savais žodžiais paaiškinti. Ją jis vadina „mano pastraipa“. Paprašau sūnų pakomentuoti pastraipos mintis naudojant paprastus pavyzdžius. Keletą kartų parepetuojame. Duodu jam panašų į mikrofoną daiktą, kad žinotų, kaip jį laikyti salėje. Labai džiaugiuosi, kad per kiekvieną sueigą sūnus atsako į klausimą arba pakelia ranką norėdamas atsakyti. Dažniausiai prieš prasidedant sueigai jis prieina prie brolio, paskirto vesti studijas, ir pamini, kuri pastraipa yra jo.“

Jensas, tarnaujantis vyresniuoju grupėje, kurioje kalbama hindi kalba, turi du sūnus — dvejų ir ketverių metų. Kai su šeima jis ruošiasi sueigai, taiko metodą, kurį išmokęs iš savo tėvų. Jensas sako: „Su žmona nusprendžiame, ką konkrečiai iš studijuojamos medžiagos vaikai gali suprasti. Tada jiems trumpai atpasakojame straipsnį arba pabrėžiame pagrindines jo mintis, paskui užduodame klausimus — tuos, į kuriuos norime, kad jie atsakytų per sueigą. Dažnai stebimės, kaip laisvai jie pasisako. Jų atsakymai atspindi tai, ką sūnūs iš tikrųjų supranta. Taip jie šlovina Jehovą ir išreiškia savo tikėjimą.“