Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ar tavo aprangos stilius teikia šlovę Dievui?

Ar tavo aprangos stilius teikia šlovę Dievui?

„Visa darykite Dievo šlovei“ (1 KOR 10:31).

GIESMĖS: 34, 61

1, 2. Kodėl Jehovos liudytojai stengiasi laikytis aukštų aprangos normų? (Žiūrėk nuotrauką straipsnio pradžioje.)

„DAUG kas vilkėjo kasdieniškais drabužiais, ypač kai buvo karšta“, – taip vienas Nyderlandų laikraštis apibūdino bažnyčios vadovų susitikimą. Toliau laikraštyje buvo rašoma: „Tačiau to nepamatysi Jehovos liudytojų kongrese [...]. Berniukai ir vyrai dėvi švarkus, kaklaraiščius, o mergaitės ir moterys – sijonus, kurių ilgis [...] byloja apie gerą skonį ir neatsilieka nuo šiuolaikinės mados.“ Jehovos liudytojai gana dažnai sulaukia pagyrų už tai, kad rengiasi tvarkingai, puošiasi „kukliai ir su sveika nuovoka“, kaip pridera žmonėms, kurie teigia esantys atsidavę Dievui (1 Tim 2:9, 10). Nors šiuos žodžius apaštalas Paulius pirmiausia skyrė moterims, jie tinka ir krikščionims vyrams.

2 Mes, Jehovos garbintojai, norime, kad mūsų apranga ir išvaizda būtų derama ir atspindėtų aukštas moralės normas. Tai, be abejo, svarbu ir Jehovai (Pr 3:21). Iš Biblijos žinome, jog visatos Visavaldis nori, kad jo garbintojai, spręsdami, kaip rengtis ir kaip atrodyti, vadovautųsi jo nustatytomis teisingomis normomis. Taigi mūsų išvaizda  nėra vien mūsų pačių reikalas. Daug svarbiau, kad ji būtų priimtina Jehovai.

3. Ką apie aprangą suprantame iš izraelitams duoto Įstatymo?

3 Pavyzdžiui, izraelitams duotame Įstatyme išdėstytos taisyklės saugojo juos nuo ištvirkusių aplinkinių tautų įtakos. Įstatymo reikalavimai leido suprasti, kad Jehovai labai nepatiktų, jei iš to, ką žmogus vilki, nebūtų galima atskirti, vyras tai ar moteris. Deja, šiandien taip rengtis darosi vis populiariau. (Perskaityk Pakartoto Įstatymo 22:5.) Akivaizdu, Jehova nepritaria aprangos stiliui, vyrus darančiam panašius į moteris, moteris – į vyrus arba išvis panaikinančiam ribą tarp to, kas vyriška ir moteriška.

4. Kas padėtų krikščionims teisingai apsispręsti dėl aprangos?

4 Dievo Žodyje randame principų, padedančių krikščionims išmintingai apsispręsti, kokius drabužius dėvėti. Jie taikytini kiekvienoje šalyje, kultūroje, klimato zonoje. Mes, aišku, neturime jokio detalaus sąrašo, kur būtų išvardyta, kokie drabužiai tinkami, o kokie ne. Vadovaudamiesi Biblijos principais, galime patys spręsti, ką vilkėsime, ir pasirinkti mėgstamą aprangos stilių. Dabar ir aptarkime keletą Biblijos eilučių, kurios padėtų suvokti, kokia šiuo klausimu yra Dievo valia – „kas gera, priimtina ir tobula“ (Rom 12:1, 2).

„VISKUO PASIRODOME ESĄ DIEVO TARNAI“

5, 6. Kaip kitus turėtų paveikti mūsų apranga?

