Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2017 m. rugpjūtis

Skaitytojų klausimai

Skaitytojų klausimai

Kodėl evangelistų Mato ir Luko pasakojimai apie Jėzaus gimimą bei vaikystę skiriasi?

Evangelistai Matas ir Lukas Jėzaus gimimą ir vaikystę aprašė šiek tiek skirtingai, nes dėmesį sutelkė į skirtingus asmenis ir jų vaidmenį.

Pirmuose Evangelijos pagal Matą skyriuose nemažai kalbama apie Juozapą. Ten pasakojama, kaip jis reagavo sužinojęs, kad Marija laukiasi, kaip sapne angelas jam viską paaiškino ir ką jis darė tą paaiškinimą išgirdęs (Mt 1:19–25). Tada Matas aprašo tolesnius įvykius: kitame sapne angelas paragina Juozapą bėgti su šeima į Egiptą, vyras angelui paklūsta; svečiame krašte jis vėl regi sapną ir šįkart angelas liepia grįžti į Izraelį; parvykęs Juozapas su šeima įsikuria Nazarete (Mt 2:13, 14, 19–23). Pirmuose dviejuose Evangelijos skyriuose Matas Juozapo vardą pamini aštuonis kartus, o Marijos – tik keturis.

Evangelijoje pagal Luką daugiau dėmesio skiriama Marijai. Lukas pasakoja apie jos susitikimą su angelu Gabrieliumi, viešnagę pas giminaitę Elzbietą, taip pat užrašo Marijos gyriaus žodžius Jehovai (Lk 1:26–56). Evangelistas dar pamini, ką apie būsimus jos sūnaus kentėjimus Marijai pasakė vyras vardu Simeonas. Aprašydamas Juozapo, Marijos ir dvylikamečio Jėzaus kelionę į šventyklą, Lukas cituoja ne tėvo, o motinos žodžius ir priduria, kad visi anie įvykiai ją labai paveikė (Lk 2:19, 34, 35, 48, 51). Pirmuose dviejuose Evangelijos pagal Luką skyriuose Marijos vardas paminėtas dvylika kartų, o Juozapo – tik tris. Taigi Matas daugiau pasakoja, ką patyrė ir kaip jautėsi Juozapas, o Lukas labiau susitelkia į Marijos vaidmenį ir išgyvenimus.

Tiedu evangelistai pateikia ir skirtingą Jėzaus genealogiją. Matas surašė Juozapo, tapusio žemiškuoju Jėzaus tėvu, kilmės liniją, įrodančią, kad Jėzus turi teisinį pagrindą būti Dovydo sosto paveldėtojas. Taip galima teigti, nes Juozapas buvo tolimas karaliaus Dovydo sūnaus Saliamono ainis (Mt 1:6, 16). O Lukas, atrodo, užrašė Marijos kilmės liniją, taip parodydamas, kad Jėzus yra „kūnu kilęs iš Dovydo palikuonių“, vadinasi, turi prigimtinę teisę į karaliaus valdžią (Rom 1:3). Mat Marija irgi buvo Dovydo palikuonė, tik iš kito jo sūnaus – Natano (Lk 3:31). Tačiau kodėl Lukas genealoginėje linijoje pamini, kad Elis yra Juozapo, o ne Marijos tėvas? Paprastai į oficialius kilmės sąrašus būdavo įtraukiami tik vyrai. Tad nors Lukas pavadino Juozapą Elio sūnumi, žydai suprato, kad iš tiesų jis buvo Elio žentas (Lk 3:23).

Tiek Mato, tiek Luko pateikti Jėzaus kilmės sąrašai aiškiai rodo jį esant išpranašautąjį Mesiją. Kad Jėzus yra Dovydo palikuonis, buvo gerai žinoma; šio fakto neginčijo net fariziejai ir sadukiejai. Abiejose minėtose Evangelijose pateikta informacija apie Jėzaus kilmę šiandien įeina į mūsų tikėjimo pamatą ir stiprina įsitikinimą Dievo pažadų tikrumu.