Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS) 2017 m. birželis

Šio numerio straipsniai bus studijuojami nuo 2017 m. liepos 31 iki rugpjūčio 27 d.

Ar prisimeni?

Ką įsidėmėjai iš paskutinių Sargybos bokšto numerių? Pamėgink atsakyti į keletą klausimų.

Jehova guodžia mus visuose mūsų suspaudimuose

Su kokiais sunkumais gali susidurti krikščionys, sukūrę šeimą? Jei panašių sunkumų turi ir tu, kaip Jehova gali tave paguosti?

Siek dvasinių turtų

Kokius turtus turime branginti ir iš ko tai matysis?

Ar matai daugiau nei vien žmogaus išorę?

Ką gera davė vieno Jehovos liudytojo Kanadoje kantrybė liudijant uždaro ir atgrasaus būdo benamiui?

Ar sprendi nesutarimus ir sergėji bendruomenės santarvę?

Paprastai žmonės trokšta gyventi taikiai. Vis dėlto pajutę, kad kas nors užgavo jų savimeilę ar kėsinasi į jų užimamą padėtį, daugelis pamiršta taiką ir nusiteikia kovoti. Ką daryti, kad nepasiduotume tokiam mąstymui?

„Tebūna pagirta tavo sveika nuožiūra“

Šiais žodžiais senovės Izraelio karvedys Dovydas pagyrė moterį vardu Abigailė. Dėl ko ji nusipelnė gražių Dovydo žodžių ir kodėl mums verta sekti jos pavyzdžiu?

Ar nuolat atsimeni klausimą dėl Jehovos visavaldystės?

Koks svarbus klausimas liečia visą žmoniją? Kodėl mums svarbu jį nuolat atminti?

Remkime Jehovos visavaldystę

Koks turėtų būti mūsų gyvenimas, jeigu pripažįstame, kad Jehova yra teisėtas visatos Viešpats?

Ar žinote?

Kodėl Jėzus prekiautojus Jeruzalės šventykloje pavadino plėšikais?