5 Apaštalas Paulius buvo įkvėptas užrašyti vieną svarbų principą, kurį dabar randame 2 Korintiečiams 6:4. (Perskaityk.) Mūsų išvaizda daug ką apie mus pasako. Neretai žmonių požiūrį į mus nulemia tai, „kas akimis matoma“ (1 Sam 16:7). Kadangi atliekame Dievo pavestą tarnybą, suprantame, kad rinkdamiesi aprangą turime atsižvelgti ne vien į tai, kas mums patinka ar atrodo patogu. Laikydamiesi Dievo Žodžio principų, nevilkėsime tokių drabužių, kurie būtų pernelyg aptempti, apnuoginantys ar provokuojantys. Nepriimtina mums bus apranga, išryškinanti kūno linijas ar intymias vietas. Nenorime, kad mūsų drabužiai verstų kitą pasijusti nejaukiai ar sukti akis šalin.

6 Jei esame švarūs, atrodome tvarkingai, kukliai ir skoningai, žmonės, galimas dalykas, labiau gerbs mus, mūsų atliekamą tarnybą ir organizaciją. Jie gal net norės daugiau sužinoti apie Jehovą ir įsiklausys į gyvybę gelbstinčią žinią, kurią mes skelbiame.

7, 8. Kada ypač svarbu pasirinkti deramą aprangą?

7 Kai renkamės, ką vilkėti, visada pamąstykime, ką apie mūsų apsisprendimą manys šventasis Dievas, taip pat kokį poveikį tai turės mūsų bendratikiams ir žmonėms, kuriuos sutinkame tarnyboje. Šitaip parodysime pagarbą mūsų nešamai žiniai ir pašlovinsime Jehovą (Rom 13:8–10). Tai ypač svarbu atminti, kai užsiimame teokratine veikla, pavyzdžiui, einame į sueigą ar dalyvaujame evangelizacijos darbe. Turime rengtis, kaip pridera žmonėms, kurie teigia esą atsidavę Dievui (1 Tim 2:10). Žinoma, tai, kas viename krašte priimtina, kitame gal visai nepriimtina. Tad Jehovos garbintojams  reikia atsižvelgti į vietinius papročius ir stengtis nė vieno nepapiktinti.

Ar matydami, kaip esi apsirengęs, kiti žmonės jaus pagarbą Dievui, kuriam tu atstovauji? (Žiūrėk 7 ir 8 pastraipas.)

8 Perskaityk 1 Korintiečiams 10:31. Kai ruošiamės suvažiavimui ar kongresui, prisiminkime, kad mūsų apranga turi būti kukli ir jokiu būdu neatspindėti kraštutinių pasaulio madų. Netgi kai būname viešbutyje ar leidžiame laisvalaikį prieš programą ar po jos, nederėtų rengtis pernelyg kasdieniškai ar nerūpestingai. Tada galėsime drąsiai prisistatyti esą Jehovos liudytojai ir, jei pasitaikys proga, nesivaržysime paliudyti.

9, 10. Kokią įtaką tam, kaip rengiamės, turi žodžiai iš Filipiečiams 2:4?

9 Perskaityk Filipiečiams 2:4. Kodėl krikščioniui būtina atsižvelgti į tai, kokį poveikį jo apranga turės bendratikiams? Viena priežastis būtų tokia. Dievo garbintojams reikia laikytis Biblijos priesako: „Numarinkite savo kūno narius – kas žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, geidulingumą“ (Kol 3:2, 5). Nenorime, kad dėl mūsų aprangos broliams ir sesėms būtų dar sunkiau paklusti šiam priesakui. Kai kurie mūsų bendratikiai, anksčiau gyvenę palaidai, galbūt vis dar grumiasi su nuodėmingais polinkiais (1 Kor 6:9–11). Juk tikrai nenorime tokių jų grumtynių dar labiau apsunkinti.

