Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2016 m. gegužė

Naudokis viskuo, ką mums teikia Jehova

Naudokis viskuo, ką mums teikia Jehova

„Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga“ (IZ 48:17).

GIESMĖS: 117, 114

1, 2. a) Ką Jehovos liudytojai mano apie Bibliją? b) Kurią Biblijos dalį tu mėgsti labiausiai?

JEHOVOS LIUDYTOJAI brangina Bibliją. Jos mokymai patikimi, gali suteikti paguodos bei vilties (Rom 15:4). Bibliją laikome ne žmonių idėjų rinkiniu, o tuo, kuo ji iš tikrųjų yra, – Dievo Žodžiu (1 Tes 2:13).

2 Be abejo, visi turime mėgstamų Biblijos ištraukų. Kai kam ypač patinka evangelijos. Jose ryškiai nutapytas Jėzaus paveikslas atskleidžia nuostabią Jehovos asmenybę (Jn 14:9). Kiti žavisi Biblijos pranašystėmis, pavyzdžiui, Apreiškimu, leidžiančiu pažvelgti į tai, „kas turi įvykti netrukus“ (Apr 1:1). O kuris iš mūsų nesisemia paguodos psalmėse ar neieško praktiškų patarimų patarlėse? Išties, Biblija – knyga kiekvienam!

3, 4. a) Ką manome apie mūsų leidinius? b) Kokių gauname leidinių, skirtų konkrečioms žmonių grupėms?

3 Kadangi branginame Bibliją, vertiname ir ja pagrįstus mūsų leidinius. Knygos, brošiūros, žurnalai yra Jehovos teikiamas dvasinis maistas. Žinome, kad šios dovanos padeda mums likti dvasiškai budriems, stipriems ir „sveikiems tikėjimu“ (Tit 2:2).

 4 Be leidinių, skirtų visiems Jehovos liudytojams, gauname nemažai Biblija pagrįstos medžiagos konkrečioms žmonių grupėms, pavyzdžiui, jaunimui ar tėvams. Daugelis spaudinių, taip pat mūsų svetainėje publikuojamų leidinių yra specialiai paruošti ne Jehovos liudytojams. Tokia dvasinio maisto gausa rodo, kad Jehova tesi pažadą surengti „visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais“ (Iz 25:6).

5. Kuo Jehova, be abejonės, džiaugiasi?

5 Tikriausiai kiekvienas norėtume turėti daugiau laiko Biblijos ir ja pagrįstų leidinių skaitymui. Galime būti tikri, kad Jehova džiaugiasi, jei esame „gerai naudojantys laiką“ ir reguliariai skaitome bei studijuojame Bibliją (Ef 5:15, 16). Aišku, aplinkybės ne visada leidžia kruopščiai išnagrinėti visą mums prieinamą medžiagą. Tačiau reikia nepamiršti vieno slypinčio pavojaus. Kokio?

6. Kas gali mums kliudyti pasisemti naudos iš viso Jehovos teikiamo dvasinio maisto?

6 Galbūt imame manyti, jog ne visas dvasinis maistas mums aktualus. Pavyzdžiui, gal kuri Biblijos dalis atrodo negalinti nieko mus pamokyti arba leidinys skirtas pirmiausia kitokiam skaitytojų ratui. Ar tokią informaciją skaitome prabėgomis ar net išvis praleidžiame? Jei taip, prarandame progą pasimokyti kai ko svarbaus. Kaip išvengti tokio pavojaus? Dera atminti, kad visos dvasinės dovanos ateina nuo Jehovos. Per pranašą Izaiją jis pasakė: „Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga“ (Iz 48:17). Aptarkime tris patarimus, kaip pasisemti kuo daugiau naudos iš visos Biblijos ir įvairių mums teikiamų leidinių.

