Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2017 m. gruodis

Temų rodyklė. Sargybos bokštas-2017

Temų rodyklė. Sargybos bokštas-2017

Skliausteliuose nurodyta, kuriame žurnalo numeryje straipsnis išspausdintas.

BIBLIJA

 • Dar vienas įrodymas (Tatnajas) (Nr. 3)

 • Elijas Huteris ir hebrajiškos Biblijos (Nr. 4)

 • Kodėl tiek daug vertimų? (Nr. 6)

 • Nereikšmingos klaidos? (Nr. 1)

 • Skaityti Bibliją malonu ir naudinga (Nr. 1)

BIBLIJA KEIČIA GYVENIMĄ

 • Beisbolas buvo mano gyvenimo aistra! (S. Hamiltonas) (Nr. 3)

 • Dievas man neegzistavo (A. Golecas) (Nr. 5)

 • Nenorėjau mirti! (I. Kvori) (Nr. 1)

GYVENIMO ISTORIJOS

 • Daug ką palikęs seku paskui Šeimininką Kristų (F. Fachardas) (gruodis)

 • Daug pasisėmiau bendraudamas su išmintingais (V. Samjuelsonas) (kovas)

 • Esu pasiryžęs būti Kristaus karys (D. Psaras) (balandis)

 • Ištverdami mėginimus laimime daug gera (P. Sivulskis) (rugpjūtis)

 • Jehova laimina tuos, kurie atsiliepia į jo kvietimą (O. Matjuz) (spalis)

 • Man gera darbuotis su dvasingais žmonėmis (D. Sinkleris) (rugsėjis)

 • Nors ir kurčias, mokau kitus tiesos (V. Markinas) (gegužė)

 • Patyrėme daugeriopą Dievo malonę (D. Gestas) (vasaris)

ĮVAIRŪS

 • Ar angelai egzistuoja? (Nr. 5)

 • Ar dabar „paskutinės dienos“? (Nr. 2)

 • Ar kada žemėje bus taika? (Nr. 5)

 • Ar kada žemėje viešpataus teisingumas? (Nr. 3)

 • Biblinis vardas ant senovinio ąsočio (kovas)

 • Dievas pavadino ją kilmingąja (Sara) (Nr. 5)

 • Išsivadavimas iš vergijos (Nr. 2)

 • Jis patiko Dievui (Henochas) (Nr. 1)

 • Juozapas iš Arimatėjos (spalis)

 • Kai artimasis serga nepagydoma liga (Nr. 4)

 • Kaip Gajus rėmė brolius (gegužė)

 • Kaip senovėje būdavo gabenama ugnis? (sausis)

 • Kančios (Nr. 1)

 • Kas Biblijoje sakoma apie gyvenimą ir mirtį? (Nr. 4)

 • Kas yra Armagedonas? (Nr. 6)

 • Keturi raiteliai (Nr. 3)

 • Kodėl Jėzus prekiautojus šventykloje pavadino plėšikais? (birželis)

 • Kodėl Jėzus smerkė žydų įprotį prisiekinėti? (spalis)

 • „Kokia tu graži moteris“ (Sara) (Nr. 3)

 • Matyti daugiau nei vien žmogaus išorę (birželis)

 • Mažiausia hebrajiška raidė (Nr. 4)

 • Nerimas (Nr. 4)

 • Pati geriausia dovana (Nr. 6)

 • Pauliaus patarimas atidėti kelionę jūra (Apd 27) (Nr. 5)

 • Rojus žemėje. Fantazija ar tikrovė? (Nr. 4)

 • „Tebūna pagirta tavo sveika nuožiūra“ (Abigailė) (birželis)

JEHOVA

 • Ar sukelia kančias? (Nr. 1)

 • Didžiausia Dievo dovana (Nr. 2)

JEHOVOS LIUDYTOJAI

 • Atsiliepė į kvietimą (netekėjusios sesės) (sausis)

 • Atsiliepė į kvietimą. Turkija (liepa)

 • „Dosnus žmogus bus laiminamas“ (aukos) (lapkritis)

 • Gyvendami paprastai patiria daug džiaugsmo (gegužė)

 • „Joks kelias nėra per sunkus ar per ilgas“ (Australija) (vasaris)

 • „Kada bus kitas kongresas?“ (Meksika) (rugpjūtis)

 • Kaip pritapti prie naujos bendruomenės (lapkritis)

 • „Su dar daugiau uolumo ir meilės širdyje“ (1922 m. kongresas) (gegužė)

 • Vienas malonus poelgis (spalis)

JĖZUS KRISTUS

 • Ar kitataučius prilygindamas šuniukams norėjo juos įžeisti? (Nr. 5)

 • Kaip iš tikrųjų atrodė? (Nr. 6)

KRIKŠČIONIO GYVENIMAS IR SAVYBĖS

 • Ar celibatas pagrįstas Biblija? (Nr. 2)

 • Ar krikščionims dera švęsti Kalėdas? (Nr. 6)

