Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Jaunuoli, kaip gali pasiruošti krikštui?

Jaunuoli, kaip gali pasiruošti krikštui?

„Mano džiaugsmas – vykdyti tavo valią, mano Dieve“ (PS 40:9 [40:8, Brb]).

GIESMĖS: 51, 58

1, 2. a) Kodėl krikštas yra rimtas žingsnis? b) Kuo žmogus turi neabejoti prieš krikštydamasis?

JAUNUOLI, gal jau galvoji apie krikštą? Tu, be abejo, žinai, kad būti pasikrikštijusiu Dievo tarnu yra pati didžiausia garbė, kokią žmogus gali turėti. Aname straipsnyje kalbėjome, kad krikštas yra labai rimtas žingsnis. Juo žmogus parodo, kad pasiaukojo Jehovai – pažadėjo amžinai jam tarnauti, jo valią laikyti aukščiau už visa kita. Todėl krikštytis turėtum tik tuomet, kai esi ganėtinai subrendęs, tikrai to nori ir gerai supranti, ką tai reiškia.

2 O kaip tada, jei manai, kad krikštytis dar nesi pasiruošęs? Arba jeigu krikštytis norėtum, bet tėvai mano, kad tau dar reikėtų šiek tiek palaukti, kol įgysi daugiau patirties? Nenusimink. Verčiau stenkis išnaudoti turimą laiką prasmingai ir daryti pažangą. Tada, galimas dalykas, nė nepastebėsi, kaip ateis diena, kai visi matys tave besikrikštijantį. Šiame straipsnyje pakalbėsime apie tris dalykus, kurie padėtų tau pasiekti šį tikslą. Visų pirma aptarsime, kaip galėtum sustiprinti savo įsitikinimą, jog tai, ko esi išmokęs, yra tiesa. Tada pažiūrėsime, kokiais  darbais turėtum pasižymėti. Paskiausiai apsvarstysime, kaip galėtum ugdytis dar didesnį dėkingumą Jehovai.

TAVO ĮSITIKINIMAI

3, 4. Ko jaunuoliai gali pasimokyti iš Timotiejaus?

3 Kaip atsakytum į tokius klausimus: kodėl tiki, kad yra Dievas? Kas tave įtikina, jog Biblija yra Dievo įkvėptas Žodis? Kodėl manai, kad laikytis Dievo normų daug geriau nei derintis prie pasaulio gyvensenos? Šie klausimai skirti ne abejones sukelti. Priešingai, jie padės tau, kaip skatino Paulius, įsitikinti, „kokia yra Dievo valia, – kas gera, priimtina ir tobula“ (Rom 12:2). Kodėl tau būtinas toks įsitikinimas?

4 Štai pavyzdys iš Biblijos. Jaunasis Timotiejus gerai išmanė Raštus. Jį nuo kūdikystės mokė mama ir močiutė. Vis dėlto apaštalas Paulius Timotiejų ragino: „Laikykis to, ko išmokai ir kuo buvai įtikintas“ (2 Tim 3:14, 15). Iš šių žodžių suprantame, kad krikščionio kelią Timotiejus pasirinko ne todėl, kad mama ir močiutė jam taip liepė. Aišku, jos pateikė jam svarių, įtikinamų argumentų, bet Timotiejus, tuos argumentus apsvarstydamas, pats įsitikino, kad čia tiesa. (Perskaityk Romiečiams 12:1.)

5, 6. Kodėl svarbu nuo pat jaunumės mokytis eiti dievatarnystę sąmoningai?

5 O kaip tu? Galbūt Biblijos tiesų esi mokomas jau ilgą laiką. Jei taip, kodėl gi nepatyrinėjus, kuo tavo įsitikinimai pagrįsti? Tai sustiprins tavo tikėjimą ir padės nesileisti paveikiamam bendraamžių spaudimo, pasaulio peršamų idėjų ar net savo paties neigiamų jausmų.