KAD BIBLIJOS SKAITYMAS BŪTŲ NAUDINGAS

7. Kodėl svarbu Bibliją skaityti be išankstinio nusistatymo?

7 Skaityk be išankstinio nusistatymo. Biblijoje aiškiai sakoma, kad „visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas“ (2 Tim 3:16). Tiesa, kai kurios Biblijos knygos buvo parašytos vienam asmeniui ar tam tikrai žmonių grupei. Todėl skaityti Šventąjį Raštą turime be išankstinės nuostatos. Vienas brolis sako: „Skaitydamas Bibliją stengiuosi turėti omenyje, kad kiekvienoje jos ištraukoje glūdi ne viena praktinė pamoka.“ Jis priduria: „Tai skatina mane žvelgti giliau.“ Prieš pradėdami skaityti Dievo Žodį, prašykime Jehovą padėti mums viską vertinti objektyviai ir įžvelgti tai, ko jis nori mus pamokyti (Ezr 7:10, Brb; perskaityk Jokūbo 1:5).

Ar stengiesi iš Biblijos skaitymo pasisemti kuo daugiau naudos? (žiūrėk 7 pastraipą)

8, 9. a) Kokius klausimus, skaitydami Bibliją, galime sau užduoti? b) Ką apie Jehovą mums pasako Biblijoje išdėstyti reikalavimai krikščionių vyresniesiems?

8 Užduok sau klausimų. Skaitydamas Bibliją stabtelk ir pamąstyk: „Ką tai pasako man apie Jehovą? Ko tai pamoko mane asmeniškai? Kaip galėčiau pasinaudoti šia informacija padėti kitiems?“ Jei pagalvosime, kaip galėtume atsakyti į tokius klausimus, Biblijos skaitymas mums tikrai bus naudingesnis. Paimkime pavyzdžiu Šventajame Rašte išdėstytus reikalavimus krikščionių vyresniesiems.  (Perskaityk 1 Timotiejui 3:2–7.) Kadangi dauguma vyresniaisiais netarnaujame, ko gero, manome, kad vargu ar šiuos žodžius galėtume pritaikyti sau. Bet pamėginkime atsakyti į minėtus klausimus ir pamatysime, jog iš šios ištraukos visi galime daug ko pasimokyti.

9 Ką tai pasako man apie Jehovą? Vyrams, kurie eina atsakingas pareigas bendruomenėje, Jehova kelia aukštus reikalavimus. Jis tikisi, kad vyresnieji rodys gerą pavyzdį. Jie turės jam atsiskaityti už tai, kaip elgiasi su bendruomene, „kurią jis įsigijo savo Sūnaus krauju“ (Apd 20:28). Jehova nori, kad ganytojų globojami jaustumės saugūs (Iz 32:1, 2). Taigi Biblijoje nurodyti reikalavimai, keliami vyresniesiems, primena, kad Jehova labai mumis rūpinasi.

10, 11. a) Ko galėtume pasimokyti skaitydami vyresniesiems keliamus reikalavimus? b) Kaip galėtume pasinaudoti šia informacija padėti kitiems?

10 Ko tai pamoko mane asmeniškai? Kartkartėmis vyresnysis turėtų peržiūrėti šiuos reikalavimus ir patyrinėti save, pamąstyti, kokiose srityse galėtų pasitempti. O brolis, kuris „siekia prižiūrėtojo pareigų“, turėtų labai įsigilinti į minėtus reikalavimus ir stengtis kuo geriau juos atitikti (1 Tim 3:1). Apskritai, šią ištrauką dera patyrinėti kiekvienam, nes joje iš esmės išvardyta tai, ko Jehova tikisi iš visų krikščionių. Juk visi turime būti supratingi ir sveikos nuovokos (Fil 4:5; 1 Pt 4:7). Vyresniesiems esant „pavyzdžiu kaimenei“, galime iš jų mokytis ir sekti jų tikėjimu (1 Pt 5:3; Hbr 13:7).

