Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS) 2017 m. vasaris

Šio numerio straipsniai bus studijuojami nuo 2017 m. balandžio 3 iki 30 d.

Jehova įgyvendins savo tikslą

Koks buvo pradinis Dievo sumanymas dėl žemės ir žmonijos? Kokie įvykiai sutrukdė tą sumanymą įgyvendinti? Kodėl galima sakyti, kad Jėzaus išperkamoji auka yra tarsi raktas, atveriantis duris į Dievo tikslo įgyvendinimą?

Išpirka – tobula Dievo dovana

Išpirka ne vien atveria duris į nuostabią ateitį, bet ir padeda atsakyti į visuotinės svarbos klausimus.

GYVENIMO ISTORIJA

Patyrėme daugeriopą Dievo malonę

Daglasas ir Meri Gestai patyrė Dievo malonę tarnaudami pionieriai Kanadoje ir misionieriais Brazilijoje bei Portugalijoje.

Jehova veda savo tautą

Senovėje Jehova paskirdavo vyrus vadovauti jo tautai. Kas byloja, kad tie vyrai iš tiesų buvo Dievo remiami?

Kas šiandien veda Dievo tautą?

Jėzus pažadėjo būsiąs su savo mokiniais iki šios santvarkos pabaigos. Ką jis šiandien pasitelkia vesdamas ištikimus Dievo tarnus žemėje?

Skaitytojų klausimai

Apaštalas Paulius rašė: „[Dievas] neleis jūsų gundyti virš jūsų jėgų.“ Ar tai reiškia, kad jis iš anksto nustato, ką mes galime pakelti, ir tada sprendžia, kokius išbandymus patirsime?

IŠ MŪSŲ ARCHYVŲ

„Joks kelias nėra per sunkus ar per ilgas“

Praeito amžiaus 3-iame ir 4-ame dešimtmečiuose uolūs pionieriai buvo pasiryžę su gerąja naujiena apie Dievo Karalystę pasiekti žmones, gyvenančius neaprėpiamose Australijos platybėse.