6 Jeigu jau nuo pat jaunų dienų mokysiesi dievatarnystę eiti sąmoningai, gebėsi įtikinamai atsakyti, kai kas nors tavęs paklaus: „Iš kur žinai, kad Dievas yra? Jei Dievas myli žmones, kodėl žemėje tiek blogio? Kaip gali būti, kad Dievas neturėjo pradžios?“ Jeigu būsi pasiruošęs panašioms situacijoms ir turėsi teisingą požiūrį, tokie klausimai ne abejones sukels, o paskatins dar nuodugniau patyrinėti Bibliją.

7–9. Kuo naudingi studijų vadovai, publikuojami mūsų svetainės skyrelyje „Ko iš tikrųjų moko Biblija?“

7 Kruopštus studijavimas padės tau rasti atsakymus į iškylančius klausimus, įveikti abejones, dar tvirčiau pagrįsti savo įsitikinimus (Apd 17:11). Turime ne vieną leidinį, kurį būtų naudinga pastudijuoti. Daugeliui labai pravertė brošiūra Gyvybės kilmė: penki svarbūs klausimai ir knyga Ar yra Kūrėjas? Ar jis rūpinasi tavimi? Nemažai jaunuolių puikiai pasinaudojo studijų vadovais, publikuojamais mūsų interneto svetainėje jw.org, skyrelyje „Ko iš tikrųjų moko Biblija?“ Jį rasi paspaudęs BIBLIJOS MOKYMAI > JAUNIMUI. Kiekvienas iš tų studijų vadovų sudarytas taip, kad padėtų tau sutvirtinti įsitikinimą tam tikru Biblijos mokymu.

8 Kadangi Bibliją jau išmanai neblogai, į kai kuriuos tuose vadovuose pateiktus klausimus galbūt atsakysi iškart. Bet pagalvok, kuo savo atsakymus gali pagrįsti. Studijų vadovai paskatins tave apsvarstyti įvairias Biblijos eilutes ir užrašyti savo mintis, taip pat padės pasiruošti savo įsitikinimus paaiškinti kitiems. Naudodamiesi šiuo  mūsų svetainės skyreliu, daug jaunuolių sustiprino savo tikėjimą. Jei ir tau prieinama tokia priemonė, kodėl neįtraukus jos į savo asmeninių studijų programą?

9 Dar tvirčiau pagrįsdamas savo įsitikinimus, žengi svarbų žingsnį krikšto link. Viena jauna sesutė sakė: „Prieš nuspręsdama krikštytis studijavau Bibliją ir pamačiau, kad čia yra teisinga religija. Su kiekviena diena šis mano įsitikinimas darosi vis tvirtesnis.“

TAVO DARBAI

10. Kuo dera pasižymėti krikščioniui, turinčiam tvirtą tikėjimą?

10 Biblijoje pasakyta: „Tikėjimas, jei neturi darbų, pats savaime yra negyvas“ (Jok 2:17). Tikra tiesa: kad tavo įsitikinimai tvirti, bylos darbai. Kokie? Biblija ragina mus pasižymėti „šventais poelgiais ir dievotumo darbais“. (Perskaityk 2 Petro 3:11.)

11. Kas yra „šventi poelgiai“?

11 Kad tavo poelgiai būtų šventi, turi likti tyras ir dorovingas. Kaip šioje srityje tau einasi? Pamąstyk, pavyzdžiui, apie pastarąjį pusmetį. Ar tau pačiam ir kitiems buvo akivaizdu, kad esi išlavinęs savo jusles atskirti gera nuo blogo? (Hbr 5:14) Ar pameni kokį atvejį, kai tau pavyko atsispirti pagundai ar įveikti bendraamžių spaudimą? Ar tavo elgesys mokykloje kitiems sudaro gerą įspūdį apie tavo tikėjimą? Ar drąsiai gini savo įsitikinimus, o gal bandai supanašėti su bendraklasiais, kad iš tavęs nesijuoktų? (1 Pt 4:3, 4) Žinoma, tobulų nėra. Net ilgamečiai Jehovos tarnai kartais gali pristigti drąsos viešai kalbėti apie savo tikėjimą. Vis dėlto žmogus, pasiaukojęs Dievui, turi didžiuotis galėdamas vadintis Jehovos liudytoju ir tai matysis iš jo elgesio.