11 Kaip galėčiau pasinaudoti šia informacija padėti kitiems? Naudodamiesi vyresniesiems keliamų reikalavimų sąrašu galime padėti Biblijos studijuotojams ir kitiems suprasti, kuo Jehovos liudytojų bendruomenės vyresnieji skiriasi nuo krikščionijos dvasininkų. Be to, šis Biblijos fragmentas primena, kiek daug pastangų  bendruomenės vyresnieji deda dėl mūsų gerovės. Tai mus skatina dar labiau „gerbti tuos, kurie tarp [mūsų] pluša“ (1 Tes 5:12). Jei uoliai triūsiantiems prižiūrėtojams rodome nuoširdžią pagarbą, savo darbą jie atlieka su dar didesniu džiaugsmu (Hbr 13:17).

12, 13. a) Ką galėtume patyrinėti pasitelkę turimas priemones? b) Pateik pavyzdį, kaip papildoma informacija padeda įžvelgti ir neakivaizdžias pamokas.

12 Patyrinėk. Pasitelkę turimas priemones galime surasti atsakymus į tokius klausimus:

  • Kas parašė šią Biblijos knygą?

  • Kur ir kada ji parašyta?

  • Kokius reikšmingus įvykius žinome iš to meto, kai buvo rašoma ši knyga?

Papildoma informacija padės įžvelgti ir nelabai akivaizdžias pamokas.

13 Panagrinėkime, pavyzdžiui, Ezechielio 14:13, 14. Čia sakoma: „Kai kuris nors kraštas nusideda man neištikimybe, aš pakeliu ranką prieš jį, sulaužau jo duonos ramstį ir siunčiu jam badą, išnaikindamas jo žmones ir gyvulius; net jeigu trys vyrai – Nojus, Danielius ir Jobas – būtų jame, tik jie teišsigelbėtų savo teisumu, – tai Viešpaties Dievo žodis.“ Patyrinėję sužinome, kad ši Ezechielio knygos dalis parašyta maždaug 612 m. p. m. e. Tada Nojus ir Jobas jau buvo mirę prieš daugelį šimtmečių, ir Dievas saugojo juos savo atmintyje. O Danielius tebebuvo gyvas. Įdomu, kad tuo metu, kai Jehova pasakė, jog Danielius toks pat teisus kaip Nojus ir Jobas, jam buvo tik apie dvidešimt. Ko pasimokome? Jehova pastebi ir brangina visus savo ištikimus tarnus, tarp jų ir jaunuolius (Ps 148:12–14).

NAUDOKIS ĮVAIRIAIS LEIDINIAIS

14. Kaip jaunuoliams padeda jiems skirta medžiaga ir kuo ji gali būti naudinga kitiems? (Žiūrėk nuotrauką straipsnio pradžioje.)

14 Be abejo, naudinga tyrinėti visą Dievo Žodį. Tą patį galima pasakyti ir apie mūsų leidinius. Štai keletas pavyzdžių. Medžiaga jaunimui. Pastaraisiais metais nemažai leidinių mūsų organizacija skiria jaunimui. [1] Kai kuriuose duodama patarimų, kaip įveikti paauglystės sunkumus ir nepasiduoti spaudimui mokykloje. Kuo tokia medžiaga gali būti naudinga mums visiems? Žinodami, ką mūsų jaunuoliams tenka patirti, galime geriau jiems padėti ir juos padrąsinti.

15. Kodėl suaugę krikščionys turėtų domėtis medžiaga, skirta jaunimui?

15 Daugelis problemų, aptariamų leidiniuose jaunimui, nesvetimos kiekvienam krikščioniui. Juk visi turime ginti savo tikėjimą, valdyti jausmus, atlaikyti aplinkinių spaudimą, saugotis netinkamos draugijos ir žalingų pramogų. Šios ir daugelis kitų temų gvildenamos straipsniuose, skirtuose paaugliams. Ar suaugę krikščionys turėtų vengti ar gėdytis juos skaityti? Visai ne! Nors informacija ten pateikta taip, kad būtų patraukli jaunuoliams, ji pagrįsta nesenstančiais Biblijos principais, todėl naudinga mums visiems.

