Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2016 m. birželis

Ezechielio pranašystei pildantis šiais laikais, vyras su raštininko reikmenimis vaizduoja Jėzų Kristų. Jis paženklins tuos, kurie bus išgelbėti.

Skaitytojų klausimai

Skaitytojų klausimai

Ką vaizduoja vyras su raštininko reikmenimis ir šeši žudymo ginklais nešini vyrai, kuriuos Ezechielis matė regėjime?

Jie vaizduoja dangiškąsias pajėgas, kurios prisidėjo prie Jeruzalės sunaikinimo senovėje ir kurios prisidės prie Šėtono valdomos santvarkos sunaikinimo per Armagedoną. Kodėl šis pataisytas aiškinimas logiškas?

Likus keletui metų iki Jeruzalės sunaikinimo 607-aisiais p. m. e., Jehova siuntė pranašui Ezechieliui regėjimą, kuriame buvo pavaizduota, kas vyks nuo Dievo nusigręžusios tautos sostinėje prieš jos sugriovimą. Regėjime jis matė, kokie blogi dalykai tenai dedasi. Tada pranašas išvydo šešis vyrus su žudymo ginklais ir vieną vyrą, „vilkintį drobiniais, su raštininko reikmenimis“ (Ez 8:6–12; 9:2, 3). Pastarajam buvo liepta: „Pereik per miestą, per Jeruzalę, ir pažymėk tãvo ženklu kaktas dūsaujančių ir dejuojančių dėl visų bjauriųjų nusikaltimų, kurie jame daromi.“ Kitiems šešiems buvo įsakyta žudyti visus miesto gyventojus, neturinčius ženklo (Ez 9:4–7). Ką iš šio regėjimo suprantame? Ir kas yra tas vyras su raštininko reikmenimis?

Šis regėjimas Ezechieliui buvo duotas 612 metais p. m. e. Pirmą sykį jis išsipildė po penkerių metų – būtent 607-aisiais p. m. e., kai Jeruzalę nuniokojo babiloniečių armija. Iš tiesų tai buvo Jehovos bausmė neklusniai jo tautai, svetimtaučiai babiloniečiai buvo tik įrankis Dievo rankose (Jer 25:9, 15–18). Žinoma, nubausti reikėjo ne visus be išimties. Žydus, kurie bodėjosi bjauriais nusikaltimais, daromais Jeruzalėje, Jehova iš meilės pasirūpino atskirti nuo nedorėlių ir apsaugoti.

Pats Ezechielis teisiųjų neženklino ir prie miesto naikinimo neprisidėjo. Jehovos nuosprendžio vykdymui vadovavo angelai. Taigi mūsų aptariama pranašystė leidžia, vaizdžiai sakant, praskleisti užuolaidą ir pažvelgti, kas dedasi pačioje dvasinėje sferoje. Jehova įgaliojo savo angelus ne vien nubausti neklusniuosius, bet ir išsaugoti teisiuosius gyvus ir sveikus. *

Anksčiau mūsų leidiniuose buvo sakoma, kad, minėtai pranašystei pildantis šiais laikais, vyras su raštininko reikmenimis vaizduoja žemėje tebesančius pateptuosius krikščionis. Manėme, kad tie, kas palankiai atsiliepia į jų skelbiamą žinią, yra paženklinami išlikimui. Tačiau palaipsniui supratome, kad tokį aiškinimą reikia pataisyti. Pasak žodžių iš Mato 25:31–33, teisiuosius nuo neteisiųjų atskirs ir nuosprendį jiems paskelbs Jėzus. Tai vyks per didįjį suspaudimą. Tie, kurie bus priskirti prie „avių“, suspaudimą pergyvens, o kurie bus priskirti prie „ožių“, sulauks pražūties.

Taigi, turėdami omenyje šį naują aiškinimą, ką svarbaus iš Ezechielio regėjimo galime suprasti? Verta įsidėmėti bent penkis dalykus.

  1. Prieš Jeruzalės sunaikinimą Ezechielis, kaip ir Jeremijas, Danielius, o anksčiau Izaijas, tarnavo tautos sargybiniu. Šiandien Jehova, pasitelkęs mažą grupelę dvasia pateptųjų krikščionių, maitina savo tarnus ir perspėja žmones apie artėjantį didįjį suspaudimą. Šį perspėjimą skelbia ir visi kiti Kristaus sekėjai, Biblijoje vadinami šeimynykščiais (Mt 24:45–47).

  2. Kaip senovėje Ezechielis, taip Dievo garbintojai šiandien žmonių neženklina. Jie tiesiog praneša žinią nuo Jehovos. Tai įeina į jų  atliekamą evangelizacijos darbą, kurį prižiūri angelai (Apr 14:6).

  3. Kaip ir Ezechielio dienomis, šiandien niekas nepažymimas kokiu nors matomu ženklu ant kaktos. Ką žmonės turi daryti, kad būtų palaikyti vertais išgelbėjimo? Jiems reikia įsiklausyti į skelbiamą gerąją naujieną, mokytis sekti Kristaus pėdomis, pasiaukoti Jehovai ir ištikimai remti dvasia pateptus Kristaus brolius (Mt 25:35–40). Visi, kurie tai daro, galima sakyti, bus paženklinti ir liks gyvi per ateinantį didįjį suspaudimą.

  4. Ezechielio pranašystei pildantis šiais laikais, vyras su raštininko reikmenimis vaizduoja Jėzų Kristų. Jis paženklins tuos, kurie bus išgelbėti. Milžiniškos minios nariai gaus tą ženklą per didįjį suspaudimą, kai bus priskirti prie „avių“. Tada jiems atsivers galimybė amžinai gyventi žemėje (Mt 25:34, 46). *

  5. Ezechielio pranašystei pildantis šiais laikais, šeši vyrai, nešini žudymo ginklais, vaizduoja Jėzų su jo dangiškomis pajėgomis. Netrukus jie pašalins Dievui neklusnius žmones ir visą blogį (Ez 9:2, 6, 7; Apr 19:11–21).

Visa tai sustiprina mūsų tikėjimą, kad Jehova jokiu būdu nenušluos nuo žemės paviršiaus teisiųjų kartu su nedorėliais (2 Pt 2:9; 3:9). Ezechielio regėjimas taip pat primena, koks svarbus šiandien yra evangelizacijos darbas. Iki ateinant galui, kiekvienas turi išgirsti mūsų skelbiamą perspėjimą (Mt 24:14).

^ pstr. 4 Išgelbėti žmonės, pavyzdžiui, Jeremijo raštininkas Baruchas, kušitas Ebed Melechas ir rechabai, jokio ženklo ant kaktos iš tikrųjų neturėjo (Jer 35:1–19; 39:15–18; 45:1–5). Apie paženklinimą Ezechielio pranašystėje kalbama perkeltine prasme.

^ pstr. 2 Jehovai ištikimi pateptieji krikščionys ženklinami nebus. Jų laukia galutinis užantspaudavimas: arba prieš savo mirtį, arba prieš prasidedant didžiajam suspaudimui (Apr 7:1, 3).