10 Šiame amoraliame pasaulyje krikščionių bendruomenė turi būti dorovės oazė. Taigi tiek sueigose, tiek bet kuriuo kitu metu būdami su broliais ir  sesėmis, stenkimės savo apranga prisidėti prie tyros atmosferos kūrimo. Nors galime laisvai rinktis, ką dėvėti, nepamirškime, kad turime padėti kitiems išsaugoti savo mintis, žodžius ir elgesį tyrą Dievo akyse (1 Pt 1:15, 16). Tikra meilė juk „nesielgia neprideramai, neieško savo naudos“ (1 Kor 13:4, 5).

KIEKVIENAI PROGAI PASIRINK TINKAMĄ APRANGĄ

11, 12. Kaip principas iš Mokytojo 3:1, 17 padeda apsispręsti dėl aprangos?

11 Rinkdamiesi drabužius Dievo tarnai atsimena šį Biblijos principą: „Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas“ (Mok 3:1, 17). Apranga dažnai priklauso nuo klimato, metų laiko, gyvenimo sąlygų, įvairių kitų dalykų. Tačiau kad ir koks būtų oras, Jehovos normos išlieka tos pačios (Mal 3:6).

12 Šiltesniuose kraštuose gali būti dar sunkiau rengtis padoriai, kukliai ir su sveika nuovoka. Tačiau mūsų bendratikiai mus tikrai gerbs, jei nevilkėsime per daug aptemptų ar per daug laisvų drabužių, kurie apnuogintų kūną (Job 31:1). Kukli turi būti ir mūsų maudymosi apranga (Pat 11:2, 20). Nors pasaulyje įprasta dėvėti labai atvirus maudymosi kostiumėlius, mes, Jehovos garbintojai, savo pasirinkimu stengsimės teikti jam šlovę ir taip parodyti jam meilę.

13. Kodėl, renkantis aprangą, būtina atsižvelgti į principą iš 1 Korintiečiams 10:32, 33?

13 Pasirinkti deramą aprangą padės dar vienas principas: turime atsižvelgti ir į kitų sąžinę. (Perskaityk 1 Korintiečiams 10:32, 33.) Privalu saugotis, kad savo drabužiais nepapiktintume nei bendratikio, nei jokio kito žmogaus. „Kiekvienas iš mūsų tesielgia su artimu maloniai dėl jo gerovės ir ugdybos“, – rašė Paulius ir pridūrė, kad ir Kristus sau nepataikavo (Rom 15:2, 3). Jėzus suprato, jog į žemę jis atėjo iš dalies tam, kad teiktų kitiems visokeriopą pagalbą, ir dėl to buvo pasiruošęs aukoti savo patogumą. Sekdami jo pavyzdžiu, mes atsisakysime tokių drabužių, kurie mums gal ir patinka, bet galėtų atstumti tuos, kam liudijame.

14. Kaip tėvai galėtų mokyti vaikus, kad šie savo apranga teiktų šlovę Jehovai?

14 Krikščionių tėvų pareiga yra mokyti savo vaikus taikyti Biblijos principus. Vadinasi, tėvams privalu žiūrėti, kad ir jie patys, ir jų atžalos džiugintų Jehovą kuklia apranga bei išvaizda (Pat 22:6; 27:11). Kaip tėvai galėtų skiepyti vaikams pagarbą Dievui ir jo nustatytoms normoms? Visų pirma, patys rodydami gerą pavyzdį. Taip pat su meile duodami praktiškų patarimų, kur ir kaip susirasti tinkamų drabužių. Kaip gerai, kai tėvai vaikams išaiškina, kad svarbiausia ne tai, ar apranga tau patinka, o ar ji derama asmeniui, atstovaujančiam Dievui Jehovai.

VALIOS LAISVE NAUDOKIS PROTINGAI

15. Ką būtina prisiminti renkantis drabužius?

15 Dievo Žodyje randame praktiškų patarimų, padedančių protingai apsispręsti ir teikti Jehovai šlovę. Aišku, kai renkamės, ką vilkėsime, daug lemia mūsų skonis, finansinės galimybės. Vis dėlto mūsų drabužiai visada turi būti tvarkingi, švarūs, kuklūs, tinkami  tai progai ir priimtini vietinėje kultūroje.

