Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2016 m. rugpjūtis

Ieškok to, kas daug vertingiau už auksą

Ieškok to, kas daug vertingiau už auksą

Ar esi kada aptikęs aukso grynuolį? Retas kuris gali tuo pasigirti. Visgi milijonai žmonių surado kai ką nepalyginti vertingesnio. Ką? Ogi Dievo išmintį, kurios nenupirksi net už gryną auksą (Jobo 28:12, 15).

ŽMONES, kurie nuoširdžiai gilinasi į Bibliją, tam tikra prasme galima sugretinti su aukso ieškotojais. Tokie Šventojo Rašto tyrinėtojai negaili pastangų ieškodami neįkainojamos išminties. Pažiūrėkime, kokiais trimis aspektais Biblijos studijas galime palyginti su aukso paieškomis.

RADAI GRYNUOLĮ!

Įsivaizduok: eini paupiu ir pastebi sublizgant mažytį akmenuką. Pasilenki ir iš laimės nušvinti – radai aukso grynuolį! Nors smulkesnis už degtuko galvutę, gamtoje tokį užtikti sunkiau nei kokybišką deimantą. Be abejonės, imi dairytis, ar nepamatysi ir kito kur nors aplinkui.

Turbūt panašiai jauteisi ir tuomet, kai Jehovos liudytojai pasibeldė į tavo duris ir pasidalijo viltingais pažadais iš Biblijos. Tikriausiai nepamirši tos akimirkos, kai, vaizdžiai tariant, radai savo pirmąjį aukso grynuolį. Galbūt tada Biblijoje perskaitei, kad Dievo vardas – Jehova (Apr 4:11). O gal tave ypač pradžiugino žinia, kad įmanoma tapti paties Dievo draugu (Jok 2:23). Iškart suvokei radęs kai ką žymiai vertingesnio už auksą. Tada užsidegei noru atrasti dar daugiau brangių tiesų.

RANDI VIS DAUGIAU

Mažyčių aukso grūdelių galima aptikti upių ir upelių dugne. Toks auksas vadinamas aliuviniu, arba sąnašiniu. Vieno sezono metu sunkiai triūsiantis aukso ieškotojas tokiame vandens telkinyje gali išgauti porą ar net daugiau kilogramų aukso, kurio vertė viršytų šimtą tūkstančių dolerių.

Kai pradėjai studijuoti Bibliją su Jehovos liudytojais, matyt, jauteisi lyg darbininkas, plaunantis auksingą smėlį ir renkantis smulkučius brangiojo metalo gabalėlius. Vieną po kitos apmąstei Biblijos eilutes ir dėjai tas dvasines tiesas į savo žinių lobyną. Sužinojai, kaip gali artintis prie Dievo, išsilaikyti jo meilėje ir pasiekti amžinąjį gyvenimą (Jok 4:8; Jud 20, 21).

Ar tu kaip darbštus aukso ieškotojas visomis jėgomis stengiesi mokytis Biblijos tiesų?

 Aukso ieškotojas stropiai ieško auksingo smėlio sankaupų; panašiai ir tu negailėjai pastangų ieškoti dvasinių turtų. Sužinojęs pagrindinius Šventojo Rašto mokymus, ko gero, apsisprendei pasiaukoti Jehovai ir pasikrikštyti (Mt 28:19, 20).

NEPALIAUK IEŠKOTI

Aukso įmanu aptikti ir vulkaninėse uolienose. Kai kuriuose jų sluoksniuose šio brangiojo metalo koncentracija pakankamai aukšta, kad rūdą būtų galima kasti ir smulkinti. Iš pirmo žvilgsnio galbūt nė nesimatys, kad rūda auksinga. Kodėl? Tonoje rūdos tebūna vos 0,3 Trojos uncijos, arba 10 gramų, gryno aukso! Atrodo niekis, bet aukso ieškotojas žino, kad įdėti darbo išties verta.

Stengtis reikia ir vėliau, jau palikus „pradinį mokslą apie Kristų“ (Hbr 6:1, 2). Kad atrastum naujų tiesos įžvalgų ir praktinių pamokų, reikia gerokai paplušėti. Ką galėtum daryti, kad asmeninės Biblijos studijos liktų prasmingos, net jei šią knygą tyrinėji ne vienus metus?

Ir toliau trokšk semtis žinių. Dėmėkis detales. Nuodugniai tyrinėk Šventąjį Raštą ir jame tikrai surasi neįkainojamos Dievo išminties, jausi jo vadovavimą (Rom 11:33). Studijuodamas naudokis visomis mūsų organizacijos teikiamomis priemonėmis. Būk kantrus ieškodamas patarimo ar atsakymų į savo klausimus. Paklausk bendratikių, kokios Rašto eilutės ar straipsniai iš mūsų leidinių juos sustiprino ir įkvėpė ryžto. Pats irgi dalykis lobiais, kuriuos atradai tyrinėdamas Dievo Žodį.

Žinoma, tavo tikslas – ne vien kaupti žinias. Apaštalas Paulius įspėjo, kad „pažinimas išpučia“ (1 Kor 8:1). Taigi lik nuolankus ir stiprink savo tikėjimą. Reguliariai renk dvasinio ugdymo valandėles šeimoje, neapleisk ir asmeninių studijų. Jos skatins tave laikytis Jehovos nurodytų gairių ir žadins troškimą padėti kitiems. Užvis svarbiausia, būsi laimingas, nes atradai kai ką nepalyginti vertingesnio už auksą (Pat 3:13, 14).

Pasidomėkite

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS)

Šeimos dvasinio ugdymo vakaras. Kaip padaryti jį malonesnį?

Skaitykite, ką išmėgino mūsų bendratikiai įvairiose šalyse. Gal kas nors patiks ir jums.

BIBLIJA: KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Ko reikia, kad suprastumėte Bibliją?

Šventąjį Raštą — Dievo Žodį — suprasti gali kiekvienas.