Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2006 m. liepos 15 d.

Senovės Izraelis minimas ne tik Biblijoje

Senovės Izraelis minimas ne tik Biblijoje

 Senovės Izraelis minimas ne tik Biblijoje

KAIRO muziejuje, Egipte, yra granito stela, kurioje įamžintos faraono Merneptacho pergalės. Mokslininkų apskaičiavimu, šis 13-asis Ramzio II sūnus valdė apie 1212—1202 m. p. m. e. Tai metai, kai senovės Izraelyje prie pabaigos artėjo teisėjų valdymo laikotarpis. Paskutinėse dviejose Merneptacho stelos eilutėse parašyta: „Kanaanas nusiaubtas, Aškelonas ir Gezeras užgrobti, Janoamas visiškai sugriautas. Izraelis ištuštėjęs, jo palikuonių nebėra.“

Ką žodis „Izraelis“ reiškia šiame kontekste? Rašant hieroglifais, kai kurių sąvokų grupei nurodyti prie rašmenų būdavo pridedami tam tikri neskaitomi ženklai, vadinami determinatyvais. Leidinyje The Rise of Ancient Israel aiškinama: „Trys iš keturių pavadinimų — Aškelonas, Gezeras ir Janoamas — parašyti su determinatyvu, rodančiu, kad tai miestai. [. . .] Tačiau determinatyvas prie žodžio „Izraelis“ reiškia, jog kalbama apie tautą.“ (Kursyvas mūsų.)

Ką iš to galima spręsti? Vieno žurnalo leidėjas ir straipsnių autorius Heršelis Šenksas aiškina taip: „Merneptacho stela byloja, jog 1212 m. p. m. e. egzistavo tauta, vadinama Izraeliu. Apie šią tautą Egipto faraonas ne tik žinojo, bet ir troško pasigirti ją nugalėjęs mūšyje.“ Artimųjų Rytų archeologijos žinovas, profesorius Viljamas G. Deveras sako: „Merneptacho stela nedviprasmiškai liudija: Kanaane gyveno tauta, vadinusi save Izraeliu, todėl ją Izraeliu vadino ir egiptiečiai. Savaime suprantama, egiptiečiams visiškai nerūpėjo palikti Izraelio istorijos autentiškumo įrodymų. Taip pat nelogiška būtų manyti, kad tokią išskirtinę tautą jie išgalvojo vien propagandos tikslais.“

Biblijoje žodis „Izraelis“ pirmą kartą paminėtas kaip vardas, duotas patriarchui Jokūbui. Jo 12 sūnų vadinami „Izraelio sūnumis“ (Pradžios 32:22-28, 32 [32:23-29, 33, Brb]; 35:9, 10). Vėliau tiek pranašas Mozė, tiek Egipto faraonas šiuos Jokūbo palikuonis vadino „Izraeliu“ (Išėjimo 5:1, 2). Merneptacho stela yra seniausias žinomas nebiblinis šaltinis, kuriame minima Izraelio tauta.

[Paveikslai 24 puslapyje]

Merneptacho stela

Trys paskutiniai ženklai (iš dešinės į kairę): šmaikštas ir sėdintys vyras bei moteris reiškia, jog izraelitai yra svetimtaučiai

[Šaltinio nuoroda]

Egyptian National Museum, Cairo, Egypt/Giraudon/The Bridgeman Art Library