12. Kokius galėtum paminėti „dievotumo darbus“ ir kaip turėtum į juos žiūrėti?

12 O kas yra apaštalo Petro minėti „dievotumo darbai“? Tai visa teokratinė veikla, kuria užsiimi su bendruomene, pavyzdžiui, sueigų lankymas, evangelizacijos tarnyba. Prie šių darbų galima priskirti ir tuos, kurie kitiems nematomi, įskaitant maldą ir asmenines studijas. Asmuo, paaukojęs savo gyvenimą Jehovai, nemano, kad tokie darbai yra našta. Jis laikysis tokio požiūrio kaip kadaise karalius Dovydas: „Mano džiaugsmas – vykdyti tavo valią, mano Dieve, tavo Įstatymą turiu širdyje!“ (Ps 40:9 [40:8, Brb])

13, 14. Kokia priemonė paskatins tave imtis „dievotumo darbų“ ir kaip kai kurie jaunuoliai ta priemone pasinaudojo?

13 Kad tau būtų lengviau nusistatyti dvasinius tikslus, knygos Jaunimas klausia... Atsakymai, kurie tau padės 2-ame tome, 308–309 puslapiuose paruošėme užduočių lapą. Jame galėsi pasirašyti atsakymus į tokius klausimus: „Kiek konkrečios yra tavo maldos? Ką jos atskleidžia apie tavo jausmus Jehovai?“, „Kaip [tavo asmeninės] studijos vyksta? Kokią medžiagą joms pasirenki?“, „Ar eini į tarnybą ir tada, kai tavo tėvai neina?“ Užduočių lape taip pat palikta vietos užsirašyti savo tikslams, pavyzdžiui, kaip galėtum pagerinti savo maldas, studijas ir tarnybą.

14 Daug jaunuolių, norinčių krikštytis, įsitikino, koks naudingas šis užduočių lapas. Jauna sesė vardu Tilda sakė: „Pasinaudodama tuo lapu nusistačiau  tikslus. Vieną po kito juos pasiekiau ir maždaug po metų jau buvau pasiruošusi krikštui.“ Broliui vardu Patrikas ši priemonė irgi labai padėjo. „Aš jau žinojau, kokie mano tikslai, – sakė jis, – bet kai juos užsirašiau, pajutau didesnę paskatą jų siekti.“

Ar tarnausi Jehovai, net jeigu tavo tėvai nustotų? (žiūrėk 15 pastraipą)

15. Kodėl pasiaukojimas yra asmeninis tavo sprendimas?

15 Vienas rimčiausių klausimų tame užduočių lape yra toks: „Ar ištikimai tarnausi Jehovai, net jeigu tavo tėvai ir draugai nustotų?“ Atmink: kai pasiaukosi Dievui ir pasikrikštysi, jo akyse tapsi atsakingas pats už save. Vadinasi, tai, ar tarnauji Jehovai ar ne, negali priklausyti nuo to, ką daro kiti, net tavo tėvai. Savo šventais poelgiais ir dievotumo darbais parodyk, kad tiesa yra tavo širdyje. Matysi, netrukus būsi pasirengęs krikštytis.

TAVO DĖKINGUMAS JEHOVAI

16, 17. a) Kas turėtų skatinti žmogų krikštytis? b) Koks pavyzdys padėtų suprasti, kaip svarbu rodyti dėkingumą už išpirką?

