Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2016 m. birželis

Ar prisimeni?

Ar prisimeni?

Ką įsidėmėjai iš paskutinių Sargybos bokšto numerių? Pamėgink atsakyti.

Kodėl senovėje Jehova įsakydavo izraelitams kariauti?

Jehova yra kupinas meilės. Bet kartais, kad apsaugotų savo tautą nuo blogos įtakos arba priespaudos, jis liepdavo jiems su priešais kovoti. Tik Dievas spręsdavo, kas ir kada kariaus (w15 11/1, p. 4–5).

Ką tėvai gali daryti, kad padėtų paaugliui būti geru Jehovos tarnu?

Tėvai privalo mylėti vaiką, savo pavyzdžiu rodyti nuolankumą. Taip pat jie turi būti įžvalgūs ir stengtis paauglį suprasti (w15 11/15, p. 9–11).

Kodėl popiežiaus nederėtų laikyti Petro įpėdiniu?

Mato 16:17, 18 nepasakyta, kad apaštalas Petras bus krikščionių bendruomenės galva. Iš Biblijos suprantame, kad viršenybė suteikta ne Petrui; ją turi Jėzus – kertinis krikščionių bendruomenės akmuo (1 Pt 2:4–8) (w15 12/1, p. 12–14).

Apie ką svarbu pamąstyti prieš imant kalbėti?

Kad liežuvio galią panaudotume geram, svarbu turėti omenyje keletą dalykų: 1) kada kalbėti (Mok 3:7), 2) ką kalbėti (Pat 12:18) ir 3) kaip kalbėti (Pat 25:15) (w15 12/15, p. 19–22).

Kokių nesąžiningumo apraiškų krikščionys turi saugotis?

Tikrieji krikščionys nemeluoja. Jie nešmeižia ir nejuodina kitų, nežemina jų garbės. Jiems taip pat svetimi tokie dalykai kaip sukčiavimas ar vagystė (wp16.1, p. 5).

Kas tokie buvo Biblijoje minimi „aukštieji kunigai“?

Žodžiais „aukštieji kunigai“ greičiausiai buvo apibūdinami įtakingiausi kunigijos atstovai, tarp jų ir tie, kas anksčiau ėjo vyriausiojo kunigo pareigas, bet buvo iš jų pašalinti (wp16.1, p. 10).

Kaip turėtume žiūrėti į tuos, kas valgo Minėjimo duonos ir geria vyno?

Krikščionys Minėjimo dalininkų neaukština. Jeigu tas asmuo iš tiesų yra pateptas šventąja dvasia, jis ir pats nenorės būti aukštinamas. Jis vengs atkreipti kitų dėmesį į savo ypatingą ryšį su Dievu (Mt 23:8–12) (w16.01, p. 23–24).

Kaip Abraomas tapo Dievo draugu ir ko mus tai pamoko?

Abraomas sėmėsi žinių apie Dievą, galimas dalykas, iš Semo. Abraomo tikėjimą stiprino ir patirtis – jis ne sykį pajuto, kaip Jehova vadovauja jam ir jo šeimynai. Žinios ir patirtis padės ir mums suartėti su Dievu (w16.02, p. 9–10).

Kaip Biblijoje atsirado skyriai ir eilutės?

XIII amžiuje Bibliją į skyrius suskirstė dvasininkas Stivenas Langtonas. Hebrajiškąją Biblijos dalį į eilutes buvo suskirstę žydų perrašinėtojai. XVI amžiuje Robertas Estjenas panašiai į eilutes suskirstė ir graikiškuosius raštus (wp16.2, p. 14–15).

Ar Šėtonas, gundydamas Jėzų, iš tikrųjų pastatė jį ant šventyklos sienos?

Negalime tiksliai pasakyti, kaip vyko tai, kas parašyta Mato 4:5 ir Luko 4:9. Jėzus galėjo būti pastatytas ant šventyklos tiek vizijoje, tiek realybėje – ant kokios nors aukštos vietos šventyklos teritorijoje (w16.03, p. 31–32).

Kuo mūsų tarnyba gali būti panaši į rasą?

Rasa susideda iš daugelio lašelių. Ji teikia gaivumo ir palaiko gyvybę. Rasa yra Jehovos dovana (Įst 33:13). Jehovos tarnai visi kartu atlieka darbą, kuris teikia žmonėms atgaivą, gelbsti jų gyvybę, yra jiems palaiminimas nuo Jehovos (w16.04, p. 4).