16. Kaip dar jaunimui padeda mūsų leidiniai?

 16 Jaunimui skirti leidiniai padeda jiems ne tik spręsti problemas, bet ir augti dvasiškai, artintis prie Jehovos. (Perskaityk Mokytojo 12:1, 13.) Suaugę krikščionys juose irgi randa ko pasimokyti. Pavyzdžiui, 2009 metų balandžio mėnesio Atsibuskite! numerio straipsnyje „Jaunimas klausia... Ką daryti, kad būtų įdomu skaityti Bibliją?“ buvo keletas gerų pasiūlymų, taip pat rėmelis, kurį patarta išsikirpti ir laikyti savo Biblijoje. Ar šis straipsnis pasirodė esąs naudingas ir suaugusiems? „Skaityti Bibliją visada reikėjo prisiversti, – rašo 24 metų mama. – Pabandžiau pasinaudoti šiame straipsnyje duotais pasiūlymais ir stengiuosi skaityti taip, kaip patariama rėmelyje. Dabar tiesiog laukiu, kada galėsiu paimti ją į rankas. Matau, kaip glaudžiai susietos Biblijos knygos, o temos persipynusios nelyginant dailus audinys. Dar niekada taip nesižavėjau Biblijos skaitymu.“

17, 18. Kuo mums naudinga skaityti visuomenei skirtą medžiagą? Prašom pateikti pavyzdį.

17 Medžiaga visuomenei. Džiaugiamės, kad nuo 2008-ųjų gauname Sargybos bokšto studijų numerį, parašytą pirmiausia Jehovos liudytojams. O ką galima pasakyti apie visuomenei skirtus žurnalus – ar jie taip pat mums naudingi? Pailiustruokime. Tarkim, vieną dieną, prieš viešąją kalbą pastebi, kad į Karalystės salę atėjo žmogus, kurį esi kvietęs. Aišku, jautiesi laimingas. Klausydamas kalbos tikriausiai mąstai apie svečią. Vaizdžiai tariant, dėstomus dalykus girdi jo ausimis. Todėl po kalbos jautiesi temą dar geriau supratęs, ir tavo širdis prisipildo dėkingumo.

18 Kai ką panašaus patiriame skaitydami visuomenei skirtą Sargybos bokšto numerį bei kitus leidinius, kuriuose Biblijos temos išaiškintos taip, kad suprastų ir ne Jehovos liudytojai. Tokiu pat stiliumi parašyti ir daugelis straipsnių svetainėje jw.org, kaip antai skyreliuose „Biblija: klausimai ir atsakymai“, „Dažnai užduodami klausimai“. Kai skaitome tokią informaciją, žinomos Biblijos tiesos mums tampa dar aiškesnės, mielesnės. Be to, pasimokome naujų būdų paaiškinti savo įsitikinimus tarnyboje. Žurnalas Atsibuskite! stiprina mūsų įsitikinimą Kūrėjo egzistavimu ir moko, kaip derėtų ginti savo tikėjimą. (Perskaityk 1 Petro 3:15.)

19. Kaip galime parodyti dėkingumą Jehovai už teikiamą dvasinį maistą?

19 Akivaizdu, Jehova gausiai teikia mums visko, kad patenkintume savo „dvasinius poreikius“ (Mt 5:3). Tad naudokimės visomis turimomis priemonėmis dvasingumui stiprinti. Taip parodysime dėkingumą Jehovai, mokančiam to, kas mums naudinga (Iz 48:17).

^ [1] (14 pastraipa) Pavyzdžiui, tokie leidiniai yra Jaunimas klausia... Atsakymai, kurie tau padės, 1 ir 2 tomai, taip pat rubrika Jaunimas klausia... mūsų interneto svetainėje.