16. Kodėl verta stengtis surasti tinkamų drabužių?

16 Reikia pripažinti, kad kartais nelengva atsižvelgti į visus minėtus principus ir rasti padorių drabužių. Daugelis parduotuvių siūlo tik tai, kas dabar madinga. Taigi sesėms galbūt teks skirti daugiau laiko, kad rastų gražų, bet padorų sijoną, suknelę ar palaidinę, o broliams – kad rastų kelnes ar kostiumą, kuris nebūtų per siauras ar aptemptas. Tačiau bendratikiai pastebės ir vertins nuoširdžias mūsų pastangas apsirengti dailiai ir tvarkingai. Be to, žinodami, kad šitaip teikiame šlovę Jehovai, jausime didžiulį džiaugsmą, ir visi nepatogumai, su kuriais galbūt susidūrėme ieškodami tinkamo apdaro, tada nublanks.

17. Į ką turėtų atsižvelgti brolis, norintis auginti barzdą?

17 O ar dera broliui auginti barzdą? Štai Mozės įstatymas reikalavo, kad vyrai nešiotų barzdą. Vis dėlto šiandien krikščionys nėra pavaldūs tam įstatymui, neprivalo jo laikytis (Kun 19:27; 21:5; Gal 3:24, 25). Kai kuriose kultūrose dailiai apkirpta barzda yra visai priimtina ir tarnyboje tikrai nekliudytų pašnekovui išklausyti Karalystės žinios. Todėl barzdą turi ir kai kurie atsakingas pareigas einantys broliai. Tačiau net ir ten yra tokių, kurie nusprendžia jos nenešioti (1 Kor 8:9, 13; 10:32). O štai kituose kraštuose ar kultūrose vyrams auginti barzdą nėra įprasta, taigi ir krikščionims ji nepriimtina. Jeigu brolis tokiame krašte nuspręstų turėti barzdą, savo išvaizda, galimas dalykas, neteiktų šlovės Dievui ir nebūtų nepeiktinas (Rom 15:1–3; 1 Tim 3:2, 7).

18, 19. Kaip principas, užrašytas Michėjo 6:8, padės mums išsirinkti aprangą, kuri patiktų Dievui?

18 Kokie dėkingi esame Jehovai, kad neapkrauna mūsų begale smulkmeniškų taisyklių, kaip turėtume rengtis ir atrodyti! Jis leidžia mums naudotis valios laisve ir apsispręsti vadovaujantis savo pačių sąžine, išlavinta pagal Biblijos principus. Taigi savo apranga ir išvaizda galime parodyti, kad esame kuklūs ir norime „nuolankiai eiti su savo Dievu“ (Mch 6:8).

19 Kuklumas padės mums atminti, kad Jehova yra absoliučiai tyras ir šventas, kad jo vadovavimas yra pats geriausias ir kad esame nuo to vadovavimo visiškai priklausomi. Būsime pasirengę jo nurodymams nuolankiai paklusti. Kuklumas taip pat skatins mus gerbti kitų žmonių nuomonę ir jausmus.

20. Kokią įtaką mūsų apranga ir išvaizda turėtų daryti kitiems?

20 Tiek bendratikiams, tiek visiems kitiems mūsų išvaizda turi kuo aiškiausiai byloti, kad esame Jehovos tarnai. Jo nustatytos normos, žinoma, yra aukštos, bet mes su malonumu stengiamės jų laikytis. Norime labai pagirti tuos brolius ir seses, kurių išvaizda bei geras elgesys sužadina nuoširdžių žmonių susidomėjimą gyvybę gelbstinčia Biblijos žinia ir šitaip teikia Jehovai šlovę ir jį džiugina. Jei dėl savo aprangos apsispręsime protingai, teiksime gyrių Dievui, kuris „apsisiautęs garbe ir didybe“ (Ps 104:1, 2).