16 Kartą vienas Mozės įstatymo žinovas paklausė Jėzaus: „Kuris įsakymas Įstatyme didžiausias?“ Jėzus atsakė: „Mylėk Jehovą, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu“ (Mt 22:35–37). Iš šių žodžių aišku, kad motyvas, skatinantis žmogų krikštytis ir tarnauti Jehovai, yra didelė meilė jam. Kas padėtų tau stiprinti savo meilę Dievui? Vienas geriausių būdų yra mąstyti apie išpirką – pačią didžiausią Jehovos dovaną žmonijai. (Perskaityk 2 Korintiečiams 5:14, 15 ir 1 Jono 4:9, 19.) Jeigu vis apmąstysi, kokia brangi yra Jėzaus auka ir ką ji tau reiškia, jausi norą rodyti už ją dėkingumą.

17 Iš ko matysis, kad už išpirką esi dėkingas? Įsivaizduok tokią situaciją: įkrenti į vandenį ir imi skęsti. Staiga prie tavęs priplaukia vienas žmogus ir tave išgelbėja. Ką darysi atsidūręs ant kranto? Ar apsisukęs grįši namo, išsidžiovinsi drabužius ir pamirši, ką tas žmogus dėl tavęs padarė? Aišku, ne. Tam žmogui tikriausiai jausiesi skolingas visą gyvenimą. Juk jis išgelbėjo tavo gyvybę. Lygiai taip turime būti dėkingi Jehovai ir Jėzui. Jie dėl mūsų padarė nepalyginamai daugiau. Jei ne išpirka, visi būtume paskendę nuodėmėje ir galiausiai mirtume. Bet dėl didžios jų meilės turime nuostabią  galimybę amžinai gyventi rojumi paverstoje žemėje.

18, 19. a) Kodėl neturėtum baimintis pasiaukoti Jehovai? b) Ką gera duoda tarnystė Jehovai?

18 Ar vertini visa, ką Jehova yra dėl tavęs padaręs? Jei taip, norėsi parodyti savo dėkingumą pasiaukodamas jam ir pasikrikštydamas. Atmink, jog skirdamas savo gyvenimą Dievui tu pasižadi vykdyti jo valią visada, kad ir kokios susiklostytų aplinkybės. Ar turėtum baimintis duoti tokį įžadą? Tikrai ne. Nuolat turėk omenyje, kad Jehova nori tau paties geriausio ir „uoliai jo ieškantiems atsilygina“ (Hbr 11:6). Pasiaukojimo Jehovai įžadas ir krikštas tavo gyvenimo neapsunkins. Priešingai, tarnystė Dievui tau teiks daug džiaugsmo, gyventi bus tik maloniau. Vienas 24-erių metų brolis, pasikrikštijęs dar ankstyvoje paauglystėje, sako: „Aišku, vyresniame amžiuje būčiau geriau viską supratęs. Tačiau mano sprendimas pasiaukoti Jehovai apsaugojo mane nuo pasaulio siekių.“

19 Jehova tavimi labai rūpinasi. O Šėtonas yra egoistas ir tavimi nori tik pasinaudoti. Tiems, kas jo pusėje, piktasis negali suteikti nieko gero. O negali todėl, kad pats nieko gero neturi, jokios šviesios vilties. Šėtono ir tų, kas jį seka, laukia labai niūri ateitis (Apr 20:10).

20. Ką jaunuolis galėtų daryti, kad pasiruoštų pasiaukoti Jehovai ir pasikrikštyti? (Taip pat žiūrėk skyrelį „ Medžiaga asmeninėms studijoms“.)

20 Neabejok, kad pasiaukoti Jehovai yra pats teisingiausias sprendimas gyvenime. Ar jau esi pasirengęs žengti šį žingsnį? Jei taip, nebijok Jehovai įsipareigoti. O jeigu manai, kad tam turi geriau pasiruošti, pasinaudok šiame straipsnyje pateiktais pasiūlymais ir stenkis daryti dvasinę pažangą. Apaštalas Paulius filipiečiams rašė: „Kad ir kiek būtume nuėję, toliau drausmingai ženkime ta pačia linkme“ (Fil 3:16). Jei klausysi šio patarimo, neilgai trukus nuspręsi paskirti savo gyvenimą Jehovai ir galėsi pasikrikštyti.