 • Davimo džiaugsmas (Nr. 2)

 • Kai draugystei kyla pavojus (kovas)

 • Meilė – didžiulė vertybė (rugpjūtis)

 • Neleisk piktajam įveikti tavo proto (liepa)

 • Spręsti nesutarimus ir sergėti santarvę (birželis)

 • Tinkamas požiūris į klaidas (Nr. 6)

SKAITYTOJŲ KLAUSIMAI

 • Ar įeiti į Mesijo kilmės liniją galėjo tik pirmagimiai? (gruodis)

 • Ar krikščionims priimtina gimdos spiralė? (gruodis)

 • Ar tinkama laikyti šaunamąjį ginklą apsiginti nuo žmonių? (liepa)

 • Jehova „neleis jūsų gundyti virš jūsų jėgų“ (1Ko 10:13) (vasaris)

 • Kodėl Mato ir Luko pasakojimai apie Jėzaus gimimą ir vaikystę skiriasi? (rugpjūtis)

STUDIJŲ STRAIPSNIAI

 • Apsivilkime naująjį žmogų ir nebenusivilkime (rugpjūtis)

 • Ar esi nusiteikęs laukti kantriai? (rugpjūtis)

 • Ar ieškai prieglobsčio pas Jehovą? (lapkritis)

 • „Ar myli mane labiau negu šitàs?“ (gegužė)

 • Ar nuolat atsimeni klausimą dėl Jehovos visavaldystės? (birželis)

 • Ar tavo teisingumo jausmas toks kaip Jehovos? (balandis)

 • Atmesk pasaulio peršamas idėjas (lapkritis)

 • Atsakingos užduotys pavedamos ištikimiems vyrams (sausis)

 • Būkime atjautūs kaip Jehova (rugsėjis)

 • „Būk stiprus ir ryžtingas! Imkis darbo!“ (rugsėjis)

 • Daryk viską, kad neprarastum Jehovos apdovanojimo (lapkritis)

 • Dievo ramybė pranoksta visokį supratimą (rugpjūtis)

 • „Dievo žodis yra gyvas ir paveikus“ (rugsėjis)

 • „Dievo žodis tveria amžinai“ (rugsėjis)

 • Džiugiai giedokime Jehovai (lapkritis)

 • Išpirka – tobula Dievo dovana (vasaris)

 • „Įvykdyk, ką pažadi“ (balandis)

 • Jaunuoliai, „darbuokitės dėl savo išgelbėjimo“ (gruodis)

 • Jehova guodžia mus visuose mūsų suspaudimuose (birželis)

 • Jehova įgyvendins savo tikslą (vasaris)

 • Jehova „teįvykdo kiekvieną tavo užmojį“ (liepa)

 • Jehova veda savo tautą (vasaris)

 • Kaip mūsų kuklumas gali būti išbandytas (sausis)

 • Kaip ugdyti vaikų tikėjimą svečioje šalyje: patarimai tėvams ir bendruomenei (gegužė)

 • Kas nusipelno mūsų pagarbos? (kovas)

 • Kas šiandien veda Dievo tautą? (vasaris)

 • Kodėl turime būti kuklūs (sausis)

 • Kodėl turime šlovinti Jehovą? (liepa)

 • Ko nebebus, kai ateis Dievo Karalystė? (balandis)

 • Kovos vežimai ir karūna – tavo saugumo garantas (spalis)

 • Kraukimės tikrąjį turtą (liepa)

 • Mylėkime „darbu ir tiesa“ (spalis)

 • Mokykimės iš to, kas kadaise parašyta (kovas)

 • Neleisk savo meilei atšalti (gegužė)

 • Nusivilkime senąjį žmogų ir daugiau nebeapsivilkime (rugpjūtis)

 • Padėkime svetimšaliams tarnauti Jehovai su džiaugsmu (gegužė)

 • Pasitikėk Jehova ir apsispręsk protingai (kovas)

 • „Pasitikėk Jehova ir daryk gera“ (sausis)

 • Remkime Jehovos visavaldystę (birželis)

 • Sekime Jehovos teisingumo ir gailestingumo pavyzdžiu (lapkritis)

 • Siek dvasinių turtų (birželis)

 • Tarnauk Jehovai visa širdimi (kovas)

 • Tegu tavo savanoriška dvasia teikia šlovę Jehovai (balandis)

 • Tėvai, padėkite savo vaikams įgyti „išminties, vedančios į išgelbėjimą“ (gruodis)

 • Tiesa neša „ne ramybę, o kalaviją“ (spalis)

 • „Turiu Dievè viltį“ (gruodis)

 • Ugdykimės susivaldymą (rugsėjis)

 • „Verkite su verkiančiais“ (liepa)

 • Vertink tau suteiktą valios laisvę (sausis)

 • „Visos žemės Teisėjas“ visada elgiasi teisingai (balandis)

 • Zacharijo regėjimai: ką jie reiškia tau? (spalis)

 • „Žinau, kad jis prisikels“ (gruodis)