Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2017 m. gruodis

Ar prisimeni?

Ar prisimeni?

Ką įsidėmėjai iš paskutinių Sargybos bokšto numerių? Pamėgink atsakyti.

Kodėl, šeimai emigravus, tėvai turėtų gerai apsvarstyti, kokia kalba mokyti savo vaikus tiesos?

Vaikai, tikėtina, netruks išmokti vietinę kalbą būdami mokykloje ir kitur. Jiems gali būti naudinga mokėti daugiau nei vieną kalbą. Tėvai turi apsvarstyti, ar jų atžaloms bus lengviau įsisavinti Biblijos mokymus ir daryti dvasinę pažangą priklausant prie vietinės ar prie gimtosios kalbos bendruomenės. Krikščionims tėvams vaikų dvasinė gerovė yra svarbesnė nei jų pačių norai (w17.05, p. 9–11).

Ką Jėzus turėjo omenyje klausdamas Petro „ar myli mane labiau negu šitàs?“ (Jn 21:15)

Jėzus turbūt turėjo omenyje šalia gulinčias žuvis ar patį žvejybos verslą. Po Jėzaus mirties Petras mat vėl buvo užsiėmęs žvejyba. Krikščionys turi ištirti, ar darbas jiems nėra brangiausias dalykas (w17.05, p. 22–23).

Kodėl Abraomas paprašė žmonos sakyti kitiems, kad ji yra jo sesuo? (Pr 12:10–13)

Sara iš tiesų buvo netikra Abraomo sesuo. Jeigu ji būtų pasisakiusi esanti Abraomo žmona, galėjo atsitikti taip, kad dėl jos vyrą būtų nužudę. Tada nebūtų gimęs Dievo jam žadėtas palikuonis (wp17.3, p. 14–15).

Kokį raidžių spausdinimo būdą naudojo Elijas Huteris, kad padėtų kitiems išmokti hebrajų kalbą?

Jis norėjo, kad hebrajų kalbos studentai, skaitydami Bibliją, atskirtų žodžio šaknį nuo priešdėlio ar priesagos. Todėl žodžių šaknis spausdino pusjuodėmis raidėmis, o priešdėlius ir priesagas – kontūrinėmis (tuščiavidurėmis). Panašus metodas naudojamas ir Biblijos vertimo New World Translation of the Holy Scriptures—With References išnašose (wp17.4, p. 11–12).

Kokie principai padeda krikščioniui apsispręsti, ar dera laikyti šaunamąjį ginklą apsiginti nuo užpuoliko?

Štai keli principai. Dievo požiūriu, gyvybė yra šventa. Jėzus neskatino savo sekėjų griebtis kalavijo savigynai (Lk 22:36, 38). Kalavijus mes turime perkalti į arklus. Gyvybė yra nepalyginti brangesnė už turtą. Reikia atsižvelgti į bendratikių sąžinę ir būti kitiems pavyzdžiu (2 Kor 4:2) (w17.07, p. 31–32).

Kodėl evangelistų Mato ir Luko pasakojimai apie Jėzaus gimimą ir vaikystę skiriasi?

Matas savo pasakojime nemažai rašo apie Juozapą: kaip jis reagavo sužinojęs, kad Marija laukiasi, kaip jis gavo žinią nuo Dievo bėgti į Egiptą, o vėliau iš ten grįžti. Lukas daugiau dėmesio skiria Marijai, pavyzdžiui, aprašo jos viešnagę pas Elzbietą, taip pat jos jausmus suradus jaunąjį Jėzų šventykloje (w17.08, p. 32).

Kokių buvo kliūčių Biblijos išlikimui?

Per laiką keitėsi kai kurių Biblijoje vartojamų žodžių ir posakių reikšmė. Dėl politinių permainų tam tikruose regionuose keitėsi bendroji kalba. Taip pat buvo priešinamasi Biblijos vertimui į kitas kalbas (w17.09, p. 19–21).

Ar kiekvienas turime savo angelą sargą?

Ne. Jėzus, tiesa, pasakė, kad jo mokinių angelai danguje regi Dievo veidą (Mt 18:10). Bet čia jis nekalbėjo, kad kiekvieną iš jų angelai stebuklingai saugo, o tiesiog paminėjo, kad šios dangiškosios esybės jo mokiniais labai rūpinasi (wp17.5, p. 5).

Kokia meilė yra pati kilniausia?

Pati kilniausia yra meilė, Biblijoje vadinama graikišku žodžiu agapē. Ji paremta teisingais principais, todėl pasireiškia ne tik šiltais jausmais bei prisirišimu prie kito žmogaus, bet ir nesavanaudiškomis geradarystėmis kitų labui (w17.10, p. 7).