Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2016 m. rugsėjis

„Dievo žodis yra gyvas.“

Skaitytojų klausimai

Skaitytojų klausimai

Kas yra „Dievo žodis“, apie kurį Hebrajams 4:12 parašyta, kad jis „gyvas ir paveikus“?

Kontekstas rodo, kad apaštalas Paulius omenyje turėjo Dievo valią, apreikštą žmonėms, įskaitant tai, kas užrašyta Biblijoje.

Mūsų leidiniuose teiginiu iš Hebrajams 4:12 neretai pagrindžiama mintis, kad Biblija turi galią keisti žmogaus gyvenimą. Toks šių žodžių pritaikymas visai tinkamas, bet verta pasigilinti ir į eilutės kontekstą. Paulius krikščionis žydus ragino veikti išvien su Dievu, paklusti jo valiai, o apie Dievo valią buvo žinoma tiek, kiek apie ją rašoma šventuosiuose raštuose. Paulius aptaria, kokia ta valia buvo dėl izraelitų, kuriuos Dievas išvedė iš Egipto vergijos. Jie turėjo galimybę įžengti į pažadėtąjį kraštą, „tekantį pienu ir medumi“, ir ten mėgautis tikra ramybe bei poilsiu (Iš 3:8; Įst 12:9, 10).

Jehova tą savo sumanymą izraelitams aiškiai apreiškė, tai yra jo ištartas žodis. Tačiau šie vėliau užkietino savo širdis ir pristigo tikėjimo, todėl dauguma į Dievo žadėtą poilsį neįžengė (Sk 14:30; Joz 14:6–10). Vis dėlto, pasak Pauliaus, pažadas „įeiti į [Dievo] poilsį“ tebegalioja ir krikščionims (Hbr 3:16–19; 4:1). Tasai pažadas yra vienas iš Jehovos sumanymų, jo ištartas žodis. Tad mes, kaip anuomet krikščionimis tapę žydai, galime apie jį skaityti ir veikti išvien su Jehova, jo valiai paklusti. Norėdamas pabrėžti, kad minėtasis pažadas yra pagrįstas šventaisiais raštais, Paulius citavo žodžius iš Pradžios 2:2 ir Psalmyno 95:11.

Kadangi pažadas įeiti į Dievo poilsį tebegalioja, jis skatina mus veikti. Tikėdami, kad ir mes galime į tą poilsį įeiti, imamės atitinkamų veiksmų. Aišku, laikydamiesi Mozės įstatymo ar tiesiog darydami gerus darbus Jehovos malonės neužsitarnautume. Apie mūsų tikėjimą liudija tai, kad noriai veikiame išvien su Jehova, vykdome jo valią. Be to, kaip jau minėjome, Bibliją studijuoti imasi tūkstančiai žmonių visame pasaulyje. Taip jie sužino Jehovos valią, jo ištartą žodį, ir nemažai jų įtiki, pakeičia savo gyvenseną ir pasiaukoja Jehovai. Visi jie irgi yra akivaizdus įrodymas, kad „Dievo žodis yra gyvas ir paveikus“. Taigi Biblijoje apreikšta Jehovos valia išties pakeitė ir, esame tikri, nepaliaus keisti mūsų gyvenimo į gera.